Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 22. szám, 2011. május 29.

Panoráma


Május 17-én a mátészalkai Szent József-plébániatemplomban ünnepi szent­misét mutattak be Isten szolgája Scheff­ler János püspök emlékére. 1947. június 8-án e templomban szentelte pappá Zólyom Sándor teológust. Ez volt az utolsó főpásztori szolgálata az akkor egyházi szempontból még egységes egyházmegye magyar részi helynöksége területén.

Emlékét mártírhalála után is híven ápolták. A hatvanas években László (Franzen) Károly kezdeményezésére, Tircsi István és Cserháti István szatmári egyházmegyés papok közreműködésével több ezer példányban készült portrékép hátlapjára boldoggá avatást kérő imát nyomtattak, terjesztve a hívek körében, átcsempészve a romániai területre is.

Panoráma

A Ferences óra harmadik előadására május 29-én, vasárnap 11.30-kor (a nagymise után) kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban. Az ember–környezet–társadalom témakörben meghirdetett előadássorozat vendége fr. Zatykó László OFM Szegeden élő ferences szerzetes, tanár lesz, aki Miként kel életre a kortárs magyar irodalomban Assisi Szent Ferenc Nap­himnusza? címmel tart előadást.

Fr. Zatykó László 1947-ben született Budapesten. 1966-ban jelentkezett Szent Ferenc rendjébe, és a Ferences Hittudományi Főiskola mellett 1968-tól az ELTE Bölcsészettudományi Karán a magyar–orosz szakot is elvégezte. Miután diplomázott, a ferencesek szentendrei és esztergomi gimnáziumaiban tanított, majd 26 éven át a rend fogadalmas testvéreinek magisztere volt Budapest-Pasaréten (1978–1988; 2004–2007) és Szegeden (1991–2004).

Panoráma

Négy évvel ezelőtt talán erre is gondolhattak a Mária Rádió vezetői és önkéntesei, amikor elhatározták, hogy megrendezik a nagyváradi katolikus plebániák közötti kispályás focibajnokságot. Beneveztek fiatalok és idősebbek a plebánosok, kántorok vagy éppen lelkes megmérettetésre vágyó hívők által összeverbuvált csapatok, akik büszkén képviselték azt a közösséget, melynek ők is tagjai. Az első évben kevesebben, majd egyre többen. A tavaly már tizenkét csapat, a váradi és vidéki plebániákról. Öröm volt látni a csapatok lelkesedését és a szurkoló táborok buzdító bekiabálásait. Nem az eredmény volt a fontos, nem az, hogy ki kicsodát vert meg, és hányszor sikerült a labdát kapuba küldeni, hanem a találkozás és a kezdeti közös ima. Akár úgy is mondhatnánk, hogy: „Corpore sano in mens sana” azaz „Ép lélekben ép test”. És talán ezzel a szándékkal indult az első, négy évvel ezelőtti megrendezés is.

Panoráma

Egyházmegyei önkéntes beteglátogatók képzése

Nagybányára látogatott május 14-én a szatmári egyházmegye Kórházpasztorációs Iro­­dája által vezetett önkéntes beteg­látogatói kör tizenötödik képzési alkalmára. A nagybányai beteglátogató közösség áldozatos tevékenysége elismeréseként, odaadása értékeléseként fogadták el a meghívást, de a lelkesedésükből való erőgyűjtés, tanúságtételük át­­ható példája is igazi ajándék volt mindenki számára.

Panoráma

Nem első alkalommal készült színjátékkal a Kolozsvár melletti Kisbács község római katolikus egyházközsége. Május 22-én az immár tapasztalt „színészek” különleges és egyben nagyon aktuális témáról szóló előadást mutattak be a falu kultúrotthonában, melyet megtöltöttek az egyházközség tagjai és a környék lakói, a kolozsvári és még messzebbről jövő érdeklődők.

Panoráma

Dsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Tanulmányait Budapesten, Be­­­­reg­­szászon és Szatmárnémetiben végezte, ez utóbbi helyen volt rá nagy hatással tanára, Scheffler János, aki 1917–1923 között, már a hittudomány avatott doktoraként volt a Szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium hittanára és első igazgatója. A fiatal költő tizenhárom évesen köszönti fel versével 1920. november 24-én a névnapját ünneplő Scheffler Jánost. Verséből érződik a diák és tanár közötti szeretetteljes viszony, a kötődés, a hála. Ír ugyanakkor az első világháború utáni zaklatottság érzéséről, de meglátásában az ünneplésnek is helye van a szívekben, a szeretett személy névnapján. Versét alább teljes terjedelmében közöljük:

Panoráma

A könyv és az olvasás elmúlását jósolják egy ideje, ám a valóság az, hogy az írott betűhöz makacsul ragaszkodnak az emberek. Ezért a pesszimista jóslat valóra válása egyelőre késik. Szerencsére. Ezt egyébként olyanok is állítják, mint a költő Lackfi János.  Ő azok közé tartozik, akik nemcsak keseregnek az irodalom, a kultúra, az értékkel telített világ térvesztése miatt, hanem tesznek is: ő például a gyerekek olvasóvá nevelésében vállal szerepet. A Könyvhét című lap 2011. áprilisi számában így nyilatkozott Jolsvai Júliának: „Sokat nyavalygunk, hogy jaj, meghalt az irodalom, senki sem olvas, ám a gyerekek olvasóvá nevelésében egy lendületes rendhagyó irodalomóra óriási szereppel bírhat. Az óvodától az idősek otthonáig mindenki hálás, ha embernyelven szólnak hozzá az irodalomról.”

