Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.


Katekéták továbbképzője

A 19. Bolyai Nyári Akadémia keretében július 24–29. között a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban tartják a római katolikus katekéták szakmai továbbképzőjét. A továbbképzőt 2005 óta a kolozsvári BBTE RK Teológia Kara és a gyulafehérvári Papnevelő Intézet tanárainak közreműködésével szervezik meg.

A 2011-es évben a cél a liturgikus ismeretek bővítése, elsősorban azon intradiszciplináris témák esetében, amelyek újdonságot jelentenek a jelenkor liturgikus-teológiai felfogásának fejlődésében; új, modern didaktikai módszerek alkalmazásának elsajátítása, melyek elősegítik a liturgikus katekézis hatékonyabbá tételét; egymás munkájának, eredményeinek, gondjainak megismerése; tapasztalatcsere a liturgikus didaktikai-nevelői tevékenység terén; a liturgikus szakmai bibliográfia ismeretének bővítése. A továbbképzés a gyakorló katekétákat szólítja meg. Programfelelős: dr. Gál László főegyházmegyei tan­felügyelő (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Az előadásokat dr. Marton József, dr. Nóda Mózes és dr. Diósi Dávid tartja. Témák: Egyház a posztmodern korban,  A liturgia esztétikai dimenziója korunkban, A szentmise állandó részeinek liturgikus funkciói (Diósi); Az áldozás gyakorlatának történelmi háttere, Az egyházi ének szerepe a hitoktatásban (Marton); A II. vatikáni zsinat előtti liturgikus reformok, Liturgikus reformok Erdélyben, Jézus szíve tisztelete (Nóda).

 

A család a Szentháromság ikonja

Főegyházmegyei családos tábor 

Az idén augusztus 1–6. között Gyimesfelsőlokon rendezi meg a gyulafehérvári főegyházmegye pasz­to­rális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja az egyházmegyei családos tábort Legyenek mindnyájan egy (Jn 17,21) mottóval. A főtéma: a család mint a Szentháromság ikonja. Mivel a főegyházmegyében a kommunió éve van, legfőbb célkitűzés a szerető Isten jelenlétének és a közösségi együttlét jézusi módjának megtapasztalása. Ez a tábor olyan alkalom, ahol a családok találkozhatnak egymással egy olyan program keretében, ahol lehetőség van az elcsendesedésre, az Istennel való kapcsolat ápolására, a párkapcsolatok építésére, bensőséges és vidám együttlétre más családokkal, kikapcsolódásra és pihenésre, s mindez a szerettekkel, barátokkal, velük egységben. A tábori együttlétek segítenek abban, hogy a házastársi kapcsolat elmélyüljön, a családi élet bensőségesebbé váljon. A tábor lelki vezetője dr. Thorday Attila, a szegedi Szent Mihály plébánia plébánosa. Amire a résztvevők számíthatnak: lelkigyakorlatos együttlét a társsal, más házaspárokkal; előadások, tapasztalatok megosztása, tanúságtételek, csoportos beszélgetések (a gyermekek számára korcsoportok szerint élményszerű találkozást biztosítanak a szeretettel: Istennel, illetve nyári, vakációs hangulatot, katekézist, játékokat, ismerkedést a keresztény élettel). A tábor keretében lesz kirándulás, friss levegő, sok vidámság, játék, táncház, éneklés, rengeteg beszélgetés. Ugyanakkor lehetőség lesz magánbeszélgetésre (pappal vagy segítőnővérrel).

