Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 2. szám, 2015. január 11.

Tele voltak a tévé- és rádióműsorok, internetes fórumok és újságok az előző év értékelésével, annak kiemelkedő eseményei sorjázásával, rangsorolásával, az év embere, sportolója, színésze stb. válogatásával. 

A másik központi, kiemelt téma pedig: ki mit vár az új évtől, mit remél, és mit ígérnek az előjelek, a karma, a csillagok stb.

A Rome Reports vatikáni tévés híradás összefoglalta Ferenc pápa évét, s megmutatott néhány olyan jelenetet, felidézett néhány olyan beszédrészletet, amely a katolikus egyházi szerkesztők véleménye szerint mérvadó volt és ebben az évben is eligazító.

A kétféle megközelítés közt volt hasonlóság, hiszen a hívő, keresztény ember is összegez és ugyanakkor kíváncsian, egy adag jogos aggodalommal, egy másik adag jogos reménykedéssel tekint az ismeretlenre. Az eltérés abban rejlett, amit a pápa egyik idézett mondata fogalmazott meg találóan: a keresztény nem a lopakodó és sunyin lesújtó veszélyre rendezkedik be, s még ha adódna is ilyen az életében, hiszen váratlan kellemetlenségek, nehézségek a hívő emberre is rászakadnak, mégis a világra mint alapvetően a jó helyére, a teremtő és gondviselő Isten tenyerén fekvő helyszínre tekint. Ezzel az alapvető bizalommal tud úgymond keresztényként viselkedni, az öröm és bizalom embere lenni, a nem lankadó, a remény ellenére is reménykedő álláspontra helyezkedni.

Panoráma

Tamás Józsefpüspök felszentelte a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedi Szent Benedek templom új orgonáját advent negyedik vasárnapján, majd Szőcs Sándor kántor zenei szolgálatában felcsendült az orgonaszó. A szentmise homíliájában az egyházi elöljáró elmélkedést tartott az orgonahasználat történetéről és szerepéről az egyházban: „Az ének és a zene hozzátartozik a liturgiához. Segít bennünket, hogy lelkünk felemelkedjék a jó Istenhez. Nagy Konstantin idejéből jött szokásba az orgonahasználat, amelyet a hangszerek királyának neveznek. Méltóságos légkört teremt, hogy Isten dicséretére és dicsőségére énekeljenek. Az orgona szerepe a szolgáló szeretet, segíti a keresztényeket a legszentebb feladat teljesítésében: az Istent dicsőíteni. Az orgona hangja figyelmeztet: vele együtt egy hang vagyunk az Isten kórusában.”

Panoráma

Az Őrangyal program résztvevői és ismerői december 12-én, a program nyolcadik születésnapi ünnepségén vettek részt a homoródalmási Szabó Gyula Művelődési Házban.

A szép és meleg hangulatú ünnepség házigazdája és főszervezője az Oklándi Elhelyezőközpont és a Comite Egyesület volt, társszervezők pedig a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány, a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal Élőket támogató szolgálata és a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatósága voltak.

Az ünnepség már rég várt alkalom volt minden őrangyal számára. Az utazások izgalmával megérkezve, meleg és bensőséges fogadtatásban részesültek a vendégek. A gyönyörűen feldíszített terem, a sok jó ismerős, a rég látott barátok társasága mindenki szívét megtöltötte melegséggel és mosolyt csalt az arcokra. Az ünnepi nyolc gyertyát nyolc, Oklándon nevelkedő nyolcéves gyermek gyújtotta meg.

Panoráma

Szatmárnémetiben új szobrot állítottak Hám János püspöknek, amelyet január 6-án áldottak meg. Ennek apropóján beszélgettünk el az utódával, Schönberger Jenő püs­pökkel.

Hogyan emlékezik az egyházmegye ma Hám Jánosra?

Panoráma

A gyimesi Árpádházi Szent Erzsébet Líceum diákjai pásztorjátékkal igyekeztek megörvendeztetni karácsonykor a gyimesi embereket. Egy régi videó alapján leírták a szerepeket, és egymás között kiosztva azokat, betanulták. Lelkesen, többször próbálva készültek a betlehemezésre.

Panoráma

Az Önkéntesség határok nélkül együttműködési program nyertes pályázata keretében újabb örömszerző akció valósulhatott meg a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium együttműködésében, a X. A, X. C és XI. C osztályos tanulók közreműködésével. Az akcióban részt vevő egyik önkéntes, Petruska Edina így számol be erről:

Panoráma

„Egy láncszem vagy a Kárpát-medence történelmében, és ez értelmet ad a te létednek. Amelyik szem leszakad a láncról, csak ócskavas, a szemétbe kerül, de ha a helyén marad, összetartja az egészet és hordozza az erőt.” – Böjte Csaba e mondatával indította idei, százhatvanegyedik heti, hétfői imanapját a Kárpát-medencei családos imalánc a következő imaszándékkal: Imádságos lelkülettel köszönjük, Urunk, az erőt, amellyel összetartod az imaláncunkat, add áldásodat minden imádkozó jóakaratú emberre szerte a Kárpát-medencében!

Panoráma

Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek a borszéki Szent István római katolikus templomban december 28-án.

