Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 21. szám, 2012. május 20.

Aktuális

Május legnagyobb ünnepe, amely a néphagyományban és a vallási életben is fontos szerepet tölt be, pünkösd ünnepe. A tavasz legszebb hónapjában a természet duzzad az életerőtől, földünk, fáink virágba-zöldbe borulnak és zengik a megújult élet dicshimnuszát.

Pünkösd alkalmával lelki-szellemi és spirituális erőnket újítjuk meg, a természet és tűz ereje által. Felszabadítjuk lelkünket a lelki súlyoktól és helyreállítjuk a szellem–lélek–test harmóniáját. A Szentlélek eljövetelével felébred, minden elárasztja a világot, lelket ad a világnak és örömet az embernek. Erős akarattal sok mindent elérhet, le tud szokni szenvedélyekről, le tud győzni magában indulatokat, de egyre nem képes: nem tudja magát újjászülni. Csak Isten, aki teremtett minket, képes minket újjáteremteni. És éppen ez a pünkösd csodája! Akik betelnek a Szentlélekkel, azok kezdenek más nyelven szólni, más indulattal, érzéssel, cselekedettel, lelkülettel élni és járni az emberek között. Jézus lelkületével, Jézus cselekedeteivel.

Panoráma

Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius vezetésével tartottak lelkigyakorlatos napot a gyulafehérvári nagyszeminárium növendékei 

Május 11–12. között lelkigyakorlatos napokat tartottak a gyulafehérvári Nagyszeminárium kispapjai, amelynek meghívottja Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius, penafieli címzetes érsek volt. A meghívott vendéget a kispa­pok különleges szeretettel és érdeklődéssel fogadták, mivel ő képviseli XVI. Benedek pápát és az Apostoli Szentszéket Romániában és Moldova Köztársaságban.

A lelkigyakorlatos napok május 11-én délután kezdődtek az első elmélkedéssel. Az apostoli követ XVI. Benedek pápa egy interjúkötete alapján vezetette az elmélkedéseket, melynek tárgya a szent liturgia ünneplése a római katolikus egyházban. Lozano nuncius nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy a II. vatikáni zsinat óta kétféle vélemény alakult ki.

Panoráma

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) május 11-én Budapesten, a Parlamentben szervezte meg a Kárpát-medencei Családlánc alakuló kongresszusát, amelynek a fővédnöke dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Köszöntőt mondott több világi méltóság és államtitkár. „A Kárpát-me­den­cei Családszervezetek Szövetsége a Nemzeti Erő­forrás Minisztériummal együttműködve a 2012-es évben arra vállalkozott, hogy felkutatja a határon túli magyarlakta területeken a családdal foglalkozó civilszervezeteket és egy Kárpát-medencei Családláncba fogja őket össze. A kongresszuson bemutatkoztak a különböző régiók.

Panoráma

Jubileumi ünnepség Nagykárolyban 

Hálaadó szentmisével vette kezdetét május 11-én a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont húszéves jubileumi ünnepsége. Az iskola diákjai, tanárai, szülők, támogatók, városi és önkormányzati vezetők a Kalazanci Szent József-templomban gyűltek össze, ahol Schönberger Jenő püspök paptársaival közösen mutatott be szentmisét.

Az ünneplő közösség előtt Schönberger Jenő püspök a húszéves évforduló hálájának adott hangot: „Hálát adunk ezért az eltelt húsz évért, a kezdeti nehézségekért, a sok örömért, azért, hogy még mindig növekszik az iskolánk, a sok jótevőért, azokért a testvérekért, akik hittek iskolánkban, és ma is hisznek benne. Mindezt a jó Istennek köszönhetjük! A sok kegyelmet, amit kaptak a tanárok, a diákok, a sok örömöt, amit kaptak, akik idejártak, és piarista szellemben nevelkedtek. A jó Isten igazán megmutatta szeretetét, mi pedig igazán hálásak lehetünk az ajándékaiért.”

Panoráma

Boros János, korábbi Kolozs megyei RMDSZ-elnök, Kolozsvár volt alpolgármestere, a Szent Mihály plébánia főgondnoka a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át május 11-én Németh Zsolttól, Magyarország külügyminisztériumának parlamenti államtitkárától. A Szentegyház utcai nagyteremben tartott ünnepséget Szilágyi Mátyás főkonzul nyitotta meg. Azt hangsúlyozta: Boros János egy igazán nehéz periódusban szolgálta nemzeti közösségét s állt helyt a támadások kereszttüzében is a kolozsvári kisebbségi politizálás terén szakmailag és emberileg. A lau­dációban a kolozsvári magyar közösség érdek- és jogvédelmének terén s a közösség nemzeti tartásának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkáját emelte ki.

Panoráma

Megemlékezés Salkaházi Sáráról, a felebaráti szeretet vértanújáról 

Salkaházi Boldog Sára vértanú emléknapján, május 11-én megemlékező imaestet tartottak a Szociális Testvérek Társasága tagjai, kültagjai és Sára testvér tisztelői a kolozsvári Szentlélek-kápolnában. Az ünnepség a vesperás elimádkozásával kezdődött, utána Farmati Anna kerületi elöljáró beszélt Sára testvér lelkiségéről. Székely János püspököt idézte, aki az ókeresztény vértanúkra utalva mondta Sára testvér kapcsán egyik beszédében: „Isten nem a tribünökről válaszol a szenvedés, a rossz problematikája, hanem a szenvedés arénájából. A hiteles keresztény válasz: Ne futamodj meg!”

Panoráma

2012 Raoul Wallenberg-év: azzá nyilvánította a magyar kormány a svéd diplomata zsidómentő tevékenységére emlékezve. A Budapesten kezdődött a rendezvénysorozba május 11-én Kolozsvár is bekapcsolódott: a City Plaza szálló emeleti termében Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a kolozsvári zsidó hitközség és a romániai evangélikus-lutheránus egyház szervezésében tartottak megemlékező ünnepséget. Szilágyi Mátyás főkonzul elmondta: a magyarországi holokauszt emléknapjához kapcsolódó rendezvény a Raoul Wallenberg emléke előtti főhajtás, ugyanakkor két másik zsidómentő keresztény emléke előtt is. Járosi Andor néhai lutheránus lelkész mint „erdélyi Wallenberg” segített zsidókon, Sztehlo Gábor budapesti evangélikus lelkész pedig 1600 zsidó gyermek életét mentette meg. A zsidó közösség Erdélyben az erdélyi kultúra szempontjából fontos és gazdagító hatású volt, mondta a főkonzul.

Panoráma

Figyelemfelkeltő nap Székelyudvarhelyen

Május 12-én első alkalommal szervezett figyelemfelkeltő napot a Gyulafehérvári Caritas Székelyudvarhelyen, amely során a daganatos megbetegedésekre hívták fel a figyelmet. Mint ahogyan a rendezvény egyik mottója is mondja, „a rák legyőzése nem csak orvosi feladat”, a figyelemfelkeltő nap célja volt, hogy ráébressze az egészségeseket és betegeket egyaránt arra, hogy fontos emberileg, lelkileg egymás mellett állni és támogatni a rászorulókat. Az ötlet szülőanyja a Caritas által kezdeményezett, már egy éve működő Daganatos Betegek Támogatócsoportja.

Panoráma

Nem mindennapi eseménynek voltak tanúi, akik május 5-én a reggeli órákban a nagyváradi székesegyház környékén jártak-keltek. Megközelítőleg száz fiatalember vonult be a székesegyházba, követve plébániáik névtábláit. Az sem mindennapi esemény, hogy ennyi fiatal fiú együtt imádkozzon rózsafüzért, de nem is az átlagos normáknak akart megfelelni a Mária Rádió ötödik vándorkupája.

A vándorkupa lényege, egyrészt a közösen végzett ima, amely révén a találkozó inkább szól a játékról, mint a nyerni akarásról, másrészről a közösségformálás is cél, hiszen korunk embere hamarabb köt ismeretséget a virtuális valóságban, mint közvetlen környezetében.

Panoráma

Lelkipásztori nap Túrterebesen 

A túrterebesi Nagyboldog­asszony plébánia látta vendégül az ugocsai esperesség papjait, lelkipásztori munkatársait és a lelkiségi közösségek képviselőit május 5-én. Az esperességi szintű lelkipásztori napon arra vállalkoztak, hogy a misszió gondolatkörét bontják ki helyi szinten, a benne rejlő lehetőségeket keresve közösségük életére nézve.

Panoráma

Esperesség napja Krasznabélteken 

Fiatalok és felnőttek, a különböző plébániákon tevékenykedő lelkes hívek, a közösségük sorsát szívükön viselő emberek imádkoztak, beszélgettek, terveztek együtt május 13-án Krasznabélteken, az erdődi esperesség napján. Az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezett napon az erőforrásokat mérték fel, számba vették a lehetőségeket, és válaszokat próbáltak találni a bükkaljai térség híveinek aktuális kérdéseire.

Panoráma

Családok napja Máréfalván 

„A család ereje, akár egy hadsereg ereje, az egymás iránti hűségen áll” – Mario Puzo gondolatával indult május 12-én a 2. Máréfalvi Családok Napja.

Több mint hatvanan vettek részt a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata által szervezett programon, gyerekek, szülők, nagyszülők, sőt még dédszülők is. A 15 család nagy lelkesedéssel érkezett, hisz az őszi családnapon már körvonalazódott, hogy körülbelül mire számíthatnak.

Panoráma

Augusztus 1−8. között Pál­patakán, Korond közelében immár második alkalommal szervezték meg a művészeti tábort. A IX–XII. osztályosokat megszólító keresztény katolikus tábort a Keresztirány Erdélyi Ifjúsági Szolgálat szervezi, amelynek célja, hogy minél több fiatallal megismertesse az élő Istent és a hiteles keresztény életet. Az itt szolgáló fiatalok önkéntesen, Isten iránti elkötelezettségből igyekeznek személyes példáik és tapasztalataik révén rávezetni a résztvevőket arra, hogy át tudják Istennek adni az életüket, és hitüket a mindennapokban is tudják gyakorolni. Erre kínál lehetőséget ez a nyári tábor is, az evangélium hét fiataljának történeteit megismerve jó és rossz viselkedési formákkal szembesülhetnek a résztvevők.

Panoráma

A május 4–6. között megrendezett főegyházmegyei hittan tantárgyolimpiának a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum és annak bentlakása adott otthont.

A jó Isten segítségével a kerületi megmérettetésen továbbjutottam a főegyházmegyei szakaszra. A felkészülési időm kb. hat hétből állt, amelynek során több mint húsz leckét kellett elsajátítanom. Sokat tanultam egyedül, de ezenkívül az iskolában felkészítő órákat tartott a vallástanárnőm, amelyek során megbeszéltük a témákat és az adott kérdéseimet.

Panoráma

A zarándoklás értéke a hit, a megtérés és az egyházi közösséghez tartozás elmélyülésében rejlik, feltéve, hogy a megfelelő lelkülettel történik. Ezt a lelkületet azonban táplálni kell, s ennek egyik eszköze a Mária-út.

Budapestről, Egerből, Debrecenből, Pécsről, Ráckevéről, Dör­gi­cséről, Nyíregyházáról és a Balatonfelvidékről gyűlt össze az a tíztagú zarándokcsapat, amely Magyarországról a csíksomlyói búcsúra gyalogszerrel teszi meg a Mária-utat.

Egy falat a léleknek

• Aki érzi, hogy szeretve van, az szívesen hallgat arra, aki őt szereti. Isten szüntelenül ránk pazarolja az ő szeretetét. Ezért is kell hallgatnunk az ő szavára, az ő testté lett igéjére, Jézusra. És minél inkább hallgatunk Jézusra, annál erősebb lesz bennünk a vágy, hogy kövessük őt.

• Az Úr Jézus mondja: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok (Jn 14,1–3).

Útjelző

IV. parancsolat (13/2. rész) 

Legutóbb a plébános kötelességeiről írtam az Egyházi Törvénykönyvünk előírása alapján. Idetartozik még az 530. kánon előírása is: „Sajátosan a plébánosnak van megbízatása a következő tevékenységekre: l. a keresztség kiszolgáltatása; 2. a bérmálás szentségének kiszolgáltatása halálveszélyben levőknek, a 883. kán. 3. sz.-a szerint; 3. a szent útravalónak és a betegek kenetének kiszolgáltatása, valamint az apostoli áldás megadása; 4. a házasságkötésnél való közreműködés és a házasság megáldása; 5. a temetés; 6. a keresztkút megáldása húsvéti időben, a körmenetek vezetése templomon kívül, valamint ünnepélyes áldás adása a templomon kívül; 7. az ünnepélyes eukarisztia végzése vasárnap és parancsolt ünnepen”.

Könyv

A szentmise újfajta megközelítését kínálja a domonkos szerző könyve, amelynek érdekessége többek között, hogy az anglikán Rowan Cantuar canterburyi érsek felkérésére született, ő írt hozzá előszót is, mégpedig azzal a céllal, hogy kiemelje ezt a mai ember számára igencsak hozzáférhető szempontot: a szentmise nem valamiféle életidegen és unalmas szertartás, hanem válasz az emberré válás drámájára, benne a kötelesség és az öröm képes egyesülni. Hogy miképpen történhet meg ez, arról szól maga a könyv.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az ember alapvető tulajdonsága a bizalom. Bízik személyekben, dolgokban, eseményekben. A keresztény ember bizalma Istenben van. Én is, akárcsak sok társam, bizakodó vagyok, bennem is ég a bizalom lángja, akárcsak benned, bárkiben. Először szüleim szavában bíztam, mert éreztem szeretetüket. Azután a szüleim megtanítottak arra, hogy bízzak Istenben, mert ő szeret engem, soha nem fogok csalódni benne. Így léptem a bizalom útjára, ahol néha csalódások is értek. Ennek ellenére emberi természetem által mindig bízom valakiben vagy valamiben. Istenbe vetett bizalmam segít a mindennapi küzdelemben, tanulásban, hogy helyt állhassak ott, ahol élnem kell.

Pitypang

Ebben a tanévben utoljára jelentkezik az Akarsz-e játszani? vetélkedőnk. Ezennel az elsőáldozókat és a fiatalabb bérmálkozókat hívjuk meg a feladatok megoldására, hiszen éppen ebben az időszakban történnek ezek a nagy események, és biztosan sokat készültök/készültetek ezekre minden szempontból. Részt vehetnek benne mindazok, akik a tavaly vagy az idén voltak/lesznek elsőáldozók vagy pedig bérmálkoztak (vagy fognak bérmálkozni). 

Hírek, hirdetések

Püspökkari konferencia Balázsfalván

Május 8–10. között az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Balázsfalván szervezték meg a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia tavaszi ülését. A jelen lévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytattak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. (A váradi püspökség titkársága)