Néhány fontos tudnivaló a helyszínről és a táborról: lesz szoba családonként–kétcsaládonként; hideg-meleg víz a közös zuhanyozós fürdő­szobákban; hűtőszekrény kö­zös használatra (például gye­rekételek számára); sátorozási lehetőség a táboron belül. Kizáró jellegű feltétel, hogy a családból a férj és a feleség is vegyen részt a tábor egész időtartama alatt. Költségek: teljes ellátás egy személyre 45 lej/nap, 0-3 éveseknek 50 lej/6 nap, 3-9 éveseknek fél ár, a negyedik gyerektől ingyenes, akik a sátorozást választják: teljes ellátás egy személyre  30 lej/nap, 0-3 éveseknek  40 lej/6 nap, 3-tól 9 éves korig fél ár, a negyedik gyerektől ingyenes. Ha valakit csak az anyagiak hiánya akadályozna meg a részvételben, ezt a szervezőknek jelezni kell, mert igyekeznek ebben is segíteni. Ekkor a bejelentkezéskor kell jelezni, milyen összegű támogatást igényel az illető család. Kérik a „Megjegyzések” mezőbe bírni, volt-e már a család ilyen táborban, ha igen, hányszor, valamint kérik feltüntetni a gyerekek számát, életkorát.  A bejelentkezés után a jelentkezők e-mailen kapják meg a tábor részletes programját. Mivel a helyek száma korlátozott, mindenki igyekezzék időben bejelentkezni. A bejelentkezéseket csak a www.csalad.ro (Programok – Jelentkezés) honlapon megadott űrlap kitöltésével fogadják a szervezők. Jelentkezni június 1–15. között lehet. (Kapcsolattartó: Kertész Marika, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0743-152008)

 

Felvételi a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára

Papképzés – Pasztorális szak 

Jelentkezés:  a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano Catolic, str. Bibliotecii 3, 510009 Alba Iulia). Határidő: július 7. Előkészítő és felvételi: július 11–16. között a Papnevelő Intézetben. Július 11-én este 7 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány hiteles másolata, keresztelési és bérmálási igazolás, szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges), érettségi diploma eredetiben vagy három hónapig érvényes igazolás. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is. Továbbá szükséges orvosi igazolás, a plébános ajánlólevele, saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja: 70 lej (beiratkozás) + 30 lej (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:  érettségi vizsga átlaga – 50%, felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös osztályzatot). A felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00. A papi életformára való rátermettséget a beszélgetés során az elöljárók bírálják el. A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelki nap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.  Felvételi tárgyak, tudnivalók: Szentírásismeret, Egyháztörténelem, Hitünk alapjai. (Lásd az intézet honlapján: http://www.sis.uab.ro vagy a Vasárnap előző lapszámában.)

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektori Hivatal értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektusoz lehet fordulni: titkárság: Ferencz Margit, tel.: 0258-811688, mobil: 0745-770134. Prefektus: Csont Ede, mobil: 0742-371242, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

  

Köszönetnyilvánítás a Vatikánból

A Vatikáni Államtitkárság 167 243-as számú leiratában köszönte meg a 2010-es Szent Péter és Szent Pál-napi gyűjtéséből befolyt és a Vatikán apostoli tevékenységének támogatása céljából elküldött ún. Péter-filléreket (11 627 lej) a Gyulafehérvári Főegyházmegyének.

 

Katolikus médianap Nagyváradon

A média szerepe az egyházban is jelentős mértékben megnövekedett, amint arról a legújabb pápai meg­nyilatkozásokban is olvashatunk. A váradi püspökség éves lelkipásztori rendezvényei közé sorolta a médianapot, hogy megszólítsa azokat a szakembereket, akik az egyházi vagy világi médiá­ban tevékenykednek és az egyház tevékenységét figyelemmel kísérik. A rendezvény fő célja a kommunikációban, illetve az egyházban dolgozók találkozása, párbeszéd kialakulása, hogy ezáltal az egyházi nyelvezet otthonra találjon a médiában. Az Erdélyi Mária Rádió társszervezésében médianapot tartanak június 18-án a püspöki palota dísztermében (Kanonok sor 2. sz.). A rendezvény elsősorban a médiában tevékenykedő személyeknek szól, a szervezők számítanak a média használata iránt érdeklődők jelenlétére is. A találkozó segítséget kíván nyújtani a média hatékony használatához, hogy az evangelizálás eszközeként valóban az örömhír hordozója legyen.

