Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

A keresztény az égi haza várományosa, abban a reményben él a Földön, hogy a mennyeinek is lakója lehet. Addig is a földi lakóhelye jó polgára. Adottság, olykor választás kérdése az ország, a város, falu, ahol otthont alapít, a közösség, amelybe tartozik. Keresztényként sem lehet úgy tenni, mintha az égi haza várása közben annyira átmeneti lenne a földi, hogy nem törődik vele, hogy úgy tesz, mintha az az emberi közösség, amelybe természetszerűleg tartozik, mit se számítana. Igaz, az ellenkezője sem ajánlott és kívánatos: ha oly mértékig feledkezik bele a földi haza és nemzet kereteibe, hogy miattuk a nem odatartozót gyűlöli, elűzné… Nem egészséges, ha indulatai uralják, ha hagyja magát beleheccelni a napi valóság szintjén fontosnak tűnő, akár bosszantó vagy igazságtalansága miatt keserves helyzet fölötti csatába. Ma vannak tendenciák, amelyek arrafelé terelnék észrevétlenül, de meglehetősen kaján logikával a tömegeket, hogy a politikát a vallás szintjére emeljék, hogy a vallást a politikával helyettesítsék. Minderre éppen május második felében hívta fel az érdeklődők figyelmét a magyarországi vallástudós, a szegedi Máthé-Tóth András a kolozsvári egyetem római katolikus teológia karának dísztermében tartott előadásában. Talán erre a szempontra is jó gondolni, amikor mélységesen belelovallnánk magunkat a személyeskedésig menő politizálásba. Ehelyett a józan, sokoldalú és valós, megalapozott információra épített véleményt kell kialakítani, majd azt határozottan, de nyugodtan és méltósággal képviselni. Erre a legkülönfélébb választások, jelen esetben a helyhatósági, kiváló alkalmat kínálnak. Ekkor a véleményt a szavazattal alá lehet húzni, s minden szavazat számít, anélkül, hogy méltatlan és kicsinyes, gerjesztett vitákba keverednénk. Erre hívta fel a figyelmet a romániai püspökök közös közleménye, valamint Jakubinyi érsek pünkösdkor keltezett levele. Fő gondolat a szavazásra való buzdítás, hiszen, ahogy a váradi püspöki hivatal írja: „Nem kezelhetjük felületesen ezen állampolgári jogunkat, hiszen valamennyi választópolgár felelősséget hordoz a közösségi élet eredményes megszervezésében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelő képviselőket választunk közösségeink élére, olyanokat, akik keresztény értékeinket felvállalva társadalmunk egészséges fejlődésén dolgoznak, határozott fellépéssel védik emberi, vallási és nemzeti identitásunkat megillető jogokat, illetve az igazság és igazságosság szolgálata által a közjó előmozdításában vállalnak vezető szerepet.” Ahogy Jakubinyi György érsek fogalmazott: „Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is. Tegyük ezt annak az egységnek szellemében, amely még megvolt a változásokat követő időben, de napjainkban – sajnos – egyre inkább szertefoszlik”.