Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 20. szám, 2015. május 17.

Interjú

Mihály Noémi Katalin a református Agnus Rádió főállású alkalmazottja, egyetemi tanulmányait 2011-ben végezte a kolozsvári BBTE RK Teológia Karán, emellett újságírást is tanult.

Hogyan alakult a pályád, az életed az egyetem elvégzése óta?

Már harmadéven dolgozni kezdtem, tulajdonképpen a szakmámban (szociális teológia mellett újságírást végeztem) a katolikus Keresztalja hetilapnál. Amikor ez megszűnt, önkéntesként kapcsolódtam be az Agnus Rádió munkájába, néhány hónap múlva munkát ajánlottak. Időközben a szociokulturális kommunikáció szakon mesteriztem. Egy évig a rádiós munkám és a mesteri mellett a BBTE Biológia és Geológia Karán dolgoztam titkárnőként (a magyar vo­nalon).

Szerinted mi a vallás szerepe a mai világban, a személyes életben, a társadalomban, a közéletben?

Interjú

Interjú Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébánossal, a Gerhardinum egykori spirituálisával (2. rész)

Szilvágyi Zsolt, egykori spirituális öt év után az idén ismét tanít a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. Sokan még ismerik az előző generációk elbeszéléseiből. Nyugodt, megfontolt és egy Istennek, valamint az embereknek élő papot ismerünk meg benne. 

Mondana pár szót a fiatalokkal való pasztoráció nehézségeiről és szépségeiről?

Sokszor azt tapasztalom, hogy a környezet és közmédia mindent megtesz azért, hogy egy gyermek vagy egy fiatal lelkéből kilúgozza a jó Isten szeretetét. Minden azt sugallja nekik: „Te vagy a fontos! Élvezd az életet! Ne törődj másokkal!” Nyilván ilyen helyzetben a fiatal az Istenben, az ő törvényeiben és az egyházban egy mindent megtiltó fórumot lát, amely megakadályozza a boldogságkeresésben. Ilyenkor érzem úgy, hogy rá kell döbbentsem őket a csalóka boldogságra. Az ember igazán akkor boldog, ha nyugodt a lelkiismerete, él benne a mások iránti szeretete és tisztelet. A fiatalokhoz nagyon sok szép emlék fűz. Eszembe jut a sok lelki beszélgetés, gyónás, esti ima, szentmise és kötetlen közösségi együttlét. Ifjúsági lelkészként sokat táboroztam velük. Mindig szívesen emlékezem a nyaranta megrendezett temesfői bibliatáborokra. A tábortűz melletti imákra, viccekre és éneklésekre. Igazán felemelő pillanatok voltak. Nagyon sokat kaptam a fiataloktól, ami egy egész életre lelkileg feltöltött engem. Évek múltán találkozva velük, mindig eszünkbe jutnak a szép emlékek.

Kitavaszodott. A mai napon még az este is kellemes. Kiültem az udvarra vacsora után. De nincs csend. A nem messze lévő temetőben tanyát vert varjak minden képzeletet felülmúlva zavarják az este meghitt hangulatát. Már több mint egy hónapja a szomszédaim, habár tudomásom szerint nem jelentkeztek be a lakhelycserére. Építkezési engedély nélkül rakták fészküket, ürülékükkel „díszítik” a sírokat és a temetőbe látogatok öltözékét, azok beleegyezése nélkül.

Húsvétkor naivan megígértem, hogy gyorsan cselekszünk ellenük, de közben megtudtam: a varjú védett állat! Büntetnek, ha elpusztítjuk.

Eltöprengtem korunk visszásságán, az értékrend fejre állásán, és feltettem a költői kérdést: Vajon nem lenne jobb az embereknek a 21. században, ha állat, védett állat lenne, mint a teremtés koronája? Lehetnénk például kóbor kutya, amit örökbe fogadnak és tiltakoznak az elpusztítása ellen; vagy öntörvényű vaddisznó, ami mindent tönkretesz, feldúl, ami útjába kerül, és nem kell még kártérítést sem fizetnie; vagy szabadon röpködő, védett madár, minden megkötöttség nélkül. Ha csak állat lenne, akkor, ha zaklatja valaki, mert szemetel az utcán, szükségletét bárhol elvégzi, hangoskodik, rongál, kárt okoz, hivatkozhatna arra, hogy „védett állat”, aminek senki nem árthat.

