Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Aktuális

Márton Áron tisztelete a román közönség körében

Június 5-én főműsoridőben, este 8 órától a román televízió kulturális csatornáján Márton Áron püspökre emlékeztek. A Polemicile TVR Cultural címet viselő adásban Stejărel Olaru, a műsorvezető először Csendes Lászlóval, a CNSAS tagjával beszélgetett Rezistenţa prin cultură  Kulturális ellenállás (ellenállás a kultúra segítségével) címen. A szinte félórás beszélgetést egy 26 perces dokumentumfilm vetítése követte. A filmet Cristian Amza jegyzi,  szerkesztője Mariana Ioniţă, operatőr Sorin Chivulescu, címe pedig: Un episcop pe drumul crucii – Egy püspök a keresztúton. A film a címben ígértekhez hűen Márton Áron püspöki tevékenykedéséből mutatja be a lényegesnek ítélt mozzanatokat, hitét, hűségét, kitartását, a más nemzetek felé való nyitottságát, hősies helytállását domborítva ki. Olyan képet mutat a román nézőknek, amely számukra érthető módon fogalmazza meg Márton Áron püspök emberi és főpapi nagyságát. A filmben Jakubinyi György érsek és Szász János gazdasági igazgató, valamint egy villanás erejéig Marton József nagyprépost képviseli a főegyházmegyét, mellettük elsősorban Javier-Francisco Lozano nuncius ismerteti Márton Áron egyházi megítélését, s ő mondja ki, miért és miben példaértékű az ő helytállása. A film valamelyest tágabb kontextusba próbálja helyezni a történetet azzal, hogy korabeli lengyel párhuzamot mutat: Jerzy Popieluszko alakját és tiszteletét is megmutatja: a lengyel mártír papok II. János Pál már boldoggá avatta, így ez az utalás kimondatlanul is arra indít, hogy a néző elgondolkozzék: Márton Áron boldoggá avatása vajon mikor lesz valóság.

A film ismertetője Márton Áron püspököt  mint a kommunista hatalom vallásellenes üldözésének ellenzőjét mutatja be, s hosszasan beszél, a máramarosszigeti börtönben készült hatásos képsorokkal illusztrálja 1949–1955 közti fogságát, de nem hallgatja el, hogy utána is háziőrizetre kényszerítették, s még ott is figyelték, sőt: rálőttek. Az is kiderül a filmből, hogy ő volt az, aki a zsidó deportálás idején szavát felemelte a kormányszintű igazságtalanság ellen, s hogy talán egyetlen, aki ezért kapott a Yad Vashem Intézettől elismerést: azaz úgy lett a Népek Igaza, hogy nem tételes és konkrét zsidómentő volt, hanem szava, tiltakozása olyan páratlan cselekedet volt, amivel a kitüntetést kiérdemelte. A film említi azt a nem kis bátorságot megkívánó tettét is, hogy a görögkatolikus egyház megszüntetésekor Iuliu Hossu kérésére az „utcán maradt” kispapokat felvette a gyulafehérvári szemináriumba. Szép képsorok mutatják a Batthyaneumot, amely a gyulafehérvári egyházmegye jogos tulajona, s ahol a Márton Áron hagyaték – tetemes mennyiségű és értékű szellemi termés! – található.

A film egyértelműen azt tanúsítja, hogy az önzetlen és elkötelezett élet tiszteletet ébreszt, a román készítők tisztelettel és Márton Áron püspök nagyságát jól felismerve mutatják őt be saját közönségüknek. Ez pedig mindannyiunk számára örömteli.

A filmet TVRCultural vetítette június 5-én este 8 órától, ismétlés: június 6 du. 2 óra, június 9, szombat de. 11 óra.