Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 23. szám, 2014. június 8.

Egy francia segítőnővér imája

 

Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben,

aki lehetővé teszi a lehetetlennek tűnőt,

és a halálból életet meg jövőt fakaszt.

 

Hiszek a személyek és közösségek álmodási képességében

és abban, hogy a szív mélyén születő álmok meg a nagy remények

éppoly valósak, mint a tények.

 

Hiszek az egyház tagjaiban,

akik ismeretlen képességeket hordoznak magukban,

amelyek csak a megfelelő pillanatra várnak ahhoz, hogy napvilágra jöjjenek.

 

Hiszek a Szentlélekben, abban,

hogy Ő közösségeinkbe olyan elkötelezett tagokat rendel,

akik Isten áldásaként dolgoznak az egyház megújulásán.

 

Hiszek a Lélek szeleinek

meghallgatásában és megkülönböztetésében álló szolgálatban,

amely az egyházat kommunióra vezeti.

 

Hiszek abban az aktív és kreatív részvételben,

amely az újjáteremtés folyamatát szolgáló misszióra irányul,

túllépve a pillanatnyi nehézségeken.

Panoráma

A média nagy lehetősége és egyben kihívása nemcsak a 21. század társadalmának, hanem egyházának is. A II. vatikáni zsinat óta évente megünneplik a katolikus egyházban a kommunikációs világnapot. Ebből az alkalomból tartott médianapot május 31-én Kolozsváron, a Szent Mihály plébánia védnöksége alatt, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Média Munkacsoportja és a Verbum Egyesület. A médiaszakemberek és a téma iránt érdeklődő papok mellett a rendezvényen jelen voltak a II. Fiatal vagyok és gondolkodom egész hétvégés találkozóra a négy egyházmegyéből érkezett fiatalok.

Kovács Sándor főesperes, házigazda és a rendezvény támogatója köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy az egyház fontosnak tartja az igényes médiamunkát.

Panoráma

Ápolói szakképzések 13 megyében 

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének javítása a nők ápolói szakképesítése révén névvel indította új kezdeményezését a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális ágazata, partnerségben a jászvásári Caritasszal és a Four Change egyesülettel. 2014. A május 1-jén elkezdett, 18 hónapos futamidejű projekt keretében a központi, nyugati és északkeleti fejlesztési régiók 13 megyéjéből származó, 765, szakképesítéssel nem rendelkező nő vehet részt szakmai továbbképzésen, ami megkönnyíti számukra a munkapiacon való elhelyezkedést, továbbá lehetőséget ad jelenlegi szakmai tudásuk fejlesztésére. A projekt hosszú távon hozzájárul az országos egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének javításához.

Panoráma

Décsei Miklós, Shelly Hagler Livne, Róth Tiberiu, Saffer Rafael főrabbi, Adler Iosif kántorHetven évvel ezelőtt 18 863 ártatlan zsidó nőt, férfit, gyermeket, idős embert tömörítettek a szatmárnémeti gettóba, aztán hat szállítmánnyal elhurcolták őket az auschwitzi haláltáborba. A fasizmus Szatmár megyei zsidó áldozataira emlékeztek a megyeközpontban május 28-án, a Szatmárnémeti Zsidó Hitközség és a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetsége szervezésében.

A rendezvényen részt vettek rabbik és vezetők a különböző zsidó hitközségekből, országos és helyi hatóságok képviselői, a Realitatea Evrească országos lap szerkesztője, továbbá megemlékezők az Amerikai Egyesült Államokból, Izraelből, Finnországból, Svédországból, Magyarországról és a világ más országaiból, valamint sok-sok szatmárnémeti lakos, akik együttérzésből és az áldozatokkal való közösségvállalásból gyűltek össze a Várdomb utcai zsinagóga melletti deportáltak emlékművénél.

