Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 23. szám, 2015. június 7.

Interjú

Interjú Kocsik Zoltánnal, a temesvári Gerhardinum Líceum spirituálisával

Az iskolai beiratkozások időszaka zajlik, és ebben a versenyben a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum is részt vesz. Mit kínál az iskola azoknak a diákoknak, akik itt szeretnének tanulni?

Iskolánk az utóbbi időben elég sokat bővült. 2011-től működik az általános iskola, 2012-től az óvoda, idén indul az ötödik osztály. Lassan 25 éve működünk és minden évben szeretettel várjuk a temesvári egyházmegye területéről a középiskolába iratkozó diákokat. Fontos számunkra az, hogy humán-teológiai profilú iskolaként tudást biztosítsunk a diákok számára, nyilván a nyelvekre, humán tantárgyakra helyezve a hangsúlyt.
A teológiai tantárgyak mellett pszichológia, logika, közgazdaság, filozófia a fontos, emellett a keresztény nevelés, az emberségben való megerősödés iskolánk másik nagy pillére. Bentlakásunkban a diákok nemcsak tanulnak, hanem emberileg és vallásilag is kibontakozhatnak, hetente egy szentmisén vesznek részt, reggeli és esti imán, évi lelkigyakorlatokon. Emellett ajánlunk szórakoztató, közművelődési programokat, van sportolási lehetőség, ki tud bontakozni a diák nemcsak a tudás, a vallás, hanem az emberi élet, a kultúra szempontjából is.

Panoráma

Jakubinyi György érsek körlevele 

7,8-as erősségű földrengés pusztított Nepálban április 25-én. A súlyos katasztrófa számadatai igencsak aggasztóak: több mint 7 ezren haltak meg, 16 ezer körüli a sérültek száma, közel 200 ezer ház semmisült meg, és több mint 8 millió embert érint ez az esemény. Nepál hegyvidéki ország, a Himalája hazája, nagyon sok a megközelíthetetlen terület. Ebben az időszakban, különösen éjszaka, a hőmérséklet meglehetősen alacsony, és hamarosan itt van az esős évszak, a monszun. Várhatóan megáradnak a folyók, az elárasztott területek akadályozni fogják a helyreállítást, és még nagyon sokan vannak veszélyben, nincs fedél a fejük fölött. A legsürgősebben az otthon nélkül maradt emberek helyzetét kell megoldani, de gond az ivóvíz, az élelmiszerek és a háztartási eszközök hiánya is. A pusztító földrengés után közvetlenül a leginkább érintett területeken a Nepáli Caritas gyorssegélyben részesítette a rászorulókat. A Romániai Caritas Konföderáció a nepáli közösségek megsegítésére első részletben már átutalt 30 ezer eurót a Nepáli Caritasnak. Pius Perumana jezsuita atya, a Nepáli Caritas igazgatója, köszönetét kifejezve a következőképpen nyilatkozik a jelenlegi helyzetről: „Most, amikor Nepálnak nagy szüksége van rá, igazán lenyűgöző globális családunk nagylelkűsége és támogatása. Köszönöm közösségünknek világszerte az imát, támogatást és segélyt. A szükségletek hatalmasak, együttérzünk az érintett közösségekkel és partnerei leszünk, hogy újrakezdjék az életüket, visszaszerezzék megélhetésüket és hosszú távon rehabilitáljuk őket.”

