Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 20. szám, 2011. május 15.

Panoráma

maria utPartnerségi megállapodást írt alá a Gyulafehérvári Caritas és a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás a Mária-út székelyföldi szakaszának kiépítése érdekében.  Péterfi Attila, a Gyulafehérvári Caritas gazdasági ágazatának igazgatója, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Birtalan József, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás elnöke, Szabó Ká­roly, a Csíkszéki EKE elnöke és Molnár Sándor, a Mária-út projekt székelyföldi koordinátora sajtótájékoztatón ismertette az újdonságokat május 6-án. Borboly Csaba szerint a Mária-út program integráló szerepű, számos települést érint majd Parajdtól a Gyimesekig és Gyergyótól a Kászonokig.  

Panoráma

Szentatyánk, Boldog II. János Pál pápa pásztori tevékenységének egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az volt, hogy szoros kapcsolatban állt a tömegekkel és azon belül az egyes emberekkel, különböző környezetből jövő csoportokkal, különféle hitvallások követőivel, a legváltozatosabb foglalkozások gyakorlóival. Szeretetteljes magatartása alakította ki pásztori tevékenységének stílusát. Huszonhét év alatt az apostoli utódlás révén Jézus Krisztus földi helytartójának minőségében fáradhatatlanul járta a világot. Éppen ezért a világ minden részéről tömegesen özönlöttek vissza hozzá április 30-án és május 1-jén a Szent Péter térre mindazok, akik részt akartak venni személyesen is boldoggá avatásán, mindazok, akik szerették, szeretik, akik számára élete az evangéliumi élet üzenete a mai napig. Mindenki így beszélt róla: „A mi pápánk!”

Panoráma

Szimpózium Scheffler János emlékére 

A szatmári püspökség és a Vasile Goldiş Egyetem tanárainak közös szervezésében május 6-án Scheffler János – hűség és áldozat címmel tartott szimpózium Scheffler János püspök személyét és mártíromságát volt hivatott bemutatni, ismertetve a kor sajátosságait, illetve a kommunista béklyó szorításában szenvedő egyház és egyházfik megalkuvás nélküli lelkületét.

Panoráma

Második búcsú az Andrássy-telepen 

A Marosludashoz tartozó Andrássy-telepen épült és a Gyulafehérvári Főegyházmegye alapításának millenniumi évében, 2009. május 16-án, Boldog Gizella tiszteletére felszentelt új templom második búcsúját tartották idén május 7-én, a védőszent ünnepén.

Panoráma

Baráti beszélgetéseken, lelki tanácsadáskor rendszerint előkerül a téma, milyen nehéz jól dönteni. Felgyorsult világunk naponta állít döntések elé: kérjünk-e fizetésemelést vagy váltsunk munkahelyet, vegyünk-e fel lakáshitelt vagy spóroljunk, milyen iskolába írassuk gyerekeinket, új autót vásároljunk vagy  használtat, eladjuk-e földünket vagy  haszonbérben dolgoztassuk meg… – és folytathatnám.

Panoráma

avagy Kacor király látogatása Gyimesfelsőlokon és Kászonaltízen 

Május 3-án újra ellátogattak az őrangyalok Gyimes­felsőlokra, május 5-én pedig Kászonaltízre. A polgármesteri hivatalok termeiben tartott foglalkozások témája ezúttal a népmesék világa, Kacor király története volt.

Panoráma

Tavaszi csoportvezető-képző hétvége Szokondon 

A szatmári püspökség ifjúsági irodája április 29-e és május 1-je között Nagyszokondon rendezte meg a tavaszi csoportvezető-képző hétvégét, amely minden évben a nyári gyermek- és ifjúsági táborok előkészítésének első lépése.

A program lelki részét a május 1-jén boldoggá avatott II. János Pál pápa szellemi hagyatékát felhasználva készítették elő, így tőle kölcsönözték a jelmondatot is: Legyetek szeretetének tanúi. A mottón túl az első két napon az ő imáit imádkozták, vasárnap pedig – boldoggá avatása után – már az ő közbenjárását kérték.

Panoráma

Július 7–10. között ismét Vác ad otthont Közép-Európa egyik nagyszabású rendezvényének, a Nemzetközi Gregorián Fesztiválnak, immár ötödik alkalommal. A fesztivál fővédnöke dr. Beer Miklós váci püspök, akinek jóvoltából az eddigi alkalmak nemcsak a szakmának szereztek örömet, de a főváros, Vác és a környék lakóinak is. A Gregorián Fesztivál sok érdeklődőt vonz, nemcsak Magyarország, hanem a környező országok területéről is. A szervezők több évi felmérése alapján a rendezvényeken több mint 6000 hallgató vesz részt rendszeresen.

Panoráma

Szent György ünnepe április 24.: az idén ez éppen húsvétvasárnap volt. Ezért ünnepelte később, április 30-án, szombaton égi patrónusát a kis Kolozs megyei falu, Györgyfalva.

A szórványközösség 154 tagja (a falubeliekkel együtt) tevékenyen bizonyítja a hitéhez való ragaszkodását, istenhitét és a jobb jövőbe vetett reménységét.

Panoráma

Részletek a Gyulafehérvári Főegyházmegye hittanversenyén Vasárnap-különdíjat nyert tanulók dolgozataiból

 

Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok…

Panoráma

E címmel szervezte meg a 7.  Kárpát-medencei asszonytalálkozót a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. A háromnapos rendezvényt Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban tartották. Több mint százan vettek részt az előadásokon, csoportos megbeszéléseken. A találkozó fővédnöke, Schmittné Makray Katalin, Magyarország köztársasági elnökének felesége levélben köszöntötte a résztvevőket.

Panoráma

Május 5-én a dr. Marton József egyháztörténet professzor irányításával működő doktori iskola újabb teológiai doktort avatott. A kolozsvári BBTE RK Teológia Karának dísztermében Ferenczi Sándor védte meg az erdélyi papságról szóló dolgozatát, s nyerte el ezzel a tudományos címet.

Egy falat a léleknek

• El-eltöprengek, mi is lehet az oka annak, hogy ma kevesebb papi és szerzetesi hivatás miért van?

• Kétségtelen, hogy a kevesebb gyermekvállalásból kevesebb hivatás fakad. Sajnálattal kell megállapítanom azt, hogy mennyi kiváló ember élhetne köztünk, csak épp az élethez való esélyt nem adták meg nekik, mert még azt sem engedték meg számukra, hogy megszülessenek.

Útjelző

I. parancsolat (15. rész) 

Gyakori panasz gyónóinknál, hogy egy idő után alig vagy egyáltalán nem tudnak imádkozni. Az emberek lelki életében van egy olyan időszak, amikor lelki szárazságban élnek. Ilyenkor nem megy az ima, nem tudunk az istenes dolgokkal foglalkozni, egyszóval: semmi sem megy a lelki életben. Egyik nap még éreztük Isten mosolyát arcunk fölött, s mint dalos pacsirta szálltunk az ima szárnyain az égbe, nem sokkal utána mint szárnyaszegett baglyok szomorkodtunk, s rágondolni is teher. Ez az úgynevezett „lelki szárazság” ideje, amely mindenkivel megeshet életében. Időtartama több év is lehet.