Szent család vasárnapján Tamás József püspök celebrált ünnepi szentmisét az első magyar, szent király tiszteletére felszentelt templomban, ahol a felújított orgonát is megáldotta. A szentmisét bemutató Tamás József püspök Isten áldását kérte a jelenlevőkre és családjukra, hogy ezután is tevékenyek legyenek a szolgáló szeretetben.

Panoráma

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban december 19-én, pénteken tartották az V–XII. osztályosok lelki napját, ahol a diákoknak lehetőségük volt ünneplőbe öltöztetni lelküket a szentmiséken, a közös elmélkedéseken, a karácsonyi előadásokon. A kis gyufaárus lány történetét a színjátszókör tagjai adták elő Pap Judit könyvtárosnő vezetésével, ezt követően az Egy falu karácsonyát a IX. B és a X. B osztályos tanulók mutatták be. Bărbuţi Péter tarjáni plébános az V–VIII. osztályosokkal együtt mutatta be a szentmisét, és az advent lényegére irányította a jelenlévők figyelmét, majd a diákok gyóntatásában segített Szabó Ervin spirituális atyának. A IX–XII. osztályosok szentmiséjét László Rezső kapnikbányai plébános celebrálta, ezt követően interaktív foglalkozást tartott a gimnazistáknak és a középiskolásoknak, melynek segítségével arra bátorította a diákokat, hogy azt a hivatást válasszák, amit Isten megálmodott a számukra, s igent mondjanak arra akkor is, ha az nehéznek tűnik. László Rezső saját hivatásának történetével érzékeltette a fiatalokkal, hogy az életük csak akkor lesz teljes, ha azt a szerető Isten szándéka szerint élik meg. A nap különleges eseménye volt az, amikor Böcskei László megyés püspök kíséretében betlehemezők kopogtattak be az iskolába, hogy hírül adják a kis Jézus születését, és áldott, békés ünnepeket kívánjanak mindenkinek. Ajándék volt a lelki nap mindenki számára, ahol bőven áradt a kegyelem, csak nyitott lélekkel kellett jelen lenni és engedni, hogy Isten az ő végtelen szeretetével átöleljen.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye felnőttképzési hálózata, a Pro Educatione Egyesület munkájának központjába Márton Áron gondolatát helyezte: „A katolikus Egyház tudja, hogy a mai egyetemesen szenvedő ember meggyógyításában súlyos feladata van.”Erre a feladatra kerestünk erőforrásokat, partnereket, szellemi és anyagi hátteret, szövetségeseket. A szervezett kapcsolattartás immár aktívan átível a határokon: egyre több felnőttképzéssel foglalkozó intézmény ismerte meg értékrendünket, működésünket, megvalósításainkat és terveinket.

Egy falat a léleknek
  • „Szeretnénk látni Jézust.” (Vö. Jn 12,21) De kik láthatják meg az Urat?
  • „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) Nem láthatja meg más Jézust, csak a tiszta szívű. A tiszta szívűeknek nem kerül nehézségbe, hogy megláthassák Jézust. Viszont annál nehezebb azoknak, akiknek a rendezetlen szenvedélyeik és emberi ismereteik zavarossá tették a tekintetüket.
  • A tisztátalanság nem csak szexuális értelemben értendő. A rendetlen szexuális vágyak a tisztátalanságnak csak az egyik szétesett formája.

Útjelző

Mária iskolájában 105.

A Hitvallás hitünk egyik legdrágább szövege. Nincs is sodróbb élmény, mint amikor egész lélekkel mindenki a saját maga életéből mondja: „Hiszek egy Istenben”. 

Visszatekintés:

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg: 

P. Bíró (Ágoston) Marciál OFM Csíkszenttamáson született 1888. február 28-án. Abban az időben a plébános Fejér András volt. A Ferenc-rendbe lépett 1904. szeptember 13-án. Felszentelték 1912-ben. Meghalt tüdővészben Marosvásárhelyen 1915. január 29-én, 27 éves korában.

Pitypang

4. Csedzsu-sziget (Jeju-sziget), Dél-Korea

Ha valakinek Dél-Koreába vezetne az útja, lehetetlen kihagyni a Jeju-szigetet. A sziget önálló közigazgatási egység, nagyobb autonómiával rendelkezik, mint Dél-Korea többi tartománya. Több mint félmillió ember lakja, és tízszer ennyi turista látogatja meg évente. A Koreai-félsziget déli partjától 60 km-re délnyugatra található, nagyjából ellipszis alakú, magasra törő vulkanikus eredetű sziget. Hossza kelet-nyugati irányban 73 km, szélessége kb. 31 km, területe 1848 km². Itt található az ország legmagasabb pontja, az 1950 m magas Halla-hegy.

Hírek, hirdetések

Tapasztalatcsere Gyergyószentmiklóson

A Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda tapasztalatcserét hirdet a Boldogabb családokért iskolai programban részt vevő önkéntes munkatársak, valamint a programba bekapcsolódni vágyó érdeklődők számára. A képzés január 16–17. között lesz a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián. Hozzájárulás a képzéshez: 50 lej/személy. A tapasztalatcsere témái a következők lesznek: serdülőkori agresszió, serdülőkori változások, biztonságos internethasználat; valamint a jelenlévők megoszthatják a családórák során tapasztalt élményeiket, örömeiket, kérdéseiket, tapasztalataikat a beszélgetések és a játékos együttlét keretében. Jelentkezni Csog Ildikónál lehet a 0747-577794-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. (romkat.ro)