 

Rózsafüzér imádkozása az interneten

Lehetőség van a rózsafüzért együtt imádkozni a világ bármely pontján élőknek. Minden este megbeszélt időpontban, általában este 9-kor csatlakoznak a résztvevők a Skype-on konferenciabeszélgetés keretében 8-10 fős csoportokban, rózsafüzért imádkozva. Előtte, utána énekkel dicsőítik az Urat. A jelentkezőknek nem kell minden nap részt venniük a közös imában. A tapasztalat szerint a kialakult csoportok tagjai lélekben szorosan összekapcsolódnak egymással és az égiekkel, szeretetteljes, élő közösséggé alakulnak, egymásnak szinte második családjává. A jelentkezéseket Maksó Péter e-mail címére várják: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. (A Szűzanya mosolya csoportok)

 

Ifjúsági Ökumenikus Találkozó Taizében

Július 19. és augusztus 3. között taizés zarándoklatot szerveznek európai körúttal egybekötve. Útvonal: Gyergyószentmiklós – Prága – London (2 nap) – Párizs – Taizé (1 hét) – Francia Riviéra – Chioggia (Velence) – Pula (Horvátország). Részvétei díj: 225 euró. Jelentkezés, információk: www.taizeharghita.com, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 0742-067585.

 

Zarándoklat Prágába

Még lehet jelentkezni a július 25–29. közötti, Prágába tartó zarándoklatra, amelyet a szatmári püspökség szervez. A jelentkezőknek mozgalmas és élménydús kirándulásban lesz részük: már az első nap Pozsonyt láthatják, Mária­völgyben megtekintik a pálosok egykori központjának Mária-kegyhelyét, Trebicben a csehek védőszentjének, Szent Prokop­nak a templomát. Este Prágában szállnak meg, másnaptól kezdik a főváros felfedezését a Szent Vitus-katedrálissal, a királyi palotával, a Szent György-bazilikával, az Aranyművesek utcácskájával. Kihagyhatatlan a prágai Kis Jézus-templom, a moldvai hajózás élménye, a Károly-híd megcsodálása. A zarándokok ellátogatnak Kutna Horába, megtekintik Csehország második legnagyobb gótikus templomát, megismerkednek az ezüst útjával Európa egykori legjelentősebb ezüstbányájában, betérnek a 40000 csontvázat művészi elrendezésben tartalmazó sedleci osszáriumba. Prágában sétálva a városházát, a lőportornyot, a zsidó negyedet is megnézik, majd Cesky Sternberk vára és Brünn érintésével térnek haza. A zarándoklaton való részvétel díja 200 euró, az ár tartalmazza az utazást, szállást, négy reggelit, betegbiztosítást, idegen- és lelki vezetést. Érdeklődni, jelentkezni június 10-ig lehet személyesen a szatmári püspökségen Mekker Enikőnél vagy telefonon a 0261-714955-ös, 0261-716451-es és 0745-785916-os számokon.

 

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Nagyváradon

Verjetek gyökeret Krisztusban mottóval szervezett egyházmegyei ifjúsági találkozót a váradi püspökség május 28-án. Az ünnepi liturgiát Böcskei László püspök celebrálta, a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseken osztották meg egymással gondolataikat. Délután akadályverseny, kulturális program várta a fiatalokat a püspöki palota kertjében. A jövő héten bővebb beszámoló olvasható az eseményről. (A váradi püspökség titkársága)

 

Táncklub – betegeknek és egészségeseknek

A Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi kirendeltsége május 26-án mozgássérültek és épek számára indított közös, kerekes székes táncklubot a Kónya Ádám Városi Művelődési Házban. Az új rendezvény az Önkéntes program keretében indult és az egymásra figyelést, valamint a tánc örömét hangsúlyozza. (Józsa Zsuzsanna)

 

Kerékpáros Caritas-zarándoklat 

A Gyulafehérvári Caritas kerékpáros zarándoklatot szervez a Közép-Európát átívelő spirituális turistaúton, a Mária-úton. Csík­somlyóról július 6-án induló zarándoklat Magyarországon áthaladva végcélját az 1300 kilométerre lévő ausztriai Mariazellben éri el július 23-án.

