Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Hírek, hirdetések

Oláh Dénes a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Mint ismeretes, június 6–9. között kerül sor a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Az elmúlt évtizedek hagyományának megfelelően az összmagyarságot megmozgató zarándoklat egyetlen meghívottja ebben az évben is az ünnepi szentmise szónoka lesz. A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárósága idén Oláh Dénes Maros-Küküllő kerületi főesperest kérte fel erre a feladatra. Június 7-én, pünkösdszombaton az ünnepi búcsús szentmise fél 1-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)

 

 

Zarándoklat Lourdes-ba

Kilenc napos zarándoklat indul Lourdes-ba június 22-én Szatmárnémetiből a pasztorális iroda szervezésében. A több ország számos nevezetességét is magába foglaló zarándoklatra jelentkezni május 30-áig lehet a Szatmári Római Katolikus Püspökség 0261-714955-ös vagy a 0744-483444-os telefonszámán, valamint személyesen az 1 Decembrie 1918 utca 2-es szám alatt, a Püspöki Palotában. (Józsa J.)

 

Önkéntes beteglátogatók találkozója

A most elkészült és a Scheffl er Já nos Lelkipásztori Központ udvaráról elérhető új közösségi teremben tartották szombaton, 17-én, májusi találkozójukat az egyházmegyei önkéntes beteglátogatók. Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens tartott előadást a beteglátogatói hozzáállásról. A résztvevők beszélgettek a beteglátogatói kapcsolat szintjeiről, a módszerekről, a verbális és nonverbális kommunikációról, majd helyzetgyakorlatban próbáltak el egy kórházi látogatást, az érkezéstől a távozásig. Sokan ráismertek az általuk is megtapasztalt nehézségekre, kérdéseket válaszoltak meg, tanácsokat adtak egymásnak. (Józsa J.)

Engedjük be Istent az életünkbe!

Krasznabéltekről, Szakaszról, Gyöngyről és Erdődről is érkeztek zarándokok a szatmárnémeti Szentlélek templomba vasárnap, május 18-án az Erdődi Esperesség Napjára. A különböző közösségeknek találkozási lehetőséget nyújtó egész napos közös szentmisével nyitották meg, amelyet jelen levő paptársaival Harsányi László esperes celebrált. Szentbeszédében korunk hitkrízisére mutatott, mely Nyugat-Európa után a közép- és keleteurópai országokban is egyre jellemzőbb. A szentmise után a helyiek és zarándokok közös szeretetvendégségen vettek részt, feldolgozták a hitmélyítő találkozók negyedik témáját, majd délután három órától májusi ájtatosságot végeztek. (Józsa J.)

 

Az utcán hirdeti az evangéliumot vasárnaponként a neokatekumenális közösség

A tavalyi, sikeres megmozdulásához hasonlóan idén újra az utcákon, tereken evangelizál a neokatekumenális közösség. Keresztény kötelességüknek, valamint a pápa buzdításának tesznek ezzel eleget, aki idén is kérte őket, menjenek ki a templomok falai közül a forgalmas helyekre az emberek közé, és ott tegyenek tanúságot hitükről. Szatmárnémetiben május 4-én és 11-én az új központi sétányon álltak meg délután öt órától, hogy másfél órán át román és magyar nyelven imádkozzanak, énekükkel dicsőítsék Istent, valamint katekézisben hirdessék a megváltás örömhírét. A következő két vasárnapon, 18-án és 25-én pedig a Kossuth Kertben folytatták evangelizációs missziójukat. A Neokatekumenális Út olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai, a római katolikus egyház hitét vallva fő feladatuknak a katolikus hit megismertetését tartják. A nagyváradi egyházmegye hírei:

 

Új öregotthon Nagyváradon

A Szeretetszolgálat Évében tovább bővül a nagyváradi Caritas Catolica tevékenységi köre. A 40 idős személy ellátást biztosító nagyváradi Szent Márton Öregotthon mellett május 22-én, csütörtökön a Spartacus utca 31/A szám alatt megnyitotta kapuit a további 34 személy befogadására alkalmas Szent Erzsébet Öregotthon. Böcskei László megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg az új intézményt.

 

Zarándoklat Szent László sírjához

A Váradi Esperesi kerület tavalyi kezdeményezésére május 25-én, vasárnap délután 4 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Várad népe a várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándoklat végén Böcskei László megyéspüspök 5 órakor szentmisét mutat be a nagyváradi Vártemplomban Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve. A szentmise szónoka Fodor József általános helynök lesz. A zarándoklat végén a résztvevők a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária-oltár körül. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.