Panoráma

Huszonnégy apa érkezett lányával Csíkszeredába április utolsó szombatján, hogy a napot kapcsolatuk építésére fordítsa. Több mint tíz helységből jöttek – Brassótól Marosvásárhelyig – az apák 12–19 éves lányaikkal. A program szentmisével kezdődött, amelyben Simó Gáspár a gyümölcsfa metszéséhez hasonlította a szülők nevelői munkáját: durván is vissza lehet vágni az elnőtt ágakat, de a gondos metszés meghagyja az életet-gyümölcsöt hozó ágakat. A bemelegítő játékok után Ilyés Erika előadásában kiemelte, mennyire fontos tudatosítani gyermekeinkben is, hogy senki sem selejtes, Isten mindenkit értékesnek teremtett és különleges küldetést bízott rá. Kiemelte, hogy az apa-kép nagyban befolyásolja lányaik Isten-képét, az apa-lánya viszony pedig a kettejük kapcsolatának tükre.

Ilyés Zsolt a szeretetnyelveket mutatta be, majd a tanúságtételek után párban folyt a beszélgetés, az „emmauszi úton”. Szentségimádás következett, az estét pedig meglepetés zárta. Öröm volt látni, amint az édesapák lányaikat táncolni tanítják.

Panoráma

Ülésezett a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia 

Szatmárnémetiben zajlott május 6–8. között a római és görögkatolikus püspököket az ország területéről egybegyűjtő Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája tavaszi plenáris ülése. A tárgyalások középpontjában a család, a katolikus iskola és az egyház karitatív tevékenysége állt.

Az ülések végeztével kiadott sajtóközlemény szerint a Képviselőház és Szenátus közös tanácsának az új alkotmány kidolgozásában tett törekvéseit figyelemmel követve, a katolikus püspökök, Románia Parlamentje felé közös levelet írtak, amelyben újra megfogalmazták kérésüket a 48-as cikkely 1-es bekezdése módosítására, miszerint: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratából létrejövő házasság eredménye, az ő egyenlőségükre épül, valamint az ő jogukra és kötelességükre, amellyel gyermekeiket nevelik és oktatják.” Ugyanígy, az emberi méltóság védelmében, a püspökök hangsúlyozták a roma és más, hátrányt szenvedő, a társadalom perifériáján levő közösségek támogatásának fontosságát, az identitásuk megtartásával integrálva őket a helyi közösségekbe, hosszú távú programok lefolytatásával.

Panoráma

Május második hétvégéjén 46 fiatalnak újból alkalma nyílt közelebbről megismerkedni a Szentírással Hajlák Attila jóvoltából, aki felkérte a Katolikus Magyar Bibliatársulatot, hogy a bérmálásra készülő fiatalok, illetve a katolikus osztályok diákjai számára ismételten megtartsa a márciusban egyszer már megszervezett bevezető tanfolyamot, a Bibliai alapkurzust.  Pénteken este egyre nagyobb lett a nyüzsgés a Keresztelő Szent János Plébánia udvarán, gyülekezés után pedig mindenki felment a Márton Áron-terembe, ahol a Henn Magdolna, Pici néni vezette ismerkedő, ráhangoló játékok után megtörtént a Biblia ünnepélyes „trónra emelése”, és elkezdődött a Szentírással való tulajdonképpeni ismerkedés.

Panoráma

Emlékezetes nap volt április 28-a a váradszöllősi Szentháromság templom kórusa számára. Az énekpróbák és ünnepekre való készülődés során közösséggé alakult kis kórus Pálos István plébános és Józsa Domokos kántor kíséretében Gyulafehérvárra látogatott, ahol megtekinthették a Szent Mihály székesegyházat.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templomban május 9-én este megtartották a Száztagú Székely Férfikórus hangversenyét a 3. Magyar Kóruszene Nap alkalmából, aKónya Ádám Művelődési Ház és a Pro Cultura Alapítvány szervezésében. Az ünnepi hangversenyen fellépett a csík-borzsovai férfikórus, a gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara, a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet férfikórusa, valamint a házigazda szerepét is betöltő, a Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája. A műsoron Schubert-, Erkel-, Liszt-, Verdi-, Kodály-, Bárdos Lajos-, Gebhardi-, Zasskovszky-, Gárdonyi Zoltán-, Vásárhelyi Zoltán-, Karai József-dalok, -operarészletek mellett népdalok, katona- és legénynóták, s egy megzenésített Farkas Árpád-vers is szerepelt. A karnagyok Kovács László, Bíró Zsolt-Imre, Molnár Katalin, Jakab Árpád voltak, zongorán közreműködött Filtner Tünde. A Száztagú Székely Férfikórust alkotó kórusok vasárnap dalos szolgálattal vettek részt a sepsiszentgyörgyi egyházak istentiszteletein, szentmiséin.

