Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 23. szám, 2016. június 5.

Interjú

A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány örökfogadalmas szerzetes diakónusával, Guia Laurean fr. Hugóval (1988, Temesvár) június 4-ei, csíksomlyói papszentelésére való készülése kapcsán beszélgetett Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

 

Emlékszik még, mikor látott először ferences szerzetest? Fel tudná idézni az első találkozást és annak hatását? Hogyan hallotta meg a ferences szerzetespapságra hívó szót?

Ferences szerzeteseket először Szatmárnémetiben egy egyházmegyei ifjúsági találkozón láttam 2004 vagy 2005 őszén egy alternatív program keretében. A témára már nem emlékszem, csak arra, hogy nagyon megérintett a közvetlenségük, egyszerűségük, jókedvük és nyitottságuk. Ekkor még nem gondolkodtam azon, hogy szerzetes legyek, viszont azon igen, hogy pap legyek. Kiskorom óta ugyanis naponta ministráltam a nagykárolyi Szentlélek-templomban. Ott fogant meg bennem a papi hivatás, amit később az egyházközség életében és az egyházmegyei ifjúsági pasztorációban való aktív részvétel érlelt és kibontakoztatott bennem.

Szavazás, választás. Az erdélyi emberek egy része már unja, nem bízik, csalódott, a romániai, a kelet-európai lakossághoz hasonlóan. Már nemigen hiszi, hogy az ő személyes hozzájárulása bármit is számít, hogy az évtizedek alatt meg nem oldott gondokat a politikusok megoldják, és ez számára, a kisember számára kedvező lesz. Ugyanakkor kinézve a saját portáján túlra, az 1989 óta eltelt évtizedek mutatják, hogy ha közömbös marad, ha nemzetiségének semmilyen képviseletét nem juttatja vezető pozícióba, még annyit sem remélhet.

Nem ideális a helyzet, és a választás lehetősége sem olyan értelemben adott, ahogyan egy többségi nemzet számára. Szavazni mégis vagy pont ezért fontos. Hogy a többség ne seperhesse el a kisebbséget, hogy legyen kénytelen észrevenni. Úgy vélem, a magyar kisebbségnek, ha nem tökéletes is a saját képviselete, de még mindig csak ettől a saját képviselettől remélhető, hogy a kisebbség sorsának bár egy-egy szelete érdekli. A többségi, például egy Románia déli részén született és élő képviselő sosem fogja megérteni, miért kellene a magyar gyerekeknek más román tankönyv, mint a többségieknek.

Panoráma

Fotók: Lukács KrisztiánTempfli József nyugalmazott váradi püspök életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva május 25-én de. fél 11-kor örök nyugalomra tért. Temetési miséje május 30-án de. 11 órakor kezdődött a nagyváradi székesegyházban. Püspökök, köztük a romániai pápai nuncius, papok és hívek nagy számban vettek részt és kívántak elbúcsúzni, utolsó útjára kísérni az 1990 utáni első váradi püspököt, aki hősiesen küzdött közössége érdekeiért a kommunizmus utolsó éveiben és a demokrácia első éveiben egyaránt. Közvetlensége, emberközelsége sokakat megragadott. Olyan püspök volt, akit sem a Kanonok-sor, sem a sok harc árán visszaszerzett püspöki palota „magasa” nem szédített meg, jól emlékezett küzdelmes élete minden stációjára és arra, kikért pap, majd püspök lett: szolgálta a közösségét, amíg csak ereje engedte. Figyelmességét emelte ki Ioan Robu bukaresti érsek is, a püspöki kar alelnöke, aki rövid román nyelvű beszédben emlékezett rá. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a papi hivatásról beszélt, arról, ahogyan ez az ószövetség óta alakult Krisztus egyházában, majd mindezt az elhunyt püspök életútjára vetítve annak fordulópontjait emelte ki. Végül így zárta beszédét: „Kérjük Tempfli József püspököt, hogy ott az égben járjon közben a papi és szerzetesi hivatásokért a nagyváradi egyházmegye részére is.”