Panoráma

Annak a több mint 18 000 zsidó férfi nak, nőnek és gyermeknek az emlékezetére, akiket a fajgyűlölet áldozataként 1944. május–júniusban Kolozsvárról és környékéről Auschwitzba deportáltakA Magyar Holokauszt Emlékév keretében május 26–27. között rendezvénysorozattal emlékeztek meg a Kolozsvárról 70 esztendővel ezelőtt elhurcolt több mint 18 ezer zsidóról.

Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához címmel szimpóziumra került sor, amelynek keretében a Romániai Zsidó Hitközség Barátja tiszteletbeli kitüntetést adtak át több személyiségnek.

A Szállításügyi Minisztérium engedélyével az Országos Romániai Holokauszt Elie Wiesel Intézet a kolozsvári vasútállomás nagyépületének falán emléktáblát helyezett el a kolozsvári gettóból Auschwitzba induló transzportok emlékére. Dan Şova szállításügyi miniszter hangsúlyozta: ezekben a napokban tizenegy helység állomásán függesztettek ki táblát a 70 évvel ezelőtt deportált zsidók emlékére.

Panoráma

„Öreg” TEKMEK-es találkozó, jubileumi ünnepség volt a temesvári egyetemi lelkészségen május 30– június 1. között. Erről az eseményről tudósított Bene Tamás egyetemi lelkész. 

Közösségünk életében igen hosszú idő 30 év. Generációk kerültek ki ebből a közösségből, akiket mind meghívtunk erre a találkozóra. Nagy öröm volt számunkra, hogy hatvanan el is jöttek, és részt vettek a programjainkon. A találkozó programjában odafigyeltünk, hogy a lelki töltet mellett legyen idő az egymással való találkozásra, beszélgetésre, barátságok felelevenítésére. A találkozót péntek este kezdtük, imával és közös bemutatkozással. A kapcsolat megvolt közöttünk, hiszen mindenkinek volt ismerőse, de összességében nem ismertük egymást. Utána kötetlen együttléten vettünk részt a Salvatoriánus kolostorban, mely otthont ad a közösségünknek. Szombaton délelőtt a közösségről volt egy előadás, ami után ötévenkénti beszámolók és bemutatkozás volt, mindenki beszélt arról, hogy amikor ő tagja volt ennek a csoportnak, milyen programok léteztek, hogyan élték meg a közösséget, és hogyan próbálták az Úr Krisztust megtalálni ebben a csoportban. A délután folyamán szabad program volt, hogy mindenki felkereshesse ismerőseit a városban, találkozhasson régi barátokkal. Este szentmisén vettünk részt, utána kötetlen együttlét, mulatság volt. A vasárnapi programban a hálaadó szentmise foglalta el a fő helyet. A Vácról érkezett Gável testvérek végezték a zenei szolgálatot, akik a liturgia után egyórás koncertet tartottak a templomban.

Panoráma

Urunk mennybemenetelének ünnepén, május 29-én ünnepelte búcsúját a szatmárnémeti Székesegyház közössége. Az eseményre az egyházmegye számos pontjáról érkeztek a hívek papjaikkal, hogy együtt tekintsenek a megváltó Jézusra. A szentmise elején Schönberger Jenő püspök is erre intette a híveket: „Az önátadás évében, Urunk mennybemenetelének ünnepén a figyelmünk az Úr Jézusra irányul. Aki úgy tud engedelmeskedni Isten szeretetének, mint az Egyszülött Fiú, és úgy tudja elfogadni az Atya tervét az életében, annak a Mindenható örök otthont készít. Akarjuk szeretni Istent, de ne feledjük, a szeretet azt jelenti, hogy mindig megtesszük az ő akaratát. Naponta többször elimádkozzuk, „legyen meg a Te akaratod”, de vajon be is tartjuk ezt? Magunk mondjuk, és mégsem fogadjuk el? Krisztus a mennybe ment, de itt is maradt, ez pedig a Szentlélek nagy ajándéka, a pünkösd kegyelme. A Lélek az, amely megerősít bennünket, hogy ezt az önátadásunkat teljesebbé tudjuk tenni, és meg tudjuk élni a mindennapokban. Testvéreim, van még bizonyára az életünkben magunknak fenntartott döntés, lehetőség. Adjuk át ma az Istennek, fogadja el életünket, szabadságunkat, akaratunkat, szeretetünket és bűnbánatunkat.”

