Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Márton Áron püspök emlékére az egykori székhelyén és kényszerlakhelyén (a gyulafehérvári érseki palota udvarán) felállítandó szobor megvalósítására kiírt, meghívásos pályázatra hét alkotó küldött be pályamunkát: Baróthi Ádám János (Szászrégen), Bocskai Vince (Szováta), Gergely Zoltán (Kolozsvár), Kolozsi Tibor (Kolozsvár), Kovács Tibor (Marosvásárhely), Petrovits István (Sepsiszentgyörgy), Szakáts Béla (Temesvár).

A beérkezett pályamunkákat zsűri bizottság értékelte, amelynek tagjai voltak: Jakubinyi György érsek, Bara Ferenc főesperes (Márton Áron egykori titkára), Marton József egyháztörténész, Garmathy János szobrász, Kiss Levente szobrász, Guttmann Szabolcs építész, Tövissi Zsolt építész, Márton Judit, az EMŰB (Egyházművészeti és Építészeti Bizottság) megbízottja.

A beérkezett pályamunkák névtelenül (betűjelzéssel ellátva) kerültek a zsűri elé.

Az elbírálási szempontok között – az esztétikai és az élethűség mellett – hangsúlyos szerepet kapott a térbeli elhelyezés megoldása az érseki palota udvarán, valamint a püspök népéhez és híveihez való viszonyának képi megjelenése a térkompozí­cióban.

A zsűri mindezen szempontok figyelembe vételével az alábbi szobrászművészek munkáit díjazta: I. díj Gergely Zoltán (Kolozsvár), II. díj Szakáts Béla (Temesvár), III. díj Baróthi Ádám János (Szászrégen). A zsűri az első díjazott munka kivitelezése mellett döntött. A díjazott munka félkörben elhelyezett, jól arányított pad architektúrájával módot ad az idelátogató zarándoknak Márton Áron püspök körébe helyezkedni, itt szemlélődni, fohászkodni, a püspök szellemével találkozni. A gyulafehérvári érseki palota udvarára tervezett emlékszobor az érseki palota szellemi kisugárzását harmonikusan felerősíti.