Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A pap munkatársak nélkül nem tud eredményes munkát végezni. Szükséges az együttgondolkodás, ez pedig csak akkor igazi, ha egészséges, jó hangulat van a pap és munkatársai között, legyenek azok plébániai alkalmazottak vagy egyháztanácsosok.

Főegyházmegyénkben már hagyománnyá érlelődött, hogy kántoroknak lelkigyakorlatot tartanak. Az irgalmasság szentévében a kézdi-orbai főesperesi kerületben sekrestyéseknek is szerveztek lelki feltöltődést. A főegyházmegyében először a medgyesi plébánia március 28-án szervezte meg a Szeben-Fogaras-Erzsébetváros főesperesi kerület plébániai alkalmazottainak és egyháztanácsosainak lelkinapját. A program délelőtt 10-től kezdődött, Babota Tibor medgyesi plébános ötlet- és házigazda köszöntőjével. Mivel ez az első alkalom, amikor a főesperesi kerület plébániai alkalmazottai és egyháztanácsosai ilyen keretek között találkozhattak, ez jó alkalom volt arra, hogy egymással kapcsolatot létesítsenek, ismerkedjenek, beszélgessenek. A lelkinapot Sajgó Balázs, a Caritas lelkiigazgatója és a gyergyószentmiklósi Szent István Plébánia kisegítő lelkésze moderálta. Először játékokkal, csoportdinamikában, majd egészen mélyre evezve, a tékozló fiú történetét szemlélhették és ismerhették meg a jelenlévők.

A lelkinap célja, hogy megújult erővel teljesíthesse mindenki a maga szolgálatát abban a közösségben, ahol él és szolgál. Mert „azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni” – mondja Loyolai Szent Ignác. A lelkinap közös szentmisével és szerény szeretetvendégséggel ért véget.