Panoráma

„Ne várjatok példaképekre: tegyétek meg magatok, ember az emberrel!”– mondta Teréz anya. A Keresztény Értelmiségi Kör Kolozsvár (KÉKK) tagjai május 24-én a Szent Mihály Plébánia hittantermében kerekasztal-beszélgetést szerveztek a példaképekről. Már a beszélgetés elején nyilvánvaló lett a jelenlevők számára, hogy nem csupán a téma, hanem a meghívottak foglalkozásának, rálátásainak sokszínűsége, a képviselt korosztályok változatossága miatt is több megvilágításban hallhatnak az est témájáról. A beszélgetés megívottai Tánczos Vilmos egyetemi docens, néprajzkutató, a BBTE Magyar Néprajz- és Antropológia Tanszékének tanára, Homa Ildikó klinikai pszichológus, egzisztencia-analitikus és logoterapeuta, a bécsi Viktor Frankl Intézet akkreditált tagja, Takó István kolozsvári egyetemi lelkész, plébános, Szabados-Erős Orsolya négygyermekes családanya, teológia–német szakos tanárnő voltak.

Panoráma

Tiszta beszéd(?!). Kommunikáció a párkapcsolatban” címmel tematikus hétvégét tartott a gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programja Csíkszentdomokoson május 20–22. között. A programra szép számban jöttek olyan házaspárok, akiknél az egyik vagy mindkét fél szenvedélybeteg.

Panoráma

A pap munkatársak nélkül nem tud eredményes munkát végezni. Szükséges az együttgondolkodás, ez pedig csak akkor igazi, ha egészséges, jó hangulat van a pap és munkatársai között, legyenek azok plébániai alkalmazottak vagy egyháztanácsosok.

Panoráma

Az irgalmasság szentévében Ferenc pápa többek között arra hív bennünket, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit ültessük gyakorlatba, fedezzük fel újra az irgalmasság nagyon konkrét tetteit. Ez történt május 22-én délután Csíkszeredában, amikor a Mikó-vár udvaráról a szomszédos börtönben fogvatartottakat rövid ima és elmélkedés után a szentegyházi Gold Band együttes koncerttel szórakoztatta.

Panoráma

Fotó: Steigerwald TiborA sepsiszentgyörgyi Háló-bogozók és barátaik kirándulását idén is megszervezte Hajdu András és Laura. A Büdös-kúthoz közeli kirándulóhelyre igyekvőkhöz csatlakoztak állami gondozásban lévő árva gyermekek is május 21-én, akik tavaly olyan jól érezték magukat, hogy idén nagyon várták a találkozást…

Egy falat a léleknek
  • Úgy tűnik, hogy az előrehaladáson a technika fejlődését, a kommunikáció gyorsaságát, a jobb és nagyobb termelői hatékonyságot értjük. Az egész csupán materialista szemlélet. S mi ez, ha nem bezárkózás?
  • Az ember teljes megvalósulását egyedül csak Krisztus teszi lehetővé. Jézus az, aki az embert a mindent meghaladóba viszi be, vagyis a szentháromságos élet közösségébe.
  • Az igazi haladás lehetővé teszi az embernek, hogy megtalálja Istent. Az igazi haladás tekintetünket, igyekezetünket, erőinket és reményeinket az örökkévaló dolgok felé viszi.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (18. rész) 

Kovászna városát délnyugat felé elhagyva, Rétyre (Reci) érkezünk. Réty község határában található a Rétyi Nyír természetvédelmi terület. A jellegzetes terület kialakításáért a Feketeügy-folyó a „felelős”. A híres terület sajnos az elmúlt évtizedekben jelentős változásokat szenvedett, az őshonos tölgyfáknak csak alig néhány példánya található meg, a névadó nyírfáknak egy nagyobb ligete látogatható. A homok megkötése miatt betelepítették az erdei fenyőt, az akácot, a kanadai nyárt, a terület egy részét mezőgazdasági tevékenység alá vonták, a turizmus, a motorozás tovább fokozza a növényzet átalakulását. A 15 négyzetkilométernyi terület a Feketeügy bal partján található. A jellegzetes jégkorszaki maradványnövény-fajok közül sajnos mára néhány eltűnt vagy visszaszorult a talajvízszint süllyedése, az időszakos tavak számának csökkenése miatt. Néhány tóban fellelhető még a tündérrózsa, amelyet a helyiek kupánvirágként emlegetnek. A Nyír állatvilága is nagyon változatos: találkozhatunk az átvonuló vízimadarakkal – szárcsa, bíbic, vöcsök –, de megtalálhatók az énekes- és ragadozómadarak is. Legelésző őzeket is gyakran lehet látni. A kétéltűek közül itt él a zöldvarangy, a zöld levelibéka, a tavibéka, a tarajos gőte.