Mária oltalmába szeretnénk ajánlani az irgalmas szeretet gyakorlatának kibontakozását a Kárpát-medencében, a szeretet kultúrájának meghonosítását három országon át. Az e szándékkal induló zarándoklat keretet teremt:

• az úton levőknek, a zarándokoknak a spirituális élményre,

 egy életszemlélet követésére, amely embertől emberig, közösségtől közösségig terjed az értékek mentén,

 találkozásra a helyi közösségekkel, önkéntesekkel, megismerni sokszínű tevékenységüket és továbbvinni ezt a tapasztalatot, valamint minél több emberben felkelteni a zarándoklás iránti vágyat,

 ismertető jellegű beszélgetésekre Csíksomlyóról, a Mária-út egyik végpontjáról, az ide érkező zarándokok fogadásának lehetőségeiről,

 a Mária-út népszerűsítésére Romániában, Magyarországon és Ausztriában, a kerékpáros Mária-út kiépítésének elősegítésére.

Érdeklődni és jelentkezni a www.caritas-ab.ro/zarandoklat címen lehet, illetve a 0741-258161-es telefonszámon.

 

Ferbit – ferences biciklitúra

Indulj és menj! – ezzel a jelmondattal gurul a IV. Ferences Biciklitúra július 24–29. között egy 250 km-es kalandos útszakaszon. A FerBiT útvonala: első nap: megérkezés Kézdivásárhelyre, második nap: Kézdivásárhely – Kászonok – Csíkszereda, harmadik nap: Csíkszereda – Marosfő – Gyergyószentmiklós, negyedik nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Három-kút – Hidegség – Gyimesfelsőlok, ötödik nap: Gyimesfelsőlok – Csíki-havasok – Csíksomlyó, hatodik nap: Csíksomlyóról hazafele indulás. Az idén különösen is hegyi útszakaszok várnak ránk. Az útszakaszra legalkalmasabb a terepbicikli. A FerBiT tarisznyájából az idén sem marad ki a jókedv, az együttlét öröme, a természetre való rácsodálkozás, szentmise a természetben, megemlékezés Assisi Szent Ferencről, imádságok, beszélgetések, sátrazás – és a meglepetések! Guruljunk együtt két keréken! Vagy már 17 éves? Érdeklődj, jelentkezz június 30-ig. Részvételi díj: 55 lej. Emiatt nem hagyhatod ki! Találkoz(z)unk a IV. FerBiT-en! Bővebben: www.ferbit.ro.

 

Nyári táborok Gyergyóban

A gyergyói plébániák nyári táborokat hirdetnek. Lesz gyermektábor 6-13 éveseknek, gitártábor kezdőknek, haladóknak, ifjúsági tábor fiataloknak. Mindez egy időpontban: július 4–8. között Gyergyószetmiklóstól 3 km-re. Jelentkezés: 0742-698166, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a gyergyó­szentmiklósi plébá­niákon lehet június 25-ig.

 

Keresztirány programok

Bibliatábor lesz I–IV. osztályosok számára az Arad melletti Kladován június 29–július 3. között sok játékkal, kirándulással, kreatív bibliás foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, tábortűzzel. Részvételi díj: 150 lej (testvéreknek 120 lej): szállás (házban), napi 4 étkezés. Jelentkezni június 10-ig lehet az előleg (80 lej) befizetésével. Pálpatakán július 25–31. közt az V–VII-osok számára lesz bibliatábor. Csak 40 főt tudnak fogadni! Idén elmaradnak a nagytáborok, helyettük egy MEGA-tábor lesz Gyergyószentmiklóson, az Erdélyi Madrid. Bővebb információ, jelentkezés: www. keresztirány.ro.

