Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg: 

P. Bíró (Ágoston) Marciál OFM Csíkszenttamáson született 1888. február 28-án. Abban az időben a plébános Fejér András volt. A Ferenc-rendbe lépett 1904. szeptember 13-án. Felszentelték 1912-ben. Meghalt tüdővészben Marosvásárhelyen 1915. január 29-én, 27 éves korában.

 

 

Kilencven éve haltak meg: 

Boér János. Baczkamadarason született 1841. február 17-én. Baczkamadaras Ákosfalva plébániához tartozik. A gimnáziumot Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1864. július 31-én Hajnald Lajos püspök. Kézdiszentkereszten káplán. Miklósváron, Harasztoson, Gyimesbükkön plébános. 1920-ban nyugdíjas. Meghalt 1925. január 17-én, 84 éves korában.

 

Pál Kálmán. Született Bethlenfalván 1848. december 2-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1872. április 15-én Fogarasy Mihály püspök. Ditróban, Székelyudvarhelyen káplán. Gyulafehérváron gimnáziumi tanár. Szentegyházasfaluban, Kajántón, Székelyvéckén, Türkösön, Hosszúaszón lelkipásztor. 1913-ban nyugdíjas. Meghalt 1925. január 25-én, 77 éves korában.

 

Sorbán József. Született Segesváron 1890. november 13-án. A gimnáziumot Erzsébetvároson és Gyulafehérváron, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1914. június 27-én
Mailáth G. Károly püspök. Gyergyócsomafalván, Karcfaván, Brassó­ban káplán. 1916-tól tábori lelkész. 1919-től Gyergyó­békáson és Tölgyesen plébános. Meghalt 1925. január 30-án, 35 éves korában.

 

Hatvan éve halt meg: 

P. Farkas Cyprián OFM – Brassóban született 1879. március 17-én. A Ferenc-rendbe lépett 1895. szeptember 16-án. Örökös fogadalmat tett 1899. szeptember 18-án. Pappá szentelte 1901. október 4-én Mailáth G. Károly püspök. 1914-ben Mikházán házfőnök. Meghalt 1955. január 15-én Désen, a szerzetesek kényszerhelyén 76 éves korában.

 

Harminc éve haltak meg: 

Bándy Balázs. Született Ozsdolán 1911. augusztus 16-án.
A gimnáziumot Kézdivásárhelyen végezte, a Teológiát Gyulafehérváron. Pappá szentelte Márton Áron püspök Udvarhelyen 1940. június 29-én. Kozmáson, Csíkszentmártonban, Ditróban, Csíkszeredában és Kolozsváron káplán. Csíkszentléleken plébános. Meghalt Csíkszeredában 1985. január 16-án, 74 éves korában.

 

Ráduly Géza. Kézdiszentléleken született 1921. december 15-én. A középiskoláit Kézdivásárhelyen, Gyulafehérváron, majd már mint beöltözött kispap Kolozsváron a piarista főgimnáziumban végezte, és ott is érettségizett 1941-ben. A Teológiát a budapesti Központi Szeminárium növendékeként a Pázmány Péter egyetemen kezdte, majd 1944 őszén hazajött és a gyulafehérvári Teológián folytatta. Pappá szentelte 1946. április 20-án Márton Áron püspök. Ozsdolán és Gyergyószentmiklóson volt káplán. 1950-ben Gelencén plébánosi teendőket végez. Innen a Szoboszlay-féle perben elhurcolták és „hazaárulás” vádjával 20 év börtönre ítélték. 1957-től 1964-ig különféle börtönökben szenvedett. 1964-ben általános amnesztiával szabadult. Ekkor Nagytusnádra került plébánosnak, majd 1970-től Madéfalván vezette a plébániát. Itt is halt meg 1985. január 29-én és az itteni temetőben nyugszik.

Ráduly Gézát a Teológián ismertem meg. Ő akkor már V. éves volt. Rendkívül jó emlékeim maradtak róla. Nagy tudása és kispapi magaviselete igen jó benyomást keltett. Pappá szentelésén is jelen voltam. Utána a zavaros években csak ritkán találkoztunk. Csak a börtönből való szabadulása után találkoztam, és ekkor megújult paptestvéri barátságunk. Halála előtt nem sokkal még meglátogattam, akkor lábtöréssel szenvedett. Temetésén is jelen voltam, és azóta is imáimban emlékezem róla.

 

  Összeállította: Szirmai Béla