Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Pályája csúcsán a világhírű karmester visszavonul gyermekkora falujába. Elvállalja a kis falusi templom kórusának vezetését. Először a rejtett problémák, elfojtott gondok szakadnak fel, elszabadul a pokol: botrányok sora következik. Aztán egyre jobban áttűnik a születő új, a tiszta és friss. Megbocsátanak egymásnak, mind szebben, szabadabban énekelnek és élnek! Egy nagy európai kórusfesztiválra készülőben a mester késik, ismét szívroham éri, a mosdóba támolyog, a földre zuhanva hallgatja a szellőzőnyílás „hangszóróján” át a „koncertet”. Kórusa a mester távollétében csak úgy „hangol”, s szép harmónia formálódik. A közönség, amelyet döntően Európa kórusai alkotnak, lassan és önkéntelenül bekapcsolódik a furcsa „kórusműbe”. Bár más nemzet fiai-lányai, értik egymást a zene nyelvén. Az együtténeklés közösséget teremt, míg kint a mosdóban a mester, arcán a bibliai boldogok mosolyával, csendesen meghal. – Ez a Hétköznapi mennyország című svéd film (Kay Pollak rendezte 2004-ben) rövid története. Megváltás és pünkösd egyszerre…

Bennünk is megfoganhat a Lélek. A szeretet tapintata, halk sóhaja titkokat rejt. A fogantatás titkát. Az édesanya sem érzi, mikor fogan… Következik a kihordás nehéz időszaka. Rosszullétek, aggódás, türelmetlen várakozás. Idő kell a belső fejlődésre. Szükség van csendre, hogy érlelődjenek a csodák, helyükre kerüljenek az események, tisztuljanak a gondolatok, szépüljenek az emberi kapcsolatok, megnyugodjék a zaklatott keresés.

Készülnünk kell a Lélek születésére. Az apostoloknak el kellett engedniük elképzeléseiket Messiásról, izraeli királyságról, túl kellett lépniük zsidó hitükön. Isten olykor megengedi, hogy mindent elveszítsünk, hogy megszülessék bennünk a Lélek.

Az első pünkösdi események leírása a Bibliában nem pillanatfelvétel az egyház történetéből, hanem identitásának meghatározója. A kezdetek lelke, a lendület, a motiváció Lelke. A Szentlélek maga az éltető Lélek. Légkört teremt, amelyben lubickolunk. Ő az értelmes rend, őt „érjük tetten”, amikor a dolgok a helyükre kerülnek. Nem a divatos, egyenes adásban közvetített pünkösdista mozgalmak szenzációja – ahol ájuldoznak és kiáltoznak, extázisban rángatóznak –, hanem a pünkösdi csoda megteremtője. Mindenki kap ajándékot a Lélektől: mindenféle tehetség, adottság isteni adomány. A következetes, becsületes szellemi-fizikai munka, a művészi ihlet, a találékony alkotóerő, a megegyezésre való készség mind a Lélek ajándéka. A démoni sötétségnek is hatalma van, egyre nem képes: szeretni. Egyedül csak a Lélek alkalmas arra, hogy sikeresen elvégezze bűnös életünk válságkezelését. A Szentlélek biztosítja a megújulást minden kor egyházában, szétszakítva a megcsontosodás kötelékeit, prófétákat és új kihívásokat ajándékozva. Ha a Lélek hatása alá kerülünk, megfér egymással az egység és a sokszínűség, a rend és a szabadság. A Szentlélek felszabadít. Nem csábít, nem kísért, nem gátlásokat hagy maga után, hanem könnyed eleganciával erősíti benned a szeretetet és a nagylelkűséget.

A pünkösdi hívő lelkesedése nem együgyű fellángolás, nem cirkuszi mutatvány, mint a tűznyelőké, hanem Isten átlelkesítő jelenlétének tudatosítása. Csak akkor lehet hatástalan, ha elzárkózunk előle. Egy bátor kezdeményezés, egy pályázat megírása, egy közösség mozgósítása, személyes jó döntéseink meghozatala nem pénz vagy csillagállás kérése, hanem akaratunké. Hagyunk-e teret lelkünkben a Lélek ösztönzésének?