 

Zsil-völgyi kórustalálkozó

A gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola kórusa (kórusvezető Szabó Siklódi László cantus magister) május 28-án kórustalálkozón vett részt, amelyet a Petrozsénytől nem messze eső Bolii-barlangban szerveztek meg. A kórust Varga Rezső petrozsényi főesperes-plébános hívta meg. Az idillikus környezet (patak csobogása, a helyszín megvilágítása) felemelővé tette a találkozó hangulatát. A kórus tagjai három művet adtak elő: Liszt Ferenctől Ó filii et filiae, Halmos Lászlótól pedig Hogyha az Úr és Magnificat. A találkozón három másik kórus is részt vett, előadásukban román, latin és német nyelvű kórusművek hangzottak el. (Istvánfi Szilárd)

 

Bemutatták a Családok VII. Világtalálkozójára felkészítő katekézissorozatot

Bemutatták a Családok VII. Világtalálkozójára felkészítő katekézissorozatot a Vatikánban. A Család Pápai Tanácsa és a milánói főegyházmegye a jövő évi Családok VII. Világtalálkozójára felkészítő katekézissorozatot adott ki Család: munka és ünnep címmel. „Nehéz manapság ünnepnapként megélni a vasárnapot […] korunk embere feltalálta a szabadidőt és elfelejtette az ünnepet” – mondta Franco Giulio Brambilla milánói segédpüspök, hangsúlyozva, hogy a család életébe „bele kell vésődnie” az ünneplés érzésének. A püspök elmondta: a háromrészes katekézis első része az otthonnal foglalkozik. „Az otthon az elfogadás helye, amely a meghitt kapcsolatot őrzi a házastársak között, illetve szülők és gyermekek között.” A második rész témája a napi munka, amely nem lehet pusztán pénzkeresés, hanem „a személyes kiteljesedés és emberi kapcsolatok helye kell legyen.” A harmadik rész arról szól, hogyan ünnepel a család. A szövegek tíz szentírási gondolatot és a hozzájuk kapcsolódó egyházi tanítást tartalmaznak. A katekézissorozat olasz, angol, spanyol, francia, német, portugál és lengyel nyelven jelenik meg. Ennio Antonelli bíboros, a Család Pápai Tanácsának elnöke szerint a dokumentumok „felbecsülhetetlenül értékes segítséget” jelentenek a világtalálkozóra történő felkészülésben. A 2012. május 30. és június 3. között tartandó milánói rendezvény első három napja teológiai-pasztorális találkozó lesz, amelyet két, ünnepléssel töltött nap követ majd, XVI. Benedek pápa részvételével. (CNA)

 

Kanadai körúton a külföldi magyarok püspöke

Cserháti Ferenc püspök 2011-es észak-amerikai körútja lezárásaként május utolsó hétvégéjén a wellandi Magyarok Nagyasszonya templomába, az ottawai Saint Elizabeth plébániára látogatott, majd részt vett a montreali Magyarok Nagyasszonya egyházközség bérmálási és elsőáldozási ünnepségén. (MK)

 

Júniusban tartják a szlovák–magyar imanapot

Idén június 25-én, szombaton tartják a negyedik szlovák–magyar imanapot Mátraverebély-Szentkúton. Az imanap kezdéseként 10 óra 50 perctől szlovák és magyar nyelvű katekézis hangzik el, melyet Márfi Gyula veszprémi érsek és Frantisek Rábek szlovák tábori püspök vezet.

Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődik, melynek befejeztével a szlovák és magyar népet a Szűzanya kegyképe előtt ünnepélyesen a Szűzanya oltalmába ajánlják. (MK)