Panoráma

Marosvásárhelyen együtt ballagtak három iskola diákjai, akik azonban egy épületben tanultak: a Bolyai Farkas Gimnázium, a Református Kollégium és a Katolikus Líceum végzősei. A vártemplomban tartott ünnepség során beszédet mondott egy-egy katolikus, unitárius, majd a református lelkész, valamint a diákok képviselői, a felszólalások között kórusművek és versek hangzottak el. Ezt követően az iskola épületében megtartott osztályfőnöki órákkal, ezt követően az udvaron az igazgatók és a meghívottak beszédeivel és a díjak átadásával folytatódott az ünnepség, majd a hagyományos végzősfelvonulás következett, amikor a végzősök a Bolyaiak szobrát megkerülve visszatértek az iskola udvarára. A záró mozzanat az iskolazászlók átadása volt a XI-eseknek. A katolikus líceum zászlóját átadása előtt Hajlák Attila segédlelkész szentelte meg. Tamási Zsolt igazgató beszédében többek között így szólt a katolikus osztály ballagó diákjaihoz: „Felnőttetek ahhoz a történelmi feladathoz, hogy ti legyetek a híd a felszámolásra ítélt múlt és a reménybe vetett jövő között. Hogy híd legyetek azon osztályok között, akiknek egy évtizede ad otthont a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, s azok között, akik 1948 után most újraindítják a marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnáziumból kiinduló nemzedékek sorát. […] Mert áldott állapotban van az iskolánk, a fogamzás és a születés közti áldott állapotban. Iskolánk megfogant, s köszöntöttük is a tanév kezdetén, de még születés előtt áll, az újjászületés előtt.”

Panoráma

Bizalom és kiengesztelődés – ezek voltak a kulcsszavai szombaton a Roger testvér, a taizéi közösség alapítója születésének 100. és a szerzetesközösség megalakulásának 75. évfordulója alkalmából megtartott egynapos ökumenikus találkozónak.

A nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központban taizéi imával kezdődött a találkozó, melynek elmélyülését segítette Oláh Gabriella és a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium diákjainak és egyetemi hallgatóknak a hangszeres kísérete és éneke. A Posticum kápolnájában megtartott ima után Benedek Ramóna, a Szent László iskola hittantanára köszöntötte a szép számú egybegyűltet, fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt, majd elsőként Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök idézte fel a taizéi mozgalomhoz fűződő élményeit.

Panoráma

Beszélgetés az ünnepi szónokkal, Jakubinyi György érsekkel

(folytatás előző lapszámunkból) 

Egy nagyon nagy szervezetnél, mint amilyen az egyház is, az újrakezdés, a megújulás bármelyik történelmi korszakban lehetséges. Voltak is erre vonatkozólag nagy jelentőségű történelmi példák az elmúlt 2000 év alatt. Nem így van viszont ez az egyes embernél, akinek az élete a születéstől megfordíthatatlanul az elmúlás, illetve a halál felé tart. Egy területileg is nagy egyházmegye minden gondját-baját vállán hordozó főpásztor is nagyon jól tudja, hogy munkáját nem kezdheti újra?

Panoráma

120 évvel ezelőtt, 1895. június 3-án született a Hargita megyei Zetelakán Boros Fortunát ferences atya és vértanú. A keresztségben a Domokos nevet kapta. 1911. augusztus 20-án, az erdélyi rendtartomány védőszentjének, Szent István királynak az ünnepén öltötte magára a ferences habitust Mikházán. Ünnepélyes fogadalmát Vajdahunyadon Trefán Leonárd tartományfőnök kezébe tette 1917. április 29-én. A következő évben, 1918. június 11-én a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban szentelte pappá gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök.

Panoráma

Május 18-án elkezdődött a szászsebesi Szent Bertalan-templom szentélyének restaurálása, amely a következő munkamozzanatokból áll: a cementes vakolat eltávolítása, a repedések injektálása, összefűzése, a villanyhálózat kicserélése, az ablakok kijavítása, újravakolás, meszelés, levegőztetés (hogy a fal ne szívja fel a vizet) és a padló rendbetétele.

Panoráma

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megválasztása óta harmadik alkalommal vett részt a csíksomlyói búcsún. A Hármashalom-oltárnál tartott szentmise végén arról mesélt, hogy milyen élményben volt része ezen az ünnepen.