Panoráma

A kegytemplom felújított és korszerűsített orgonáját május 17-én, vasárnap, az este 7 órakor kezdődő szentmise keretében Tamás József csíkszeredai segédpüspök áldja meg.

 

A szentmise után dr. Kristófi János orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája, a Partiumi Keresztény Egyetem docense koncertje keretében ünneplik meg a felújított hangszert.

Panoráma

Fotó: Molnár LehelMeditációs út Szovátán 

Tizennyolc állomásból álló, az Élet útja nevet viselő meditációs utat szentelt fel Böjte Csaba ferences május 2-án a Szent Ferenc Alapítvány szo­vátai Szent József Otthonában.

A kápolna alakú tölgyfalapokra egy-egy gondolatot és képet véstek a családról, az ismerkedéstől kezdve minden sorsfordító eseményt érintve, ami egy házaspár életében bekövetkezhet. Mindenkit más-más állomás érinthet meg mélyebben, attól függően, hogy éppen hol tart útján: keresi leendő párját, szerelme kezdeti lobogását éli, esetleg feszültségek vannak a családjában és megértésre vágyik, vagy a mindennapi hajszában, taposómalomban „a nehéz hűséget” (József Attila) igyekszenek társával könnyűvé tenni egymás számára, éppen első gyermeküket várják, vagy próbálják az életre nevelni, esetleg már a fészekből kirepülni segítik gyermekeiket, vagy pedig gyengülő, betegeskedő szüleiről kell gondoskodnia valakinek, netán megözvegyült, egyedül maradt valaki? Mi a jelenlegi feladatunk: az önnevelés, az otthonteremtés, a közösségépítés vagy a válságokkal, nehézségekkel való szembenézés? – tevődik fel a kérdés egy-egy életszakaszban.

Panoráma

Május első vasárnapján, a Szent György Napok befejező napján a város katolikus egyházközségei a Krisztus király templomban közös bérmáláson vettek részt. A bérmálás szentségét dr. Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke szolgáltatta ki, aki a héten ünnepelte érseki szolgálatának 25. évét. A vendégeket és a főpásztort Dávid György plébános és Hajdu János főesperes, majd az önkormányzat részéről Antal Árpád polgármester köszöntötte, erőt, egészséget kívánva neki.

Egy falat a léleknek
  • Jézus visszatért Atyjához. De ugyanakkor ő azt akarja, hogy ahol ő van, ott legyünk mi is.
  • „Még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43) Ez a „velem” nem csupán egyidejűséget, hanem elsősorban megosztott életközösséget jelent. Vagyis részese leszek Jézus életének. És ez „még ma…” elkezdődik. Olyan mértékben, amilyen mértékben kötődöm Krisztushoz.
  • „Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe”. (Lk 24,51) Hogyan vált meg tőlük? Miközben megáldotta őket…

Útjelző

Mária iskolájában 118/2. 

Az újabb nyelvészeti kutatás Mária nevének olyan magyarázatait hozza, amelyek szóelemzés tekintetében az eddigieket fölülmúlják. E magyarázatok szerint a Mária név jelentése: „Ellentmondás”; „Szép”; „Istentől szeretett”. Ezek közül a két utóbbi a legvalószínűbb.

Hírek, hirdetések

Ökumenikus találkozó, Nagyvárad, május 30. 

Program 

10.00 – taizéi ima

 

10.30–11.30: Roger testvér életútja és lelkisége

Hírek, hirdetések

Nagyváradiak a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

„Tiszta élet, avagy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) mottóval szervezték május 16-án, szombaton az idei első Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök a találkozó szentmiséjének a főcelebránsa és szónoka volt. Az egyházmegyét képviselte továbbá Varga Sándor monospetri plébános, aki fiatalok kíséretében érkezett a rendezvényre.