Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Új nyughelyen Isten szolgája, Hám János 

Rendhagyó alkalomra gyűltek össze a szatmári egyházmegye hívei december 30-án, szent család vasárnapján, a délelőtti szentmise keretében ugyanis Schönberger Jenő püspök megáldotta nagy elődje, Hám János új nyughelyét. A boldog emlékű püspök földi maradványait tartalmazó koporsó a kriptából került a székesegyház főbejárata melletti, baloldali kis kápolnába. Ez az esemény a nagy püspök boldoggá avatási eljárása egyházmegyei szakaszának újraindításával egy időben, azzal összhangban történt, a Szentté Avatási Kongregáció 2011. március 9-én, 2167-5/11. számmal kiadott leiratának megfelelően.

A szentmise elején Schön­berger Jenő püspök a nap aktualitására figyelt: „Hám János püspökünk nagyon sokat tett egyházmegyénkért. Nem én kezdeményeztem a boldoggá avatását, hanem még Meszlényi Gyula püspökelődöm. Az őt követő mindegyik püspöknek terve, szándéka volt, hogy az elkezdett ügyet továbbvigye, a világháborúk, viszontagságok, a kommunizmus évei azonban ezt lehetetlenné tették. Boldog emlékű elődöm, Reizer Pál püspök aztán fontos lépéseket tett. Scheffler János boldoggá avatása tavaly már megtörtént, de az egyházmegye tartozik azzal, hogy nagy püspökünknek az ügyét is elvigyük addig, amíg emberileg lehet, azon túl pedig a jó Isten kegyelmére és Isten szolgája, Hám János püspök belátására bízzuk, mikor emeli az Anyaszentegyház a boldogok, szentek sorába. Mi ezért imádkozunk, különösen a mai napon, kérve a szent család közbenjárását.”

A szentmise végén került sor Hám János püspök új nyughelye megáldására. Schönberger Jenő püspök ekkor röviden ismertette Hám János életét – kiemelve erényeit, alkotásait és eredményeit –, majd az asszisztenciával elvonult a székesegyház bejárata melletti, baloldali kis kápolnához, ahol megáldotta a nagy püspök új nyugvóhelyét. Ezt követően a hívekkel az érckoporsó mellett elimádkozta a boldoggá avatást kérő imát, majd az oltárhoz tért vissza, ahonnan főpásztori áldását adta a híveknek.