Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • „Szeretnénk látni Jézust.” (Vö. Jn 12,21) De kik láthatják meg az Urat?
  • „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) Nem láthatja meg más Jézust, csak a tiszta szívű. A tiszta szívűeknek nem kerül nehézségbe, hogy megláthassák Jézust. Viszont annál nehezebb azoknak, akiknek a rendezetlen szenvedélyeik és emberi ismereteik zavarossá tették a tekintetüket.
  • A tisztátalanság nem csak szexuális értelemben értendő. A rendetlen szexuális vágyak a tisztátalanságnak csak az egyik szétesett formája.
  • Hogyan kell néznem Jézusra? Ahogyan ő néz rám. Több helyen láthatjuk az evangéliumban, hogy az Úr reá nézett, hosszan, mélyen, átható pillantást vetve rá. Van, akit Jézusnak a tekintete örömmel és világossággal tölt el. Van, akit könnyekre fakaszt Jézusnak a tekintete.
  • Oly’ annyira szeretném megtanulni, hogy mit is jelent az, amikor alávetem magamat Jézus pillantásának!
  • A tisztánlátásnak vannak feltételei. Ezek a feltételek azonosak azokkal, amelyeket az apostolok elfogadtak. Jézus „maga mellé vette”, „vezette” őket, s egy bizonyos helyen „félrevonultan egyedül” lehettek vele. Vagyis engedni, hogy vezessen messze, a fölé, ami életünkben alantos és középszerű, hogy egyedül vele lehessek.
  • A tiszta szív nem zavaros, nincs benne megosztottság. A tiszta szív a Jézusnak teljesen átadott szív.
  • Amikor tiszta tekintettel az Úrra nézel, fölöslegessé válik az, hogy kérdezz, hogy válaszokat kapj. Mert amikor az Úrra nézel, akkor minden feltárul.
  • S az ő szava… Jézusnak mindegyik szava megváltó szó. Nem tájékoztató, hanem teremtő szó. Jézus tekintete, szava teremti meg a legigazibb viszonyt.