Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Szavazás, választás. Az erdélyi emberek egy része már unja, nem bízik, csalódott, a romániai, a kelet-európai lakossághoz hasonlóan. Már nemigen hiszi, hogy az ő személyes hozzájárulása bármit is számít, hogy az évtizedek alatt meg nem oldott gondokat a politikusok megoldják, és ez számára, a kisember számára kedvező lesz. Ugyanakkor kinézve a saját portáján túlra, az 1989 óta eltelt évtizedek mutatják, hogy ha közömbös marad, ha nemzetiségének semmilyen képviseletét nem juttatja vezető pozícióba, még annyit sem remélhet.

Nem ideális a helyzet, és a választás lehetősége sem olyan értelemben adott, ahogyan egy többségi nemzet számára. Szavazni mégis vagy pont ezért fontos. Hogy a többség ne seperhesse el a kisebbséget, hogy legyen kénytelen észrevenni. Úgy vélem, a magyar kisebbségnek, ha nem tökéletes is a saját képviselete, de még mindig csak ettől a saját képviselettől remélhető, hogy a kisebbség sorsának bár egy-egy szelete érdekli. A többségi, például egy Románia déli részén született és élő képviselő sosem fogja megérteni, miért kellene a magyar gyerekeknek más román tankönyv, mint a többségieknek.

Isten szolgája Márton Áron püspök 1940. december 21-én írta: „Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le”. Jakubinyi érsek a mostani alkalomra ezt írta biztatásul: „Bízom kedves híveim felelős döntésében, hogy felülemelkednek a hangzatos ígérgetéseken, és a megtévesztő szólamok ellenére is jövőnk, megmaradásunk és kisebbségi népünk jegyében adják le szavazatukat június 5-én”.

Bízom benne, hogy a magyar kisebbség nem a híres magyar megosztottság és széthúzás jegyében dönt, és nem is a közöny, nemtörődömség és kisstílűség jellemzi, hanem él szavazati jogával, még ha pillanatnyilag és a maga kis portáján azonnal nem is él meg csodás és gyökeres változást.