Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Szentírásban olvashatjuk, hogy Jézus a második legfontosabb parancsként a felebaráti szeretetet jelölte meg. És hogy nem csupán az érzelem szóbeli megvallására gondolt, azt többször is hangsúlyozta. A tettekben megnyilvánuló tanúságtétel, a cselekvő emberszeretet volt az idei egyházmegyei ifjúsági találkozó témája is, amelyre május 13–15. között került sor Temesváron. A rendezvényen a temesi, az aradi és a hegyvidéki főesperességből mintegy háromszáz fiatal kapcsolódott be a különböző programokba, az összejövetelnek voltak továbbá vajdasági és nagyváradi résztvevői is.  Az előzetesen kiadott pasz­torális tervnek megfelelően az idei találkozónak két patrónusa volt, két olyan személy, akiket méltán tekinthetünk  a felebaráti szeretet, valamint a hit iránti hűség kimagasló példaképének: Boldog Kalkuttai Teréz, közismert nevén Teréz anya, valamint az ősi csanádi egyházmegye területén szü­letett Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi vértanú püspök, a kommunista hatalom mártírja.

A mindennapokban megnyilvánuló cselekvő hitvallásról tartott előadást szombaton délelőtt magyar és román nyelven Vakon Zsolt nagyváradi püspöki titkár, illetve Pantea Tibor kolozsvári ferences atya is. A szombati nap programjában szerepelt még a szabadkai Fáklya együttes fellépése a piarista templomban, valamint egy kötetlen beszélgetés a kürtösi származású Piklor családdal a párválasztásról.

Szombaton délután a székesegyházban Roos Márton megyéspüspök szentmise ke­re­tében üdvözölte a találkozó résztvevőit. Szentbeszédet Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános, Heczel Róbert temesvár-mehalai segédlelkész és Hiticas Valentin Macedon temesvár-gyárvárosi segédlelkész mondott. Mivel mindhárom lelkipásztor korban csakúgy, mint lélekben közel áll a fiatalokhoz, olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyek e korosztály számára a mindennapi életben fontosak lehetnek.

A napot vidám zenés táncos műsor zárta a Diákművelődési Házban, amelyen a temesvári román egyetemisták csoportja mellett a nagyváradi, a lippai, a karánsebesi, a nagyszentmiklósi és a temes­vár-józsefvárosi fiatalok léptek színpadra.

A sorrendben a tizenötödik egyházmegyei ifjúsági találkozó zárónapját jeles esemény tette emlékezetessé: a temesvári székesegyházban a délelőtti szentmise keretében emléktáblát avattak, délután pedig új harangot szenteltek Boldog Bogdánffy Szilárd Ignác vértanú püspök tiszteletére. Roos Márton megyéspüspök meghívására mindkét liturgiát Böcskei László nagyváradi főpásztor celebrálta. Az emléktábla avatásra és a harangszentelésre abból az alkalomból került sor, hogy 90 évvel ezelőtt, 1921. május 15-én az akkor tízesztendős Szilárd Ignácot a temesvári székesegyházban dr. Glattfelder Gyula akkori főpásztor a bérmálás szentségében részesítette.

A liturgián részt vettek a vértanú püspök Temesváron élő rokonai is.

A május 15-én szentelt, kéttonnás új harang a székesegyház északi tornyában kap majd helyet a Szent Gellért tiszteletére szentelt legnagyobb, püspöki harang fölött.