Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Tamás Józsefpüspök felszentelte a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedi Szent Benedek templom új orgonáját advent negyedik vasárnapján, majd Szőcs Sándor kántor zenei szolgálatában felcsendült az orgonaszó. A szentmise homíliájában az egyházi elöljáró elmélkedést tartott az orgonahasználat történetéről és szerepéről az egyházban: „Az ének és a zene hozzátartozik a liturgiához. Segít bennünket, hogy lelkünk felemelkedjék a jó Istenhez. Nagy Konstantin idejéből jött szokásba az orgonahasználat, amelyet a hangszerek királyának neveznek. Méltóságos légkört teremt, hogy Isten dicséretére és dicsőségére énekeljenek. Az orgona szerepe a szolgáló szeretet, segíti a keresztényeket a legszentebb feladat teljesítésében: az Istent dicsőíteni. Az orgona hangja figyelmeztet: vele együtt egy hang vagyunk az Isten kórusában.”

Hajdú János főesperes a szentmise végén megköszönte mindenki hozzájárulását az ünnephez: Lukács Tamássegítségét, aki az orgonát beszerezte, felépítette és nagylelkűen átengedte használatra, hisz még fél év áll rendelkezésre a hangszer kifizetésére, Jánosi Attilaés csapata segített a szállításban és a felhúzásban, Barabás József a villanyszerelésben.

Tamás József püspök Isten gazdag áldását kérte a jelenlevőkre, családjukra, hogy ezután is tevékenyek legyenek a szolgáló szeretetben.