Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Tiszta beszéd(?!). Kommunikáció a párkapcsolatban” címmel tematikus hétvégét tartott a gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programja Csíkszentdomokoson május 20–22. között. A programra szép számban jöttek olyan házaspárok, akiknél az egyik vagy mindkét fél szenvedélybeteg.

Függetlenül attól, hogy rövidebb vagy hosszabb ideje léptek a józanság útjára, a résztvevők mindegyike szembesült azzal, hogy a szenvedélybetegségből való kigyógyulás nem jelent azonnali gyógyírt a párkapcsolatban kialakult vagy újonnan felmerülő problémákra, sőt, sok esetben elmélyíti azokat. A pároknak tagadhatatlanul szükségük van kommunikációra, hogy házasságukat élhetővé, működőképessé tegyék. Egy átlagosnak minősülő párkapcsolatban is számos kihívással, nehézséggel kell megküzdeniük a partnereknek. A szerfüggőség vagy a viselkedési addikciók tovább terhelik a viszonyt, olyan rögzült játszmakészlettel, viselkedésmintákkal, amelyek a függő magatartás következményeként alakulnak ki. Ebből adódóan a házastársak nehezen veszik észre azokat az eszközöket, amelyek gördülékenyebbé tennék a közeledést, az egymás irányába nyitást, a fennakadásokon való túljutást.

A Ki-Út munkatársai olyan többnapos programot dolgoztak ki, amely elsősorban a párok közötti hatékony kommunikációs módszerek elsajátításában nyújtott segítséget. A résztvevők rövid elméleti felvezetőkben betekintést nyertek abba, hogy mi a kommunikáció, milyen stílusai vannak, mennyit nyom a latba a közlés nonverbális része, melyek a kommunikációs gátak és ezek hogyan oldhatóak, például erőszakmentes kommunikáció alkalmazásával. A szakemberek számos, párokra optimalizált önismereti játékba, illetve a kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatba vonták be a házastársakat. Mindenki megérezhette, milyen érzés egy pillanatra a társa bőrébe bújni, meghallhatta egy-egy sorsfordító esemény örömét vagy fájdalmát, kideríthette, hogy milyen kommunikációs készlettel rendelkezik. Végezetül mindenki rádöbbenhetett, milyen félelmeit és kéréseit rejti egy-egy balul sikerült közlésébe.

A hétvége során a lelki elmélyülést a közös ima, elcsendesedés hozta, amikor mindenki beletehette Isten kezébe azt, ami tudatosult benne, s amihez erőre van szüksége. A programot záró szentmisén áldást kaptak a résztvevők, illetve a házastársak egymást is megáldották.

Szemelvények a résztvevők visszajelzéseiből:

„Leteszem a dühömet. Több szeretetet viszek magammal.”

„Itt szeretném hagyni azt a törekvésemet, hogy mindig mindent kontroll alatt tartsak. Elvinném a játékosságot, a spontaneitást.”

„Magammal viszem a nyílt, világos beszédet.”

„Leteszem a sebeimet, elhanyagoltság-érzetemet, az elfásultságot. Magammal viszek: határozottságot, törődést, hitet.”