Hírek, hirdetések

Nyári táborok a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében

 

Bibliás nyaralás fiataloknak és felnőtteknek

„Boldogok az irgalmasok, mert irgalomban lesz részük.” (Mt 5,7)

Gyimesfelsőlokon a Bagyolyvár panzióban június 30. – július 3. között.

Előadó: dr. Oláh Zoltán

Jelentkezni június 12-ig lehet a 0745-593390-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jézus tanítói tevékenységének középpontját, szívét alkotják a boldogságmondások. Nyolc alkalommal hangzik el a boldog szó Szent Máté evangéliumában (5,1–11). Eredetileg a görög nyelvben csak az isteneket nevezték boldognak (makariosz), jelentése: boldognak lenni többé már felül nem múlható módon. A keresztény élet „Magna Chartája” minden kor lelkiségének ihletői és megtermékenyítői Jézusnak e mondásai. A Magyar Katolikus Bibliatársulatnak Az irgalmasság évében szervezendő táborában ezeknek a mondásoknak a mélységeibe tekintenek be, hogy a nekünk felkínált jézusi remény és lelkület új lendületet és ihletet adjon a mindennapokhoz.

 

Családos hétvége (kisgyerekes családok számára)

június 24–26. között Gyimesfelsőlokon a Bagolyvár panzióban.

Ez a tábor jó alkalom a házaspári kapcsolat elmélyítésére, közös családi nyaralásra az Ige fényében.

Jelentkezni június 12-áig lehet a 0749-536238-as telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A táborok programjai tartalmazni fognak előadást, kiscsoportos beszélgetéseket, kirándulást, éneklést, játékot, színes estet stb., minden olyasmit, ami segít, hogy a Szentírás iránt érdeklődők nyaralós hangulatban jól érezzék magukat.

 

A magammal való találkozás napja

A gyulafehérvári Caritas KI-ÚT programja keretében tematikus napot szerveznek olyan 18 és 35 év közötti fiataloknak, akik szenvedélybeteg családban nőttek fel és akiket érdekel ez a téma. A programon a résztvevők megismerkedhetnek a családon belüli belső játszmákkal, találkozhatnak a belső erőforrásaikkal, s felismerhetik, hogyan töltsék meg tartalommal a mindennapjaikat.

Helyszín: Gyergyó­szent­miklós, Márton Áron Szociális Központ (Márton Áron utca 22. szám).

Időpont: Június 11., szombat de. 10 és du. 5 óra között.

Jelentkezési határidő: június 8., déli 12 óra. Jelentkezni a 0732-830156-os telefonszámon vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet. Kapcsolattartó: Lázár Andrea.

A jelentkezési határidő után nem fogadnak résztvevőket!

  Bedő Krisztina

 

Személyesen kísért, szentignáci lelkigyakorlatok a segítőnővéreknél

A szentignáci lelkigyakorlat olyan belső út, amely találkozáshoz vezet saját magunkkal és Istennel. Segít abban, hogy saját életünket a hit fényében szemléljük, felfedezzük benne Isten működését, növekedjünk a személyes istenkapcsolatban, és ebből a tapasztalatból találjunk útmutatást életünk következő lépé­seihez.

A lelkigyakorlat elemei: csend a lelkigyakorlat teljes ideje alatt, egyéni és közös elmélkedések, személyes kíséret, szent­mise, impulzusok, csend és lélek imája.

