Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A megtalált, az elfelejtett és az újrahasznosított hagyományokról címen kerekasztal-beszélgetés volt május 10-én, Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem klubtermében a Refo500 nemzetközi platformról a romániai (kolozsvári) partnerek részvételével. A szervezők és a Refo500 projektkoordinátorai (Soós Anna BBTE, magyar tagozatvezető, rektorhelyettes, Gábor Csilla, Nóda Mózes, Péter István és Zamfir Korinna, valamennyien a BBTE oktatói) a Magyar Unitárius Egyház, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár képviselőivel és a BBTE-nek a projektben tevőlegesen részt vevő tanáraival találkoztak.

A Refo500 nemzetközi projekt, platform (www.refo500.nl), mely a reformáció 500. évfordulójának megünneplése alkalmából jött létre, és amelyhez 2015-ben csatlakozott a BBTE is, két fő célt tűzött ki maga elé: a reformáció korának tudományos feldolgozását és a nagyvilággal való kapcsolattartást (kiállítások, kirándulások, publikációk stb. által). A találkozónak két célja volt: „kicsit újrafogalmazni” a képviselők hozzászólásaival, hogy mit jelent „a hitújítás” (leszögezték, hogy nem a legjobb szó ez), és megosztani egymással, nyilvánossá tenni egymás között, hogyan készülnek az 500. évfordulóra, milyen eseményeket, rendezvényeket stb. szerveznek, készítenek elő.

Gábor Csilla kiemelte, hogy az 500. évforduló „mérföldkő” lehet, mert a felekezetköziség „csodálatos” kincseket rejt. Erdély multietnikus, multikon­fesszionális, multikulturális régió; a reformáció különlegesen ment végbe Erdélyben, ezt meg kell mutatni a nagyvilágnak, ki kell tárulkozni (nemcsak magyar nyelven, hanem nemzetközi nyelveken is – a Refo500 lehetőség erre –, ne elégedjünk meg a rövid, idegen nyelvű rezümékkel), kapcsolódási pontokat kell keresni magánkutatók, kutató műhelyek és intézmények között (elsősorban a BBTE keretében működő négy teológiai kar, a történelmi és irodalomtörténeti intézmények, valamint a központi könyvtár között). Péter István elmondta, hogy a projektben való részvétel egyetemi szintű, a jelenlévőktől függ, hogyan ünnepelnek, emlékeznek.

Az Egyetemi Könyvtár az erdélyi natiók megszólítását tűzte ki célul (könyvkiadás, konferenciák révén) – mondta Luffy Katalin könyvtáros. A kolozsvári református egyház kettős ünnepre készül: a reformáció 500. és a kolozsvári református egyház létrejöttének 450. évfordulójára, de minden romániai egyházkerülettel kapcsolatba léptek, közös programokat szerveznek – jelezte Ballai Zoltán. Zamfir Korinna vetette fel a kérdést: mit keresnek ezen a találkozón katolikusok? Kiemelte, hogy Erdély a 16. század óta a „tolerancia földje” mítoszában él, de ennek ellenére párhuzamosan élnek egymás mellett a felekezetek. A cél az ökumenizmus, a párbeszéd kell hogy legyen. Ne az emlékezés legyen a fő, ne a „szakadásra” emlékezzünk, hanem teológiai párbeszédet folytassunk. Nóda Mózes azt tartja fontosnak, hogy a négy kolozsvári teológia működjön együtt, tudjanak leülni a vezetők egymással. Abban látja a hiányosságot, hogy párhuzamosan kutatnak ésélnek az egyházak. Arra kell törekedni, hogy teológiai párbeszéd alakuljon ki és ismerjük meg egymás vallási tanítását.

Elsősorban keresztények vagyunk – ez a lényeg, ezért azt kell megkeresni, ami összeköti az egyházakat. Berszán István, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetének vezetője kiemelte, hogy nem elegendő a történelmi visszatekintés, hanem a reformáció aktualitásai is fontosak.

A BBTE két évre szóló projektjének címe: Megtalált, elfeledett, újrahasznosított hagyományok. Reformációk és (újra)értelmezett Í(í)rás, kegyesség, identitás és társadalmi változás a keleti és nyugati kereszténység találkozásának mezsgyéjén. Ezzel kapcsolatosan Gábor Csilla emlékeztetett rá, hogy a reformáció nem „hitújításnak” indult, hanem a katolikus egyház belső megújulásának. Luther Márton célja az volt, hogy felelevenítse, újrahasznosítsa, újraértelmezze az őskeresztény hagyományokat, annak „elfajzott” részét pedig korrigálja.

A kolozsvári Refo500-projekt azt tűzte ki célul, hogy az örökölt kliséket lebontsák, a regionális szempontokat népszerűsítsék, újrafogalmazzák az egyházak, hogy kik vagyunk a jelenben, teológiai és ökumenikus párbeszédet folytassanak, a párhuzamosságokat megszüntessék.

A programokról a BBTE honlapján lehet bővebben olvasni.

 

  Kép és szöveg: Balla Lóránt