Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A régi hagyomány folytatódott az idei karácsonyi látogatással. Az ismerősök könnyekig meghatódva fogadták a már több éve rendszeresen visszatérő látogatókat december 26-án a csíkszeredai börtön kápolnájában. Immáron ez a nagy ünnep tartozéka, ahogy a segédpüspök Tamás József és kíséretében még további 11 személy lett a karácsony örömének hírnökévé. Hiába, mindanyiunknak szüksége van az ilyen lehetőségekre, hogy emberségben erősödjünk, s megélt keresztény hitünkben fejlődjünk.

A közösen végzett rózsafüzér alkalmul szolgált a lélek tisztogatására a szentgyónás által, majd a közösen bemutatott ünnepi szentmise Szent István diákonus vértanú tiszteletére. A főcelebráns az ismert szerpapot úgy mutatta be, mint aki lényeglátó egyén. A gonosz hányszor megpróbál félrevezetni, olyanra irányítva a figyelmünket, ami a lényegestől elvon, csak azért, hogy elkápráztasson, s közben ne lássunk tisztán. Így könnyebben elfordíthat attól, amit tennünk kellene. Ha hiszünk neki, akkor kiábrándultá tesz, mert a lényegtelen nem pótolhatja a lényegeset, s űrt hagy maga után. Meglátni a másikban az Istenre hasonlítót, akit, úgyanúgy, mint engem is, örök üdvösségre hív az Isten. Ezért elengedhetetlen a lényeglátás, hiszen bár különbözünk egymástól, mégis földi életünk végcélja közös: Isten örökszép társadalma. Ehhez pedig segítenünk kell egymást. A múltja miatt bezárt egyénnek fontos, hogy tisztán lásson, másképp hogy sikerül beismerni-e a bűnt s bánatot tartania? Ide még egy nehéz feladat társul: az ellenség szeretete, hogy feloldja a bosszúállás görcsét az emberben. István diákonus az Úr Jézus példáját követte (Lk 23,34). Vajon a mai ember tud-e vállalkozni ilyesmire? Jó példa van, csak az a kérdés, hogy nap mint nap sikerül-e tanulnom belőle.

A hit évének feladata tisztázni a személyes hitet, hogy tudjunk lényeglátókká válni, ellenségeinknek megbocsátani és őket szeretni. Erre vonatkozólag szentképet is kaptak a segédpüspöktől, hogy emlékeztesse őket lelki kötelességük vállalására. A szentmisét követő kötetlen beszélgetés is élményszerűnek tűnt, mert az őszinte emberség nyilvánult meg benne. Az élményt maradandóvá tette az otthonról hozott sütemény és üdítő is, valamint a Marien cukrászda vezetőségének ajándéka, hogy legyen és maradjon erőt adó a hit naponkénti megélésében és segítség a tisztánlátás gyakorlásában. A bentiek öröme és köszönete az, ami elkísér a hit további tisztázásának utján. Fáradságos munka, de mégis nélkülözhetetlen a Szentlélek ajándékainak felfedezésében. Köszönet a látogatóknak a készségért, s elismerés a „bentiek” érdeklődésének, amely színesebbé tette karácsonyi ünnepkörünket, s figyelmünket a lényeglátás fontosságára irányította.