Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 2. szám, 2013. január 13.

Vezércikk

Bíró László, a MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke 2013 januárjában levelet intézett a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és a szerelmesekhez, a családokat szerető szerzetesekhez és paptestvérekhez és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll. Levelében arra az antropológiai igazságra emlékeztet, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve tudják a legjobban egymást segíteni, és hogy a kettő együttműködésére épülő család a legkisebb emberi közösség, a nagyobb emberi közösség, a társadalom akkor tud az emberi természetnek megfelelni, ha családokból épül fel.

Panoráma

Márton Áron püspök emlékére az egykori székhelyén és kényszerlakhelyén (a gyulafehérvári érseki palota udvarán) felállítandó szobor megvalósítására kiírt, meghívásos pályázatra hét alkotó küldött be pályamunkát: Baróthi Ádám János (Szászrégen), Bocskai Vince (Szováta), Gergely Zoltán (Kolozsvár), Kolozsi Tibor (Kolozsvár), Kovács Tibor (Marosvásárhely), Petrovits István (Sepsiszentgyörgy), Szakáts Béla (Temesvár).

Panoráma

Jubileumi évet ünnepel idén a Szociális Testvérek Társaságának erdélyi kerülete. A jubileumi év megnyitóját Csíkszeredában, a Millenniumi templomban, a Tamás József püspök által bemutatott szentmise keretében tartották pontosan vízkereszt ünnepén, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon költözött az örök hazába a szerzetesi közösség alapítója, Slachta Margit. Az erdélyi közösségben jelenleg összesen 19 tag és két novícia tevékenykedik.

Panoráma

Mintegy 92,6 millió forint adományt adtak át a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) képviselői január 6-án Böjte Csaba ferences szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának Budapesten.

Panoráma

A régi hagyomány folytatódott az idei karácsonyi látogatással. Az ismerősök könnyekig meghatódva fogadták a már több éve rendszeresen visszatérő látogatókat december 26-án a csíkszeredai börtön kápolnájában. Immáron ez a nagy ünnep tartozéka, ahogy a segédpüspök Tamás József és kíséretében még további 11 személy lett a karácsony örömének hírnökévé. Hiába, mindanyiunknak szüksége van az ilyen lehetőségekre, hogy emberségben erősödjünk, s megélt keresztény hitünkben fejlődjünk.

Panoráma

Kolping-karácsony Medgyesen 

Már december 21-én ünnepi díszbe öltözött a medgyesi Kolping-család közösségi terme, ahol Harai Pál kanonok és munkatársai jóvoltából karácsonyi ünnepélyt tartottak. A helyi Báthory István iskola tanulói, akik oktatóikkal együtt nemrég ünnepelték fennállásuknak 290. évfordulóját, szolgáltatták az ünnepi műsort. Az ünnepségen részt vett az iskola igazgatója, Szederjesi György is. Kivételesen szép, változatos, színvonalas összeállításban gyönyörködhetett a népes közönség, mely átívelt időn, országokon át, megtöltve a jelenlevők szívét, lelkét a szent időszak szellemével. A műsorba belefért a hagyományos, népies „rigmus” mellett a betlehemes játékok, az ünnephez kapcsolódó versek, hagyományos karácsonyi énekek is, még az angolszász világból is hoztak karácsonyi dalokat, a nagyobbak modern gitárkísérettel mutatták be dalaikat. Olyan gyöngyszem is volt műsorukban, mint Gruber Csendes éje, egy pöttömnyi kis szőke óvodás pedig furulyán eljátszotta a Mennyből az angyalt.

Panoráma

Több mint 4 millióan (a teljes magyar lakosság közel fele, 44 százaléka) ismerkedtek a népművészettel a Fölszállott a páva népzenei és néptánc vetélkedőnek köszönhetően. Az OTP támogatásával létrejött autentikus folk’n’roll verseny nagyon sok fiatalt mozgatott meg, a több ezer jelentkező közül végül öt győztest hirdetett a rangos zsűri. A Fölszállott a páva 2012 nyertese szólóének és hangszer kategóriában Csizmadia Anna, szólótánc és páros tánc kategóriában Berecz István, zenekar kategóriában a Parapács együttes, tánccsoport kategóriában pedig a Jászság táncegyüttes lett és vihette haza a nyerteseknek járó 1-1 millió forintot az OTP jóvoltából. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere két díjat adott át, az egyiket a legjobb magyarországi nemzetiségi együttes a Cace Rom részére, a legjobb határon túli produkciónak járó díjat pedig a Szellő táncegyüttesnek. A közönségdíjas az Ördögborda táncegyüttes lett.