Panoráma

Május 12-én, csütörtökön került sor a dr. Mózes Károly munkásságának emléket állító díjkiosztó ünnepségre a nagyváradi városháza dísztermében, melyen ez alkalommal is az egészségügyben kiemelkedő eredményeket elért személyek kaptak főszerepet.

Dr. Mózes Károly munkássága minden egészségügyben munkálkodó számára példaértékű, hiszen áldozatot hozni a betegek felépülése érdekében talán a legmagasztosabb hivatások egyike. Évente több ezer képzett asszisztens hagyja el a Mózes iskola tantermeit, többen közülük pedig magasan elől járnak hivatásuk gyakorlásában. Többek között ez a díj az ő munkásságukat is hivatott kiemelni és méltatni. Ennek szellemében vehette át életműdíját Bőr Gyöngyi, a Caritas Catolica keretén belül működő Szent Márton idősek otthonának főnővére önzetlen munkájáért.

Panoráma

Május 21-én a gyergyó­szent­miklósi Szent Miklós plébánián A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke (ApCsel 4,32) mottóval sor került az idei tanév utolsó ifjúsági találkozójára. Szervezőinknek: György Zsolt ifjúsági referensnek, László Rezső ifjúsági lelkésznek és Fülöp Laci tisztinek köszönhetően igazán családias hangulatban tölthettük el ezt a néhány órát.

Panoráma

A jól és felelősen gazdálkodó – vagy éppen a gazdasági helyzet okozta nyomás alatt álló – ember tudja, hogy mit melyik boltban érdemes megvásárolni, és azt is tudja, hogy nem érdemes mindenből a legolcsóbbat választani. Sőt a tudatosan élő ember arra is könnyen rájön, hogy mire megy ki a sok olcsó bolt és egyszer használatos árucikk… Visszafogja magát, amikor akció van, és csak azt veszi meg, amit valóban szükséges. Nem dől be az n99 áraknak sem…

Egy falat a léleknek

Anyák napja után azon töröm a fejem, miért nem szeretnek-akarnak-tudnak a mai suhancok, fiúk olyan könnyen apává lenni, mint amennyire a leányok anyává válnak? Bár lassan ez utóbbi sem annyira egyértelmű… Miért olyan gyámoltalanok a mai kamaszok, s miért nem vállalják tetteikért a felelősséget?

Egy falat a léleknek

• Naponta többször is végighaladok rendházunk folyosóján, amely hol a kápolnába visz el, hol a cellába, hol pedig az emberekhez. Ugyanaz a folyosó, amelyet erre is meg arra is igénybe tudok venni. Hogy hová és mire vezet? És merre? És milyen gyakran? Ez sok esetben csak rajtam múlik.

• Különféle dolgokkal van tele a folyosó; különböző virágokkal, képekkel, kisebb-nagyobb szentképekkel és tartóra tűzött gyertyákkal. Sokszor talán észre sem veszem őket, már annyira természetes és megszokott, hogy ott vannak.

Útjelző

I. parancsolat (17. rész) 

Előző cikkem befejezésében már írtam arról, hogy mindenkori országunk Mária országa, hiszen először a történelemben a magyar nép választotta Szent István király jóvoltából őt nagyasszonyának és patrónájának. Ne siessünk el ettől a teljesen egyedi és jelentős eseménytől. Az, hogy Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya, nem egyszerű ájtatos kijelentés. Ez egy hivatalos, közjogi kijelentés.

Végzős kispapjaink

Teljes szabadsággal szeretnék élni és szeretni! 

Két evangélistának a nevét viselem, de ez nem érv a papságom mellett! A társaimhoz képest aránylag elég régecskén születtem (1968-ban), de ezt nem hátránynak, hanem előnynek könyvelem el. Szovátán láttam meg a napvilágot, és első 18 évemet ott töltöttem. Ott jártam iskolába, amit nagyon szerettem. Tanulási vágyam ott bontakozott ki, amely azóta sem lankadt.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A változás fogalmát lehet úgy tárgyalni, mint elvont dolgot, de voltaképpen minden egyes pillanatban változást élünk meg. Minden gondolatunk, minden mozdulatunk egy bennünk, velünk, általunk történő változás. Életünk egész története is felfogható egyetlen hosszú változásként, ami a világban végbemegy.

Pitypang

A láthatatlan monyókról

(akik mindenfélék tudnak lenni, de leginkább érthetetlenül huncutok) 

Nem tudom, milyenek a monyók. Mindig másak és mindig máshonnan bukkannak elő. Ma például egy gyönyörűséges, fehér monyólány üldögélt egy gyöngyvirágon és számolt.

– Szia. Mit számolsz? – kérdeztem.

Hírek, hirdetések

Álláshirdetés  

• Munkakör: KÖNYVELŐ

• Alkalmazó: Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Gyulafehérvár

• Feladatok:  a szervezet könyvelési feladatainak ellátása; adminisztratív feladatok ellátása.

• Elvárások: keresztény elköteleződés, társadalmi felelősségtudat; jó kommunikációs készség;  számítógép-kezelői ismeretek (MsOffice, Internet, könyvelési program(ok)); a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete; román és magyar szaknyelvben való jártasság; szakirányú (könyvelési/gazdasági) felsőfokú végzettség.