Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotók: Csúcs EndreA bérmáló Márton Áron püspököt, egy székelyruhás lányt és bérmakeresztanyját ábrázolja a Csíkszereda főterén állított szoborcsoport, amelyet pünkösd ünnepén, Áder János köztársasági elnök jelenlétében lepleztek le. A 120 éve Csíkszentdomokoson született, boldog emlékű püspök tiszteletét hirdető alkotás elkészítését a csíkszeredai Márton Áron Férfiszövetség nyolc évvel ezelőtt kezdeményezte, ötletüket a Szent Kereszt egyházközség és a helyi önkormányzat is felkarolta. Szobortervekre több próbálkozás is volt, míg végül 2012-ben Sárpátki Zoltán csíkszeredai képzőművészt bízták meg az alkotás elkészítésével. A munkálatokat a Márton Árpád, Bocskai Vince, Vetró András képzőművészek, Hegedüs Enikő művészettörténész, Tövissi Zsolt, Gál Szabolcs, Albert Sándor műépítészek alkotta szoborbizottság kísérte figyelemmel. Lakatos Pál Sándor szatmári származású, kecskeméti szobrászművész stúdiójában öntötték bronzba. A kivitelezést a csíkszeredai és megyei önkormányzat, illetve a helyi támogatók mellett a Nemzeti Kulturális Alap 5 millió forinttal, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 2,5 millió forinttal segítette. Az avatóünnepséget pünkösdvasárnapján, a Szent Kereszt egyházközségben tartott bérmálási szentmise után tartották. A Millenniumi templomtól fúvószenekar kíséretében vonultak a szoborhoz a hívek.

„Kiváló helyen hirdeti üzenetét ez a szoboregyüttes.” Üzenetértékű az is, hogy Márton Áron püspök a Sapientia EMTE, a Nagy István Művészeti Líceum, a Művészetek Háza és a megyei közigazgatás épülete övezte főtéren kapott szobrot – mondta az avatóünnepségen Antal Attila, Csíkszereda megbízott polgármestere. Az egyházüldöző Securitate és milícia csíki székházának hűlt helyén áll a szekusvilág ádáz ellenségének tekintett püspök szobra, és néhány évszázaddal korábban e hely közelében volt a város első temploma is, jegyezte meg Ráduly Róbert Kálmán. Csíkszereda lemondott polgármestere a Márton Áron Férfiszövetség nevében szólt az ünnepségre összegyűlt több ezer résztvevőhöz. Szerinte ezzel az alkotással a város a boldog emlékű püspök iránti történelmi adósságát törleszti.

„A tiszta lelkületű embert onnan lehet nagy bizonyossággal felismerni, hogy minden elnyomó hatalom ellenséget lát benne, mert az erős jellem kisugárzását tűrni számára olyan, mint belenézni a napba” – mondta Áder János, aki a püspök helytállását, egyháza és népe megalkuvás nélküli szolgálatát méltatta. Továbbá hangsúlyozta: Márton Áron püspök most „azt üzeni minden magyarnak Erdélyben és a világ bármely pontján, amit a szentelésre váró kispapjainak mondott egykor: induljatok hát bátran, felemelt fejjel, és elszánt lélekkel, legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai. Álljatok az őrhelyen, ahová küldettek, ősi elszántsággal.”

Népéért küzdő és a kereszténységet védő, „fehér vértanúnak” nevezte Márton Áront Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki kiemelte: „kereszténység nélkül nincs Európa, Márton Áron nélkül nincs Székelyföld, Székelyföld népe nélkül nem volt és nem lehet jövendője a magyar nemzetünknek.”

Márton Áron az embert próbáló időszak legkiemelkedőbb személyisége volt, személyével az egész nemzet gazdagodott. Bérmaútjain került legközelebb híveihez, és ezek hihetetlen népszerűségnek örvendtek, diadalutak voltak – mondta Tamás József püspök, aki szerint biztatás vagy vád kell hogy legyen ez az alkotás: biztatás példája követésére, vád, ha hitünket megtagadjuk. Jakubinyi György érsek neves elődjére, tanárára és felszentelő püspökére emlékezve méltatta Márton Áront, akit őszinte és nyílt kiállásáért még a román kommunista hatalom is tisztelt. Nyugdíjba vonulási kérését pedig a szokásoktól eltérően nem a Szentszék kancelláriáját vezető bíboros, hanem személyesen II. János Pál pápa írta alá, aki 1980. április 2-án írt táviratában „az Úr legteljesebb, legkifogástalanabb szolgájának” nevezte Erdély püspökét.

A szoboravató ünnepség résztvevői Márton Áron püspök 1975. május 11-én, a csíkszeredai bérmáláson mondott beszédének hangfelvételét is meghallgatták. A másfélszeres embernagyságú szoborcsoportot a bérmálkozás szentségében aznap részesült fiatalok állták körül és leplezték le, ezt követően a gyulafehérvári főegyházmegye elöljárói áldották meg. Csíkszeredában utca és a gimnáziumban működő állami líceum is viseli a csíkszeredai katolikus főgimnáziumban tanult és érettségizett Márton Áron püspök nevét.