Panoráma

„Íme, én újjáteremtek mindent!” (Jelenések 21,5) – ezt a nagyon kifejező és reményteljes szentírási idézetet választották a magyar Házas Hétvége ünnepének mottójául, amelyre Esztergomban került sor május 17-én, 950 személy részvételével.

Hogyan tudja Isten megújítani a házasságokat a dialógus, a gyengédség (intimitás) és az imádság által – e köré a központi téma köré csoportosították a programokat. A nap végkicsengése: szeretetünkkel meg tudjuk változtatni a világot. A jubileum ünnepi szentmiséjét Erdő Péter bíboros mutatta be az esztergomi bazilikában.

Erdélyből 32 házaspár és hat pap vett részt a rendezvényen Fűzi István és Enikő tartományi felelősök vezetésével. A záró szentmisén csatlakoztak az ünneplő közösséghez tizenhárom ország nemzeti felelősei, akik tíznapos konferencián vettek részt.

Panoráma

Vik János, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának adjunktusa tartott előadást május 31-én, szomba­ton délelőtt a székesegyházi plébánia meghívására. A Scheff­ler János Lelkipásztori Központ második emeleti dísztermében összegyűlt hallgatóság előtt Hársfalvi Ottó általános helynök, plébános vezette fel, majd Vik János indokolta a témát: „A hittudomány legfontosabb főkérdése, hogy Isten létezik-e vagy sem? Ha hívő emberként nem tudunk erre a kérdésre kielégítő választ adni, akkor még mindig hihetünk Istenben, de lesznek, akik azt mondják, ésszerűtlen a hitünk. Évszáza­dok során az anyaszentegyház mindig azt tanította, hogy a hit és az ész nem lehetnek egymással ellentétben. Ennek ellenére mindig voltak, akik megkérdőjelezték Isten létezését, és ezért az egyház rögzítette, Isten, aki minden dolog kezdete és vége, az ő műveiből, az emberi ész természetes világosságával bizonyossággal megismerhető.”

Panoráma

Nem vagy egyedül – fontos vagy nekem – az Isten országáért tenni akaró lelkesedés: e három elv egységeként mutatták be interjú formájában a Háló-mozgalmat Szénássy Judit, Gaga Zsuzsa és Szeibert András (Háló-alapító), akik Győrből, Nagytétényből, illetve Nyíregyházáról utaztak Sepsiszentgyörgyre, hogy részt vegyenek a helybeliek lelkinapján, amelyre május 24-én került sor a Krisztus király templomban.

A találkozót előadásával gazdagította Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, a város szülötte, aki Marosvásárhelyen szolgál egyetemi lelkészként. Előadásának központi témája kapcsolódott a lelkinap mottójához (Legyenek mindnyájan egyek), a szerető kommunikációhoz. Újszerűen, lendületesen és humorosan mutatta be a Szentháromság szeretetközösségét (Atya – együtt érző, Fiú – szófogadó, Szentlélek – tettre kész) és a teremtett világ iránti feltétel nélküli szeretetét. Néhány mondat előadásából: „Álmában is megáldja a jó Isten az embert”, „Isten ajka lelket lehelt az emberbe”, „Az Ige testté lett, beletestesült a világba, belemegy Isten a törékenységbe”, „Az Úr szófogadó, lesi az Atya ajkát.” „Mi a kísértés? Tegyük a mi akaratunkat.”, „A Szentlélek surran bele a világba, segít, összehoz, létrehoz, működteti az életet.” Majd a visszajelzésekre reflektálva bátorított, hogy életünk lépéseinél nézzünk hátra: ott van-e Isten a hátunk mögött? Kiéghetnek az emberek, mert nem érzik a támogatást. A jó lelkület illata a remény, bátorítás, megerősítés.” Továbbá az előadó kérdésekkel látta el a résztvevőket a kiscsoportos beszélgetésekhez, amelyek lehetőséget teremtettek a személyes önközlésre, bátorításra, választalálásra: Kinek a nyomora fáj a legjobban? Kire számíthatok szükségemben? Miben remélek személyes támogatást?

