Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Kolping-karácsony Medgyesen 

Már december 21-én ünnepi díszbe öltözött a medgyesi Kolping-család közösségi terme, ahol Harai Pál kanonok és munkatársai jóvoltából karácsonyi ünnepélyt tartottak. A helyi Báthory István iskola tanulói, akik oktatóikkal együtt nemrég ünnepelték fennállásuknak 290. évfordulóját, szolgáltatták az ünnepi műsort. Az ünnepségen részt vett az iskola igazgatója, Szederjesi György is. Kivételesen szép, változatos, színvonalas összeállításban gyönyörködhetett a népes közönség, mely átívelt időn, országokon át, megtöltve a jelenlevők szívét, lelkét a szent időszak szellemével. A műsorba belefért a hagyományos, népies „rigmus” mellett a betlehemes játékok, az ünnephez kapcsolódó versek, hagyományos karácsonyi énekek is, még az angolszász világból is hoztak karácsonyi dalokat, a nagyobbak modern gitárkísérettel mutatták be dalaikat. Olyan gyöngyszem is volt műsorukban, mint Gruber Csendes éje, egy pöttömnyi kis szőke óvodás pedig furulyán eljátszotta a Mennyből az angyalt.

Ilyen alkalomkor döbben rá az ember, hogy milyen óriási kulturális kincs részese, milyen gazdag a karácsonyi örökség, és évszázadok során sok tehetséges alkotót szólított a karácsony szelleme. Megtapasztalhattuk, hogyan üzen a múlt, és hogyan világítja be a jövőt.

Az igazi meglepetés csak ezután érkezett, amikor az elsötétített teremben majdnem harminc imbolygó mécses egy tánckompozíciót mutatott be fantáziadús mozgásban, képletekben, odavarázsolva sok apró betlehemi csillagot. Az ünnepélyes karácsonyfa fényénél és a gyerekek mécseseinél szebben csak a jelenlevők szemei csillogtak meghatottan, feltöltődve a karácsonyvárás minden szépségével. Pelger Matild, a műsor összeállítója, rendezője, betanítója tapasztalt tanítónő, de azt kell mondanunk, hogy most túltett magán. Köszönet érte! Köszönet Harai Pálnak, munkatársainak és mindenkinek, aki a műsor létrejöttét segítette. Harai Pál köszöntőjében és zárószavaiban hangsúlyozta, hogy az ünnepek tanulságát a hétköznapokba vinni fontos, a szórvány jövője az összetartáson múlik. A Kolping-ház ökumenikus szellemben nyitva minden magyar számára. Ajándékcsomagok átadásával zárult az ünnepély, amely, túlzás nélkül mondhatjuk, nemcsak a szeretet, hanem a remény ünnepe is volt. Nincs nagy baj ott, ahol pótpadokat kell kezdéskor a terembe vinni.