Panoráma

Új nyughelyen Isten szolgája, Hám János 

Rendhagyó alkalomra gyűltek össze a szatmári egyházmegye hívei december 30-án, szent család vasárnapján, a délelőtti szentmise keretében ugyanis Schönberger Jenő püspök megáldotta nagy elődje, Hám János új nyughelyét. A boldog emlékű püspök földi maradványait tartalmazó koporsó a kriptából került a székesegyház főbejárata melletti, baloldali kis kápolnába. Ez az esemény a nagy püspök boldoggá avatási eljárása egyházmegyei szakaszának újraindításával egy időben, azzal összhangban történt, a Szentté Avatási Kongregáció 2011. március 9-én, 2167-5/11. számmal kiadott leiratának megfelelően.

Egy falat a léleknek

 • Ha valaki azt mondja embertársának, hogy „bocsáss meg”, vagy „köszönöm”, akkor az önmagába való fordulás helyett kilépik önmagából. Ha ugyanezeket a szavakat Istennek mondja el, akkor átment a lelki halálból az életre.

• A testihez hasonlóan a lelki halálnak is meg vannak a tünetei. Először is elveszíti az étvágyát, mert már nem tetszik neki Isten kenyere, és nem ízlik neki Isten bora, az istendicsőítés józan mámora. Aztán megjelenik a láz, vagyis más mámor keríti hatalmába; elhomályosul az agya az állandó paráznaságban, beképzeltségben és nagyképűségben. Megbénulnak a lábai, mert képtelen lesz többé Isten házába menni. S a bénulás lassan eléri a szívét; elveszti Isten iránti érzékenységét, képtelen lesz szeretni őt.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 26. rész) 

Blanka francia királyné, IX. Szent Lajos király édesanyja egy alkalommal így szólt fiához: „Gyermekem, jobban szeretlek, mint tulajdon szívemet. Te vagy az én egyetlen vigasztalásom, ami a földön reám vár; te vagy a francia nép reménye. Mégis inkább halva lássalak, mintsem azt a hírt halljam rólad, hogy készakarva egyetlen súlyos bűnt is elkövettél!” Fölséges szavak! Valóban odaillenének egy mai aggódó édesanya ajkára is. Mert Lajos fia, akiből szent lett, sokszor emlegette, hogy édesanyjának ez a kijelentése rendkívül mély hatással volt rá, s egész életében mint védőpajzs lebegett fölötte.

Útjelző

(1929–2012) 

Életének 83., szerzetesrendbe lépésének 65., papságának 56. évében 2012. december 20-án elhunyt P. Benedek Domokos, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány exminister provinicálisa. A dévai „városi” temetőben 2012. december 22-én délután 1 órakor temették a helyi (városi) ferences templomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után.

Útjelző

Karácsony küszöbén nehéz, sok szenvedéssel, élete végén csalódásokban is bővelkedő, ugyanakkor csodálatosan szép, hosszú, hűséges ferences élet után nemes lelkét ő is visszaadta Teremtőjének.

Elment a még élő hat legendás hírű, nagy múltú és érdemekben gazdag társa közül abba a boldog hazába, ahol végre örök otthonra lelt, és Szent Ferenc szívére ölelte. Ma már csak Ervin, József, Lukács, Tarzicius és Lénárd atyák maradtak nekünk abból a régi erdélyi generációból, amelynek tagjai a legkilátástalanabb, nehéz és szegény időben voltak példaadó szerzetespapjai az erdélyi Szent István királyról nevezett ferences tartománynak. Át- és túlélték a kommunizmus földi poklát. Igazi „barátok” voltak.

Könyv

Az Országos Széchényi Könyvtár 2009-ben jelentette meg Magyar Árpád és Zvara Edina nagyszabású dokumentumkötetét A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya címmel. A nagy jelentőségű könyvtártudományi munkáról hírt adni elsősorban magáért a munkáért fontos. Minket, szatmáriakat némi hiúság is vezet, amikor erről a műről írunk, ugyanis az alkotók az Otthonom Szatmár megye helytörténeti sorozat több munkájára is hivatkoznak. Örömmel találkozunk Merli Rezső nevével, Harminckét település története című munkájával. Dr. Tempfli Imre Kaplony: Adalékok egy honfoglalás kori település történetéhez című monográfiája gyakori hivatkozási alapul szolgál a szerzőknek.