Panoráma

A társadalmi beilleszkedés növelése, a kultúrák közti kapcsolatok építése Marosszentgyörgyön a célja annak a Hand in Hand nevet viselő kezdeményezésnek, amelyet május 28-án ismertetett a Gyulafehérvári Caritas. A sajtótájékoztatón részt vettek a kivitelező szervezetek képviselői: a Gyulafehérvári Caritas, a Divers Egyesület és a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi közösség és a sajtó képviselői. 

A marosszentgyörgyi lakosság teljes létszáma(a 2011-es népszámlálás alapján)9304, ebből 3435 román, 4681 magyar és 739 roma. A helyi szociális munkás, az egyházi vezetők és a közösség vezetői szerint azonban a romák száma 1200 körül van, de ők gyakran más nemzetiségűeknek vallják magukat.

Panoráma

Csíksomlyó ma is eleven üzenet, kisugárzása ma is erős, ma is időszerű. Ma is azt kérjük a Székelyek Nagyasszonyától, tekintsen le kegyesen gyermekeire, áldja meg Székelyföld határait! Gyermekei továbbra is legyenek dolgosak, törekedjenek az erkölcsös és istenes életre, bátran álljanak ki az igazságért, józansággal ítéljék meg evilági dolgaikat, hogy méltó fiai legyenek a te szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak!

Eltelünk a Szűzanya közbenjárására kapott kegyelmekkel, hazatérve magunkkal visszük szeretetét. A hosszú évszázadok, az embert próbáló szenvedések annyi értéket kimunkáltak itt igen sok ember szívében, amiből a zarándok hálás szívvel meríthet. Ne hagyjuk el a kegyhelyet anélkül, hogy megvallanánk tudatosan, hogy a Boldogságos Szűzanyát égi édesanyánkká fogadjuk, és kérjük, vezessen bennünket a legbiztosabb úton az ő szent Fiához, Jézus Krisztushoz!

Fr. Urbán Erik templomigazgató

Végzős kispapjaink

1987. november 10-én, Szépvízen születtem. Hálás vagyok Istennek, hogy nagy családdal ajándékozott meg, hiszen öten vagyunk testvérek. Egy nővérem és két nagyobb fiútestvérem van, valamint egy ikertestvérem. Szüleim azért fáradoztak, hogy felneveljék gyermekeiket, és jó példát mutattak arra, hogy ott, ahová a Gondviselés vezet, meg tudjuk állni a helyünket. A nővéremnek és a két bátyámnak már családjuk és két-két gyerekük is van, ami nagy örömmel tölt el.

Általános iskolámat Szépvízen a Nyírő József Általános Iskolában végeztem. Miután tudomást szereztem az akkori kántorom és plébánosom jóvoltából a gyulafehérvári kisszemináriumról, jött egy belső sugallat, hogy én abban az iskolában akarom folytatni tanulmányaimat, hogy majd kántor lehessek. Elhagyva a nagy családi otthont, idegen, de befogadásra nyitott nagyobb közösségbe csöppentem. Maradandó tapasztalat volt megismerni az osztálytársakat, iskolatársakat meg a tanárokat, akik már kezdettől fogva segítségemre voltak a hiányosságok pótlásában.

