Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 26. rész) 

Blanka francia királyné, IX. Szent Lajos király édesanyja egy alkalommal így szólt fiához: „Gyermekem, jobban szeretlek, mint tulajdon szívemet. Te vagy az én egyetlen vigasztalásom, ami a földön reám vár; te vagy a francia nép reménye. Mégis inkább halva lássalak, mintsem azt a hírt halljam rólad, hogy készakarva egyetlen súlyos bűnt is elkövettél!” Fölséges szavak! Valóban odaillenének egy mai aggódó édesanya ajkára is. Mert Lajos fia, akiből szent lett, sokszor emlegette, hogy édesanyjának ez a kijelentése rendkívül mély hatással volt rá, s egész életében mint védőpajzs lebegett fölötte.

Mostani témám: akarjunk tisztán élni. Mert ez az Isten akarata, és ma is minden lehetséges annak, aki tisztán akar élni! „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” (Lev 19,1)mondja Isten a Bibliában. Tagadhatatlan, hogy a tiszta élethez nagy akarat szükséges. Miért? Azért, mert az ősbűn felbillentette az ember egyensúlyát, és ősszüleinktől örökölt emberi természetünk rosszra hajló lett. Nincs azóta olyan ember, aki nem érezte volna életében a jó és a rossz harcát. Szent Pál írja: „Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék – a jót –, hanem amit gyűlölök, a rosszat!” (Róm 7,15). „Az akarat a jóra megvan bennem, de a jónak megtevésére nem vagyok képes!” (Róm 7,18) „Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész!” (Róm 7,21)

Mi is elmondhatjuk, hogy talán sose volt olyan erős a szexuális erő az emberiség életében, mint manapság, amikor ijesztően tárul elénk nap nap után a legszélsőségesebb elferdülésekben, túlkapásokban és kimagyarázkodásokban. De bármilyenek is az idők, Isten akarata ma is az, hogy szentek legyünk, s aki ezt nem tartja meg, annak teste-lelke boldogsága romba dől.

Az erkölcstelenség elrabolja hitünket. Előfordul, hogy az embernek akadnak hitbeli kételyei, lelohad vallásossága, de a benne lévő hit csírája ettől még megmarad. Amíg rendben van erkölcsi élete, addig az észbeli hit kételyei nem lesznek tragikussá. A baj akkor kezdődik, amikor ezeket a kételyeket a szív bűnös gőze kezdi éltetni, aki kételyeit erkölcstelen életéből kezdi táplálni. Egy ideig a lelke állandóan vádolja, de ezzel ő nem törődik. Az állandó ellentmondás és aggodalom, hogy ha van Isten, akkor baj lesz, mert egyszer felelni fogok tetteimért, arra készteti, hogy megrendül a hite. Titokban azzal kacérkodik, milyen jó volna, ha nem volna Isten!

Az erkölcstelenség elrabolja a lélek szépségét, nyugalmát. Mindazt, amit a megszentelő kegyelem nyújt neki. Lélekbúvárok állítják, hogy a tiszta életű embert fel lehet ismerni. Valami érdekes jóság, melegség árad belőle. A tiszta életű ember megmutatja az Isten ízét, illatát. Ezt hiába keresed az erkölcsteleneknél. Ott az ellenkezője létezik: önzés, kéjkeresésre szoktatott szemek, kezek, egész magatartás. Csak így értjük meg Jézus hegyi beszédben elmondott híres szavait: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent!” (Mt 5,8).

Az erkölcstelenség testi következményei. Elgondolkoztató, hogy Isten a többi bűnök büntetésével elvár akár a másvilági ítéletig is. Nem sújt le a káromkodóra, a tolvajra, az átkozódóra, a rágalmazóra. Majd elszámol mindenki halála pillanatában. A szexuális bűnök büntetésében nem szokott eddig várni. Az a bűn, amely nemcsak Istent, hanem más embert, a saját testet is sérti, már ezen a világon is büntetést érdemel. A természet lángpallósa pedig szigorúbb minden földi bírónál. A vízözön embereinek ezért kellett elpusztulniuk, Szodoma, Gomorra népeinek is. Ma is szedik áldozataikat a világ minden táján megtalálható nemi betegségek, amelyek az emberiség valóságos rémei és átkai. Amerre ez a bűn jár, léptei nyomán lekonyulnak a büszke fejek, megrokkan az acélos derék, elfakul a rózsás arc, nem ragyog a szem, eltűnik az életkedv. A tolvaj mástól lop, az erkölcstelen magától lopja el életerőit.

Valaha a kolera és pestis okozott félelmet. Ma helyettük a vérbaj, az AIDS és egyéb nemi betegségek szedik áldozataikat, akik erős akarattal nem uruk önmaguknak. Szenvednek talán miattuk még unokáik is. Mekkora nagy felelősség az élet! Úgy élj, hogy ne átkozzanak utódaid életed miatt. Ne tedd átokká számukra az életük kemény harcát.

Ne feledd el soha, hogy a tiszta szív, a fegyelemben megőrzött tiszta test a házasságban is a legszebb hozomány!