Helyszín: Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház,
Csíkszent­domokos
 

Időpontok:

Július 4–10. – kísérik: Kerekes Izabella, Vormair Emese

Július 11–18. – kísérik: Bereczki Silvia, Kerekes Izabella

Augusztus 8–14. – kísérik: Darvas Piroska, Ilyés Erika

Jelentkezni legkésőbb a lelkigyakorlat kezdete előtt egy héttel a következő e-mail címeken lehet: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Sokarcú irgalmasság

Az irgalmasság évére megjelent kötetnek Erzsébetbánya, Debrecen, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Medgyes és Kolozsvár után soron következő bemutatói:

Gyergyóremete – községházának tanácsterme, június 7-én, kedden este 6 órakor;

Gyergyószentmiklós – a Szent István Plébánia nagytermében, június 8-án, szerdán este 7 órakor;

Csíkszeredában – a Corvina könyvesüzletben, június 9-én, csütörtökön este 6 órakor;

Csíksomlyón – a kegytemplomban, június 12-én, vasárnap a 11 órás szentmise végén;

Sepsiszentgyörgyön – a Szent József Plébánia nagytermében,  június 12-én, vasárnap délután 5 órakor;

Szatmárnémetiben – a püspöki palota dísztermében, július 3-án, vasárnap a 11 órás szentmise után.

 

Szakszerű lelkigondozás Erdélyben

Akkreditált lelkigondozói képzés

Szervező: KALOT Egyesület és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara

A képzés helyszíne: Csíksomlyó

A képzés időtartama: 380 óra (tömbösített formában, havonta egyszer, összesen 18 alkalommal péntek-szombaton), plusz 120 óra önismeret szintén tömbösített formában (péntek reggeltől vasárnap délig.

A képzés során a résztvevők pszichoszociális, vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciákat szereznek.

A képzés tantárgyai: Személyiség-lélektani és fejlődés-lélektani kérdések (életkori sajátosságok, életesemények); A lelkigondozás alapkérdései; Spiritualitás; Mentálhigiénés jelenségek, krízisintervenció; Lelki egészség, pszichopatológiai alapismeretek, a lelki működés zavarai; Logoterápiás kérdések; Lelki kísérés, lelki vezetés – elmélet és gyakorlat; Egyház és társadalom (egyházak, vallásszociológiai kérdések a társadalomban); Etika; Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése; Családok lelkigondozása (családterápiás ismeretek); Közösségvezetési kompetenciák; Tevékenységkísérés; Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés, filmklub, Szociálpedagógiai alapismeretek, A kultúra eszközei a lelkigondozásban; Lelki­gondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés; Projektszeminárium; Szupervízió; Szakmai vezetés és kiértékelés; Személyesen kísért lelkigyakorlaton való részvétel; Intenzív műhely.

Tandíj:

A képzés szerkezete: 3 normál félév + 1 félév önismereti képzés (Moreno Egyesület által elismert külön oklevelet biztosít)

Az önismereti képzést tartalmazó félév díja: 240 EUR. Az önismereti képzés, ha valaki rendelkezik a Moreno Egyesület vagy más akkreditált intézet által kiadott oklevéllel, elismertethető. Az Osthilfe Diözese Linz támogatásának köszönhetően a képzés minden résztvevője (normál) félévenként 550 lejes költségtámogatásban részesül. Így a féléves tandíj 420 lej. A beiratkozási díj 50 lej, amit jelentkezéskor kell kifizetni, a félév tanfolyamdíját lehetséges négy részletben is fizetni (az első részletet a tanfolyam megkezdéséig).

Jelentkezéshez szükséges: szakmai önéletrajz, főiskolai, egyetemi, érettségi oklevél másolata, önismeretet igazoló okirat másolata (ha van már).

A képzésre június végén személyes interjún alapuló felvételi lesz, melyen a felvételiző lelki érettségét, a csoportban való együttműködését és a lelkigondozói munka iránti hajlamát, adottságait mérik.

Jelentkezés a KALOT Egyesületnél: 530203 Csíkszereda, Szék útja 14, Tel./fax: 0266/371419 (hétköznap 8–12 között), Mobil: 0745201823, 0749-059459, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., www.kalot.ro. Határidő: június 15.

A megszerzett KALOT-oklevél lehetőséget biztosít arra, hogy a végzettek plébániai és egyesületi keretek között végezzenek lelkigondozói munkát. A képzésnek ökumenikus jellege van, más felekezetű érdeklődők esetében hasonló jóváhagyást tudunk szerezni a kompetens egyházi elöljáróktól.

Felelősök: drd. Fejes Ildikó szociológus, Sebestyén Ottó lelkész, lelkigondozó, dr. Vik János egyetemi adjunktus

 

Támogatók: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Osthilfe Linz, Pro Educatione