Tegnap esti házigazdáink némileg viccelődve mondták, hogy mióta jövünk, az elnöki mandátumom kezdete óta, azóta sosem esik az eső, mindig ilyen nagy meleg van. Talán azt lehetne mondani, folytatva ezt a gondolatot, hogy a mai nap számomra a „legek pünkösdje” volt.

Panoráma

Ötven éve készült el Gyergyószentmiklóson a Hiszekegy freskósorozat. Mi, fiatalok már így szoktuk meg ezt a templomot, az idősebb generáció azonban örömkönnyek között vett részt a megemlékező rendezvényen, amelyet május 30-án tartottak.

Az évforduló alkalmából ünnepi szentmisével emlékezett szombaton a római katolikus plébánia, Jakubinyi György érsek celebrálásával, aki mellett az állandó diakónus, Idmar Hatzack, a művésznő férje teljesített szolgálatot. A főpásztor bevezető gondolataiban megfogalmazta: a falon látható freskósorozat olyan alkotás, amely erősíti az imádkozók hitét, amikor felnéznek a képekre.

Panoráma

Soós Anna rektorhelyettes szavaival élve az idei Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia nagykorúvá vált. Immár 18. alkalommal szervezték meg Erdély szívében, Kolozsváron a BBTE, PKE és az EMTE felsőoktatási intézmények partnerségében. Tematikáját tekintve az adott szekcióüléseken egyaránt jelen volt a reál- és humántudományok összessége. Idén 247 dolgozatot írtak az érdeklődő és szorgos hallgatók, ezeket 33 szekcióban mutatták be 296 diák részvételével és 152 zsűritaggal. Óriási szerep jutott a témavezető tanároknak, hiszen minden utasításuk, tanácsuk segítette a dolgozat szakmaiságát.

Egy falat a léleknek
  • Az utolsó vacsorán Jézus megtöri a kenyeret és odaadja. Ugyanígy tesz a borral is. Jézus nem csupán önmagát adja, hanem mint az ő megtört saját testét és kiontott vérét adja oda a tanítványainak. Ő az Isten báránya, aki föláldoztatik – megtöretik, kionttatik – a világ életéért és üdvösségéért.
  • Az Úr Jézus ebben a föláldozásban akar egyesülni velünk. Benne és általa leszünk mi is áldozattá Isten és az emberek iránti szeretetből. Mindehhez először bele kell merülnie – az Úr szentséges testében és vérében – az én bűneimnek és egész személyiségemnek, hogy így meghalva, újjászülessek az Úr és testvéreim számára.

Útjelző

Mária iskolájában 121.

Jézus Szent János evangélista személyén keresztül a Szent Szüzet mindnyájunk példaképéül állította oda szavaival: „Íme, a te anyád.” (Jn 19,27)

Az egyház, az évszáza­dok folyamán, szertartásaiban elénk is rajzolta ezt az édesanyát, mégpedig legtöbbször magának Máriának az ajkára adott szavakkal:

Végzős kispapjaink

A napvilágot a forradalom évében láttam meg, szüleim második gyermekeként 1989. október 19-én Marosvásárhelyen, de természetesen Búzásbesenyő a szülőfalum, „amely Marosvásárhelytől dél­nyugatra, mintegy húsz kilométernyire található, a Besenyő (Nagy) patak völgyében”.

Szüleim egyszerű szorgalmas, munkás emberek – büszke is vagyok rájuk, mert mindennap családjukért, értünk küzdöttek és verejtékes munkával keresték meg a mindennapit. Van egy nővérem, Brigitta, aki négy évvel idősebb, neki is sokat köszönhetek az együtt töltött gyerekkorért, közös élményekért.

Hírek, hirdetések

Kántort alkalmaznak

A nagytusnádi plébánia kántort alkalmaz augusztusi kezdéssel. Szolgálati lakás biztosítva. Részletekről érdeklődjenek Csont Ede plébánosnál: 0742-371242.