Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A gyulafehérvári szeminárium harmadéves kispapjai prefektusuk, András István vezetésével április 29. és május 2. között kirándulás keretében több mint tíz templomot és plébániát látogattak meg, bejárva hazánk egy kis részét, megcsodálva szépségeit a Ferenc pápától való címbeli gondolat jegyében.

Az utazás első állomása a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templom volt, ahol Oláh Dénes főesperes-plébános és Ober­májer Ervin-István segédlelkész fogadta a csapatot, megvendégelve és elszállásolva őket. A szentmisén a plébános köszöntötte a kispapokat, ők pedig bemutatkoztak a híveknek. Másnap a minorita, illetve a Szent Kozma- és Damján-templomok következtek, majd Marosvásárhelyről Nyárádselyébe vezetett az út, amelynek természeti szépsége elvarázsolt. Nagy László plébános csodálatos környezetben látta vendégül a csapatot, szentmise után beszélt a szórványról. Szováta következett, ahol Köllő Tibor plébános és Bajkó Norbert segédlelkész volt a vendéglátó.

A nap utolsó célpontja Parajd volt, egyben a leghosszabb megálló is, Fehér Márton plébános vendégszeretetét hosszasan élvezhették. A plébános jóvoltából lejuthatott a csoport a sóbányába, a bánya kápolnájában szentmisét mutatott be a prefektus. Fenyéd felé indulva Balázs Károly plébános ebéddel várt, bemutatta a templomot. A Gordon-tetőn álló Jézus szíve kilátóhoz is kiment a kispapok csoportja. Az útról jobb felé fordulva Nyikómalomfalva felé indultak, ahol Daniel Ernő plébános jóságát élvezhették. A székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánián Tamás Barna lelkész várta a csapatot vacsorával, majd bemutatta a plébánia mozgalmas életét. Vasárnap két szentmisén vett részt a csoport a Lisieux-i Kis Szent Teréz-templomban. Legtávolibb célpont Ditró és Gyergyószentmiklós volt. Ditróban András István prefektus szüleit látogatta meg a kispapok csoportja, majd megnézték mindkét ditrói templomot. Gyergyószárhegyen meglátogatták Bartis László nyugalmazott plébánost. Gyergyószentmiklóson az örmény szertartású templomot Gál Hunor lelkész mutatta be. A tartalmas látogatások után élményekkel megrakodva a csoport visszatért Gyulafehérvárra, és hálás szívvel gondol a vendéglátókra, köszöni a plébánosoknak, akik vendégszeretetükkel, jóságukkal és kedvességükkel fogadták a csoportot, és András István prefektusnak, az út megszervezőjének. Istennek legyen hála, hogy segített az úton!