Egy falat a léleknek
  • A jó mindig közölni akarja önmagát, ki akar áradni. S itt nem a relatív jóra gondolok elsősorban, hanem az Isten szeretetére, amely „kiárad szívünkben a Szentlélek által”.
  • A jó a közlés által ver gyökeret és fejlődik. Éppen ezért kaptunk ösztönzést, késztetést, küldetést. Mindez szinte természetes azoknak, akik a „lélek csíráit” hordozzák magukban.

Útjelző

Összhang: Az Isten akaratának „legyen” szava… 

Istenképem szoros összefüggésben van azzal, hogy mit gondolok Isten akaratáról. Vannak, akik úgy gondolják, hogy úgysem lehet megismerni Isten akaratát, ezért nem is igen próbálkoznak vele. Van, aki azt mondja: Ha az Isten ismerne engem s szeretne, akkor „annak” nem lett volna szabad megtörténnie.

 

A helyes istenkép kialakításához nagyon fontos megismerni Isten akaratát. Ebben segíthet a Boldogságos Szűzanya, jelenléte és példája által. Csodálattal látjuk, miként működik Isten folytonosan Máriában, és hogyan helyezi őt önkifejezése isteni akaratának központjába. Isten a teremtéskor belekiáltotta a nagy világűrbe: „Legyen!” Vagyis legyen teremtett világ, rend, harmónia, békesség! Az ember azonban lába alatt túlságosan alacsonynak érezte a földet és ezt kezdte híresztelni: Ne legyen teremtett világ Isten akarata szerint, hanem teremtek majd magamnak újat én! S az ember teremtett: Bábelt, Szodomát és Gomorát. Az idők teljessége elérkezésekor pedig a Szűz tökéletesen visszhangozza Istennek a teremtésbe belekiáltott „legyen” szavát: „Legyen nekem, a te igéd szerint…” Legyen megváltott világ! Legyen istenarcú krisztusi ember. A szűzmáriás emberekben így visszhangzik az Isten akaratának „legyen” szava.

Hírek, hirdetések

A nagyváradi megyéspüspök találkozása a tengerentúli magyar hívekkel

A helyi magyar közösségeket erősítendő látogatást tett május 26–június 5. közöttBöcskei László nagyváradi megyéspüspök a Passaicban (New Jersey állam) található Szent István királyról nevezett plébánián, amely a térségben élő magyar ajkú római katolikus hívek lelkipásztori ellátását biztosítja. A plébániát Vas László, nagyváradi egyházmegyés lelkipásztor vezeti, aki a chicagói plébániáról költözött oda 7 évvel ezelőtt. A lelkipásztori tevékenység a kimondottan templomi szolgálat mellett a szórványra jellemző sajátos feladatok megszervezését és lebonyolítását is jelenti: például a gyermekek és fiatalok anyanyelvi oktatását biztosító szombati iskola irányítása, valamint a közösség építése és erősítése a nemzeti identitás megőrzése érdekében. A magyar nyelvű lelkipásztorkodás mellett a plébános az angolul beszélő hívek ellátását is biztosítja. Május 29-én Böcskei László megyéspüspök találkozott a helyi főpásztorral, Arthur Serratelli megyéspüspökkel, akivel kötetlen beszélgetést folytatva megismerhette a helyi lelkipásztori munka kihívásait és lehetőségeit. A patersoni egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztor munkájának fontosságáról is értesülhetett a nagyváradi püspök, aki megelégedéssel nyugtázta, hogy Vas László hasznos és szükséges feladatok ellátását vállalta fel az amerikai magyarok szolgálatában. A délután bemutatott magyar nyelvű szentmisét követően a főpásztor az egyháztanács tagjaival folytatott kötetlen beszélgetést. A húsvét 7. vasárnapján, június 1-jén bemutatott szentmisén, amelyre a templom felszentelésének 110. évfordulóján szervezett ünnepségsorozat részeként került sor, Böcskei László megyéspüspök a hálaadásra, a hit megőrzésére és továbbadására, valamint a Szentlélek ajándékainak befogadására buzdította a jelen lévő magyar, angol és német ajkú híveket.