Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Idén május 28-án szólalt meg utoljára a csengő a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum tizenkettedikes diákjai számára. Az ünnepség reggel a kolozsvári Szent Mihály-templomban kezdődött, ahol Kovács Sándor főespere-kanonok mutatott be ünnepi szentmisét. A szentmise keretében Birton Róbert, az iskola spirituálisa intézett bátorító szavakat a ballagó diákokhoz. A közös istentisztelet után az iskola zászlójának vezetésével az iskola diákjai, tanárai, valamint a ballagó diákok hozzátartozói átvonultak az alma materbe.

Amíg az osztályfőnökök búcsúztak a tizenkettedikesektől, addig az iskola udvarára gyülekező ünneplőket reneszánsz táncokkal szórakoztatták. Majd az iskola öreg kisharangjának érces hangja és a Gaudeamus dallamára a ballagó diákok is búcsút vettek az oktatási intézmény falaitól és alkalmazottaitól. Az ünnepség Kovács Sándor főesperes áldá­sával kezdődött. Az áldás után az iskola igazgatója, Timár Ágnes intézett elköszönő szavakat a diákokhoz. Majd Fodor György piarista konfráter búcsúzott a ballagóktól és egyben tolmácsolta Ruppert József piarista gondolatait az ünneplőkhöz. László Attila alpolgármester ünnepi üzenetét Boros János olvasta fel. A ballagó diákok képviseletében Takács Petra XII. A osztályos tanuló mondott személyes hangvételű búcsút, kiemelve mindazt a jót, amit a közösség adott egy báthorys diák számára. A tizenegyedik osztályosok elköszönését követően átadták jelképesen az iskola kulcsait.

Az ünnepség a díjak átadásával folytatódott. Elsősorban a tanulmányi eredményeikért díjazta az iskola az éltanulókat. Így a XII. A osztályban Takács Petra, Kari Orsolya, Kerekes Zsuzsa és Felméri Ágnes, a XII. B osztályból Vajda Szabolcs, a XII. C osztályból Rakuscsinecz-Sólyom Laura Emma, Bencze Fruzsina, Lakatos Orsolya, Újvári Dorottya és a XII. α-ból Turos Norbert Endre, Árkosi Annamária, Sipos Sándor részesültek kitüntetésben. Az idén a Szent Mihály plébánia nagydíját Takács Petra kapta. Ugyanakkor átadták a Báthory Istvánról elnevezett díjat, amelyet mindig a 9,75-nél nagyobb általánossal rendelkező diákok kapják. Az idén tizenöten részesültek a díjban. A Piarista Öregdiákok is kitüntetésben részesítették a különböző szakterületeken eredményeket elért diákokat, és átadták a hagyományos Fodor Éva-díjat is. A díjak és díjazottak hosszú sora után a ballagók kórusa Potyó István karnagy vezetésével dalban is elköszönt az alma matertől. Ad reverendum 2021!