Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Mindig igyekszem nagyszombat csöndjében újraolvasni azokat a szavakat, amelyeket az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott. Csodálatosnak találom, hogy a húsvét fényében az egyház újraolvastatta velünk a napi evangéliumok folyamán. Most pedig különösen is azok a szavak jutnak eszembe, amelyek erre a mennybemenetel utáni időszakra még inkább találóak.

• Íme: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1–3)

• Aztán: Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. (Jn 14,18–19)

• S hogy nem önmagunknak éljünk… És hogy lássuk, hogy milyen gyökerei, vonatkozásai vannak az életünknek? Íme: Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. (Jn 14,23–24b)

• Na de azért kellene eligazítási pont, jobban mondva segítség is. A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. (Jn 14,26–28)

• Mennyi értelem! Mennyi világosság! Mennyi vigasztalás! Amely célt, irányt ad, és a teljességre vezet.