Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

A Szentháromságról (Szent Ágoston) 

Istent és a lelket kívánom megismerni!… Istent megismerni nem más, mint az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét, a Szentlélek kegyelmét, magának a legteljesebb Szentháromságnak egy és oszthatatlan lényegét megismerni…

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Lényegük ugyanaz és egyetlen oszthatatlan egységet alkotnak. Az Atya is, a Fiú is és a Szentlélek is Isten. Az Atya teremtette a világot és igéje volt Jézus (Jn 1,2–3). Mivel az Ige nem teremtmény, ebből következik, hogy egylényegű az Atyával. A Szentírás azt mondja, hogy a test temploma a Szentlélek: „testetek Krisztus tagja”.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek elválaszthatatlanok, csak együtt tevékenykednek. Az Isteni hármasságot bizonyítani emberi ésszel nem lehet.

A Szentháromság láthatatlan. A háromság egy Isten, de nem úgy, hogy az Atya egyben Fiú és Szentlélek, hanem Atya az Atya, a Fiú az Fiú, a Szentlélek az Szentlélek, egy Isten… A gyökér, a törzs és az ágak is fa, de együttesen alkotják a fa egészét…

A Fiú az Atyától született, örökkévaló az örökkévalótól, és sosem volt Atya, hogy ne lett volna Fiú. A Fiú az Atyával egyenlő, a Szentlélektől és a Szűztől született. A Szentlélek Isten ajándéka. A Szentlélek a kapcsolat minden dolog közt, összetart, kötelékbe fűz. Mindhárom egy az Atya miatt, egyenlő a Fiú miatt és összekapcsolt a Szentlélek miatt. A Szentháromság láthatatlan. Mivel az ember Isten képe, ezért benne is van valami a hármasságból: az értelem, a magáról szerzett ismeret és a szeretet…

Az Igazságot ne a világban keressük, hanem emelkedjünk a fölé. Az értelmes lélek sohasem létezhet anélkül, hogy ne emlékezne, ne értené és szeretné magát. Nem azért Isten képmása, mert magára emlékezik, érti és szereti magát, hanem mert arra is képes emlékezni, megismerni és szeretni, aki őt teremtette. Az ember értelmével ember. Neki juttatott a láthatatlan dolgok bizonyos látása…

Isten szereti az embereket, és ez segít a feléje való törekvésben. Ha szeretettel ráhagyatkozunk, nyomban boldogok leszünk. Szeretettel kell Isten felé fordulni, és ragaszkodni kell hozzá, hogy jelenlétét élvezzük annak, aki által vagyunk, és aki nélkül nem is létezhetnénk. Ha Istent nem szeretjük a földi életünkben, akkor soha nem láthatjuk őt színről színre…

Isten nem vezethető le az emberi értelemből, mert az esetleges, időbeli és múlandó. Mivel az én a véges lélek öntudata, ezért képtelen önmagából örök érvényű, abszolút igazságot létrehozni, azaz olyan igazságot, mely akkor is fennáll, ha az azt elgondoló én nem létezik. Ezért kell feltételezni az emberi értelem fölött álló magasabb tudást és észt, az örök isteni igazságot. Az ember számára Isten az illuminatio révén teszi felfoghatóvá az igazságot, azaz az isteni megvilágosodás által sajátítható el a tudás…

A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét…