Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 21. szám, 2011. május 22.

PanorámaEgyre népszerűbbek – és nem csak a fiatalok körében – az internetes közösségi portálok. Magánszemélyek mellett egyesületek, intézmények, cégek ismerik fel a közösségi oldalak adta lehetőségeket, a bemutatkozás és információközlés új, gyors és közvetlen formáját. De hogyan viszonyuljon ehhez az egyház, és mit kezdjen ezzel az új kommunikációs lehetőséggel? Ezekre a kérdésre kereste a választ a Bukarest melletti Snagovon tartott idei szakmai tanácskozásán a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia Média- és Társadalomkommunikációs Bizottsága. A bizottság elnöke, Ioan Robu bukaresti érsek és az egyházmegyék képviselői e témában hazai és külföldi szakértők előadásait is meghallgatták.  

Panoráma

A csíksomlyói pünkösdi búcsú 

Idén június 11-én, szombaton lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú, mottója: Mária által Jézushoz! Az előző évekhez hasonlóan most is fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a csíksomlyói pünkösdi búcsú elsősorban zarándoklat, és szeretnénk, ha – történelmi múltjához hűen – vallási cselekmény is maradna! A legfontosabb tehát az, hogy a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és tudatosítsák magukban, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak az áldozatvállalás is része.

Panoráma

Május 9. Európa napja: 61 éve Párizsban Robert Schuman francia külügyminiszter e napon szólított fel ünnepélyes nyilatkozatában hat nyugat-európai államot arra, hogy egyesítsék szén- és acéltermelésüket népük és nemzetük javára. A kitűzött cél az volt, hogy a  II. világháborúban egymást csaknem elpusztító ellenfelek megbékéljenek, összefogjanak egymással és biztonságos Európát hozzanak létre. A ma már összesen 27 országot, több mint 500 millió embert tömörítő Európai Unióban a vezető politikusok szinte mindenütt büszkén a biztonságot ígérő európai jövőről ábrándoznak és szónokolnak. Számunkra azonban nem az Európai Unió, hanem Jézus üdvözítő evangéliuma jelenti az abszolút biztonságot s lelki boldogságot.

Panoráma

A május 14-én megtartott Fiú-Lány nap tanulságos volt, úgy gondolom, minden résztvevő számára. A program reggel fél 10-kor kezdődött és este 11 óráig tartott. A nap igen jól meg volt szervezve. Az első része játékkal kezdődött, ami által a résztvevők jobban megismerhették egymást. Itt a fiúk és a lányok együtt vettek részt a programokon. Azután következett az előadás, amin keresztül jobban megismerhettük magunkat, érzéseinket, talán elfojtott fájdalmainkat, gondolatainkat. Önmagunk jobb megismerése volt a cél, ami úgy gondolom, hogy a nap végére sikerült is.

Panoráma

Az idei évet az Európai Bizottság az önkéntesség európai évének titulálta. Romániában május 9–15. között országos szinten szervezték meg az önkéntesség hetét, amely során a civilszervezeteknek lehetőségük adódott megismertetni az önkéntességgel kapcsolatos tevékenységeiket, illetve újabb önkénteseket bevonni a szervezetek munkájába.

Panoráma

Esperességi nap Erdődön 

A szeretetszolgálat volt az esperességi nap középpontjában Erdődön május 15-én, ahol Krasznabéltek, Szakasz, Nagyszokond, Gyöngy és Erdőd hívei gyűltek össze együtt tölteni egy napot. Az esperességi nap minden évben jó alkalom a találkozás és szentmisén való közös részvétel mellett az eszmecserére és az egymástól való tanulásra is. Erre az idei találkozó is lehetőséget adott, hiszen szeretetszolgálat éve lévén, ennek megvalósulásán, a személyes, egyéni és az összefogáson alapuló diakóniai tevékenységek lehetőségét vizsgálták meg.

Panoráma

Nagy évfordulót ünnepelt május 13–14-én a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, az iskola napjait ugyanis a jubileumi, huszadik tanév megünneplésének szánták. Egykori igazgatókat, tanárokat, diákokat, az intézmény támogatóit és barátait hívták meg, hogy emlékezzenek együtt, idézzék fel az indulás éveit, az örömöket, közös történeteket, és bátorítsák mindezzel a jelen fiataljait.

Panoráma

Szükséges immár nagyobb hangsúlyt fektetni a lenni-vel párhuzamosan a tenni-re, fogalmazták meg a Kolozsváron összegyűlt romániai férfi szerzetesek képviselői. A május 11–12. között a Manréza jezsuita lelkigyakorlatos központban tartott idei közgyűlésen a Romániai Szerzetesrendek és Kong­regációk Legfőbb Elöljáróinak Konferenciája a meg­szentelt élet intézményei tagjainak küldetéséről megállapította: a gondoktól, kétségektől gyötört embertársak számára a derűt, a reményt kell közvetítenie, sugároznia.

Panoráma

A nőszövetségekhez eljuttatott meghívó mottója: Egyek voltak a kenyértörés közösségében (ApCsel 2,42) Ennek a szentírási idézetnek a szellemében került sor Kolozsváron május 9–11. között az évenként megrendezett lelkigyakorlatos napokra. A rendezvény házigazdája a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség, melynek elöljárója Fábián Mária, lelki­vezetője pedig Kovács Sándor főesperes. A háromnapos közös elmélkedésre szép számmal érkeztek a meghívottak: 90 nőszövetségi tag és 16 lelki­vezető.

Panoráma

Gyermekek ünnepsége az élesdi római katolikus és református templomban 

Mivel a hónap első vasárnapja az idén elsejére esett, s ezt sokan másképp ünnepelték, az élesdi református egyházközségben és a római katolikus plébánián május 6–8. között ünnepelték az édesanyákat.

Május 6-án délután az óvodások tartalmas műsorral lepték meg vendégeiket: a tánc, a vers és az ének szárnyán, illetve modernebb technikával élve, videoüzenetekben is köszöntötték szüleiket, nagyszüleiket, nevelőiket Kajó Brigitta óvónő vezetésével.

Panoráma

Közel 140 idős találkozott Erdőszentgyörgyön 

Harmadik alkalommal szervezett tematikus rendezvényt a fenti mottóval, Philip James Bailey gondolatával időscsoportjai számára a Gyulafehérvári Caritas Maros Megyei Családsegítő Szolgálata. A két éve útjára indított Szépkorúak Találkozóján Gyulakuta és Szováta után Erdőszentgyörgy látott vendégül mintegy 140 nyugdíjast május 10-én.  A házigazdák, műsorvezetők (Joó Ibolya, Botos Noémi, Nagy László) az ünnepeltek mellett a megjelent helyi közösség képviselőit is köszöntötték.  A meghívottak asztalánál foglalt helyet Tar András, Erdőszentgyörgy polgármestere, Vormair Szilárd, a Családsegítő Szolgálat projektkoordinátora, Bodó-Tóth Gyula Maros megyei programkoordinátor, Máté Róbert, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója, valamint Samu Imola az Otthoni Beteggondozó Szolgálat képviseletében.

Panoráma

Gondolkodásunk, személyünk fejlődése

 Mivel életünk az európai kultúrkör értelmezése szerint lineárisan halad, a születéssel kezdődően egy felfele ívelő változásnak lehetünk tanúi. Az ember, értelmi adottságainak köszönhetően, képes a szüleitől öröklött tulajdonságai mellé olyan ismereteket szerezni, melyeket többnyire a környezete határoz meg, alakít.

Egy falat a léleknek

• Szabad-e embert – legyen az gyerek vagy felnőtt – úgy engedni szentségekhez járulni, hogy lényegileg kevésbé érzi át azt, hogy mi is fog vele történni? Nem véletlen az, hogy az egyház elöljárói nagyon bölcsen meghatározták a különféle szentségeket felvevők életkorát.

• Sajnos nagyon sok múlik a felkészítésen, amely a szülőnek, a hitoktatónak és a papnak egyaránt feladata. Az aranyfedezet nélküli felkészítő kevésbé fogja megmutatni a szentség lényegét.

Útjelző

I. parancsolat (16. rész) 

Isten I. parancsolatának keretében írnom kell a katolikus egyház Szűz Mária-, valamint a szentek és ereklyéik tiszteletéről. Sokan és sokszor szemünkre vetették, vetik, hogy mi nem tartjuk be Isten első parancsát. Ebben ezt olvassuk: „Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok!” (Kiv 20,2–18) Lám, a katolikusok Isten mellé odaállítják Máriát, a szenteket, a szentek ereklyéit, de ezt jogtalanul és helytelenül teszik, mert ellenkezik az első parancsolattal. Be fogom bizonyítani, hogy mindezek szépen megférnek az első parancsolat keretében, nem ellenkeznek vele.

Könyv


Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé
teszem a Teremtés rám eső zugát,
Hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel
Töltöm meg világomat.

Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus 

Pitypang

A verseny résztvevői 

Szent Benedek csapatai: Csíkszereda: Csiszér Hajnalka, Demeter Mária, Ravasz Orsolya (VII. o.), Balázs Sára, Demény Andrea Bernadett, Lackó Tünde Mária (VI. o.), Bakcsi Kata, Ercse Edit, Ferencz Orsolya; Csíkdánfalva, Petőfi Sándor Ált. Isk.: Ambrus Ágota, János Lehel, Szabó Dániel (VII. o.); Gyergyócsomafalva: Csata Roland, Csíki Balázs, Köllő Szilárd, Orbán Norbert, Szőcs Attila (VIII. o.), Kecseti István, Sándor Norbert, Simon Norbert, Ambrus Zoltán, Kopacz Attila, Csata Helmut, Csata Krisztián.

Hírek, hirdetések

Családi kaleidoszkóp - Állítsuk össze az európai családok közös fotóalbumát!  

 

A magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium fotópályázatot hirdet. Az érdekeltek  küldjék be a családjuk legszebb pillanatát megörökítő fotót. Hiszen család nélkül lehet élni, de nem érdemes! Hadd derüljön ki: a család a legnagyobb érték Európában. Olyan képeket várnak a meghirdetők, amelyeket a családok hajlandóak megosztani a szélesebb közvéleménnyel is, hogy mindenki lássa: a család a legfőbb boldogság forrása.