Könyv

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy 2013-ban immár a VII. évfolyamába „lépett” az évente kétszer megjelenő Szikla, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Kato­likus Teológiai Líceum folyóirata.

 A tavaly decemberben megjelent – már külsejében is vonzó – ünnepi szám gazdag tartalommal került a nagyrészt ifjú olvasók kezébe, s ízelítőt nyújt az alma mater életéből.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az emberi természet egyik alapja az elvárás, a másoktól szinte megkövetelt jóság, odafigyelés, szeretet. Mindannyiunkban ott rejtőzik ez az érzés. Az elvárás… Sok esetben észre sem vesszük túlzott igényeinket, ráerőltetjük társainkra, vagy még inkább a szeretteinkre, párunkra akaratainkat, vágyainkat, melyeknek sokszor negatív következményei lehetnek. Ha időben észrevesszük hibánkat – hiszen az elvárás legtöbbször hibaként tűnik fel –, akkor lehetőségünk adódik nem csak várakozni, kapni, hanem adni is, feltétel nélkül törekedni a jóra embertársainkkal szemben, párunkkal szemben, aki ezt teljes mértékben megérdemli, s amire ő is vágyik.

Pitypang

Kelj fel, keresztény lélek,
A nagy Istenre kérlek,
Tekints bé a jászolba,
Úr Jézus fekszik abban,
Oh, én szerelmes Jézusom.
 

2011 karácsonyára készült el először, majd 2012-ben újra felépült a világ legnagyobb székely betlehemese a gyergyószárhegyi templom udvarán. Az egyik újság riportere azt kérdezte, miért csináljuk. A válasz egyből jött valahonnan onnan belülről: a kicsi Jézus örömére.

Fészekmeleg

Avagy hogyan legyünk Isten szíve szerinti asszonyok 

Új esztendőben új szívekkel… Ezekkel a szavakkal kezdődik egyik közismert újévi népénekünk. Az év első napjaiban lelkesen énekeljük, de vajon eljut-e szívünkhöz az üzenete? Vajon elég komoly-e elhatározásunk, hogy az új esztendőben valóban új szívvel akarjuk dicsérni Istent, újfajta lelkülettel kívánjuk szolgálni családtagjainkat, embertársainkat? Szent Pál apostol arra szólít fel mindannyiunkat, hogy „felejtsük el azt, ami mögöttünk van, és rugaszkodjunk neki annak, ami előttünk van” (Fil 3,13). Ne múltbeli kudarcainkra, hiányosságainkra irányuljon a figyelmünk, hanem sokkal inkább a jelenre és a jövőre. Arra, amit megtehetünk az Úr erejével. Fontos, hogy megszülessen bennünk az újrakezdés vágya, illetve a döntés, a konkrét elhatározás arra vonatkozólag, hogy mindezt hogyan fogjuk megvalósítani. Készíthetünk egy éves ütemtervet, ami segítségünkre lesz egész évben. Így lépésről lépésre változhatunk életünk tizenkét fő területén. Ha mi megtesszük a magunk részét, bízhatunk abban, hogy Isten is megteszi a maga részét!

Fészekmeleg

2013. február 1–3. között a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság Család Munkacsoportja szervezi meg a férjek, édesapák lelki hétvégéjét Csíksomlyón a Jakab Antal Konferenciaközpontban.

A hétvége mottója: Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek! Minden dolgotokat szeretetben intézzétek. (1Kor 16,13–14) 

Téma: Férfi. Hit. Hagyomány. Korunk buktatói, lehetőségei a jóra.

Buzdítás: Hozd magaddal édesapádat, apósodat!

Hírek, hirdetések

Családi szerepek és a kommunikáció

A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT Konzultációs Program munkaközössége lelki napot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak január 19-én reggel 9-től délután 5 óráig Csíkszeredában (Petőfi utca 39. szám). A lelki nap a Családi szerepek és a kommunikáció kérdéskörét járja körül előadás, kiscsoportos beszélgetés, csendes ima és szentmise keretében. Jelentkezni Rétyi Juliannánál lehet a 0732-830156-os telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen január 16-ig.