Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotók: Lukács KrisztiánTempfli József nyugalmazott váradi püspök életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva május 25-én de. fél 11-kor örök nyugalomra tért. Temetési miséje május 30-án de. 11 órakor kezdődött a nagyváradi székesegyházban. Püspökök, köztük a romániai pápai nuncius, papok és hívek nagy számban vettek részt és kívántak elbúcsúzni, utolsó útjára kísérni az 1990 utáni első váradi püspököt, aki hősiesen küzdött közössége érdekeiért a kommunizmus utolsó éveiben és a demokrácia első éveiben egyaránt. Közvetlensége, emberközelsége sokakat megragadott. Olyan püspök volt, akit sem a Kanonok-sor, sem a sok harc árán visszaszerzett püspöki palota „magasa” nem szédített meg, jól emlékezett küzdelmes élete minden stációjára és arra, kikért pap, majd püspök lett: szolgálta a közösségét, amíg csak ereje engedte. Figyelmességét emelte ki Ioan Robu bukaresti érsek is, a püspöki kar alelnöke, aki rövid román nyelvű beszédben emlékezett rá. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a papi hivatásról beszélt, arról, ahogyan ez az ószövetség óta alakult Krisztus egyházában, majd mindezt az elhunyt püspök életútjára vetítve annak fordulópontjait emelte ki. Végül így zárta beszédét: „Kérjük Tempfli József püspököt, hogy ott az égben járjon közben a papi és szerzetesi hivatásokért a nagyváradi egyházmegye részére is.”

Az előző napi engesztelő szentmise után a néhai püspökhöz közel állók elbúcsúztak egykori főpásztoruktól, e szentmise végén pedig azok is megtehették ezt, akiknek előző nap nem volt rá lehetőségük. Böcskei László püspök felsorolta mindazokat, akik közvetlen munkatársai voltak, akik betegségében álltak mellette, a rokonokat, az egyházmegye egésze, akik jótevőként, példaképként tekinthettek rá. Arra buzdított, hogy keresztényekként imával búcsúztassák Tempfli püspököt.

Megköszönte a politikai élet képviselőinek a jelenlétet, a más felekezetek vezetőinek, köztük Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspöknek a közös imát, és mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki, a búcsúztatásban való részvételt, valamint Áder János magyar köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros üzenetét.

Végül a székesegyház kriptájába temették el Tempfli József testét, az általa még életében kijelölt helyre, az egyházmegye korábbi vezetői, elöljárói mellé.

Tempfli József Csanáloson született 1931. április 9-én. Nagyváradon végezte líceumi, majd Gyulafehérváron teológiai tanulmányait. 1962. május 31-én szentelték pappá. 1982-től szentjobbi apát volt, a kommunista érában sokat küszködött a váradolaszi temető megmentéséért. II. János Pál pápa 1990. március 14-én nevezte ki Nagyvárad 81. püspökévé. 2008. december 23-án fogadta el XVI. Benedek pápa a nyugdíjazására vonatkozó kérelmét.