Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 19. szám, 2016. május 8.

Nem a kommunikáció fogalmának meghatározására törekszem. Sokkal inkább a latin eredetű communicatio szó két alapvető jelentésével foglalkozom: közzététel és teljesítés. Nagyon érdekes két szó. Azt sugallják, hogy a kommunikációban részt vevő mindkét félnek feladatai vannak: az üzenetet megfogalmazó fél – címző – közzétesz valamit, információt közöl a másik félnek – címzett –, akiben ez választ, reakciót generál. A természetes az lenne, ha a szerepek cserélődnének, ha a címző címzetté, az adó vevővé, a beszélő meghallgatóvá válna. Mai társadalmunkban nincs is kommunikációs zavar. Nem a kommunikációval van a baj, hanem az említett szerepcsere, a meghallgatás és az odafigyelés hiányzik. Ettől van az, hogy ha találkozunk valakivel az utcán, mindenki mondja a magáét, elbeszélünk egymás mellett, és semmire nem emlékszünk abból, amit a másik mondott. Csak fecsegők vagyunk, ahogyan Márai Sándor a Füves könyvben mondja. Mindenesetre az információ, az élmény, az üzenet megfogalmazásával baj van. A közzététel hibádzik. Napjaink emberének másik problémája, hogy a kijelentéseket üzenetként, elvárásokként, teljesítésre váró feladatokként kezeli. Ezt teherként éli meg. Továbbá gond az is, hogy nem látja a másik félben, emberben azt, amit Isten üzen vagy üzenhet számára. Erre érdemes odafigyelni. Figyeljünk oda arra, hogy a kommunikációink során mit üzen számunkra mások által Isten! Miért? Azért, mert Isten mindig mások által gondoskodik rólunk. Ez a gondoskodás nemcsak mások szavain jön át, hanem a testen és az arcon is. Úgy tekintsünk kommunikációs partnerünkre, mintha Istennel is párbeszédet folytatnánk. Így a közzététel és a teljesítés nem lesz teher, erőfeszítés. Egy banális példa az elmondottakra: a lelki tükör. A lelki tükrön keresztül Isten szól hozzánk. Rámutat arra, hogy milyen bűneink lehetnek, hol eshetünk el. Ha az ember rosszul értelmezi, akkor csak a bűntudata nő. Ha felfedezi benne Isten szándékát, rájön arra, hogy pedagógia van benne, isteni pedagógia. Nevelni akar Isten, lehetőséget kínál a bűnbocsánatra. Ezáltal nem parancsokat, előírásokat olvasunk, hanem segítő szavakat. Gyakoroljuk a személyközi kommunikációt odafigyeléssel, meghallgatással, empátiával és irgalommal!

Panoráma

Zeteváralján újjáépült és kibővült a római katolikus templom, melyet május elsején áldott meg Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, akik az ünnepi szentmisén a bérmálás szentségében részesítették a népviseletbe öltözött fiatalokat. Az építési munkálatokat Hargita Megye Tanácsa és a magyar kormány támogatta – tudjuk meg Hargita Megye Tanácsának sajtóközleményéből. Az ünnepségen jelen volt és köszöntőt mondott Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki a Márton Áron emlékév jegyében a boldog emlékű püspököt idézte: „Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitükre megtanítsuk, vallá­sunk erkölcseire szoktassuk s az ősöktől átvett hagyományok szellemében és tiszteletében neveljük.”

Panoráma

Május első napján templomot szenteltek Gyergyószentmik­lóson. A város felszegi részén, a Felsőiskola utcában, mintegy hatszáz meghívott, érdeklődő jelenlétében szentelték fel a Munkás Szent József tiszteletére épült templomot. 2008 után immár ez a második templomszentelés Gyergyószentmiklóson. Nyolc évvel ezelőtt a Szent István-templomot adták át rendeltetésének ünnepélyes keretek között. Tamás József segédpüspüspök köszöntőjében többek között így fogalmazott: „Egyházunk május elsején Szent Józsefet, a munkást ünnepli. Nem véletlen tehát, hogy ma itt a Szent Józsefet védőszentjének tudó templomnál gyűltünk össze. Nem kicsi dolog megépíteni egy ilyen templomot. Gondoljunk csak a sok-sok pénz előteremtésére, a sok befektetett munkára.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Kolping család a közelmúltban Medzsugorjéba, az imádság és a kiengesztelődés földjére zarándokolt. Az ötnapos zarándokút során a közösségnek lehetősége nyílt annak az egyszerűségnek és békének a megtapasztalására, amit ez a bosznia-hercegovinai kisváros nyújt minden odalátogató számára. A csoport lelkivezetője Bartos Károly plébános volt, az idegenvezető pedig a csoport felvidéki származású magyar vendégfogadója.

Panoráma

„Azt jelentette, hogy nem történik semmi, hiába várjuk. Hogy csak rakódnak bennünk a napok, az órák, a percek: nincs más cselekménye az életünknek. Azt jelentette, hogy mégis így telik velünk az idő, rettenetesen és csodálatosan.”

Ottlik Géza Iskola a határon című művének mondatát választották annak a kiállításnak címéül, melyet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola keretében működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola Tisztikara szervezett az április 27. és május 16. közötti időszakra a Teológiai Intézet földszinti folyosóján.

Panoráma

A nagyszebeni ferences templom a város legrégebbi katolikus temploma, amelyben ma is rendszeresen szoktak szentmiséket végezni.

Nagy és küzdelmes múltra tekint vissza ez a templom. Csak annyi bizonyos, hogy reformáció előtti, építési idejéről nem maradt fenn adat. Az Apáca utcában állott, 1556-ban tűzvész pusztította. Ezután befödték és raktárként használták.(Lestyán Ferenc: Megszentelt kövek).

Panoráma

Második alkalommal tartottak apa-lánya lelkinapot április 23-án, a gyulafehérvári főegyházmegye család­pasz­to­rációs önkéntes munkatársai szervezésében. Tizenkét édesapa érkezett lányával Marosvásárhelyre, a Deus Providebit Házba a rendezvény reggelén.

Az apa és lánya közti kapcsolat egyedi, éppen ezért a rendezvény célja ennek erősítése volt. A lányok az édesapjuktól tanulják meg, milyen a férfi. Ő az első férfi életükben, akitől a szeretetet kapják, akit ők szerethetnek, akiben csalódhatnak, akiben bízhatnak és akinél védettséget tapasztalhatnak meg. Az édesapáknak ma is nagy felelősség jut abban, hogyan élnek, kommunikálnak, mert lányaik a párválasztásban róluk mintázzák a férfit.

Panoráma

Resurrexit 2016 

Az idén immár negyedik alkalommal megszervezett Resurrexitet nem lehetne másként leírni, mint ugyanaz, de mégis több. A szervezők törekedtek a múlt évben kapott visszajelzések alapján idén még alaposabban megszervezni a fiatal zenészek számára a programot. Voltak elemek, amelyek ugyanazok maradtak, és voltak olyan dolgok, amelyek változtak. Így a rendezvény hosszabb lett egy nappal, április 25-től 27-ig tartott. A program első részének a helyszíne is más lett, a dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó csíksomlyói Szent István Otthon, ahol két napot töltöttek a résztvevők.

Egy falat a léleknek
  • Miután az Úr Jézus megnyitotta értelmüket az apostoloknak, a következőket mondta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.” (Lk 24,46–49)
  • Küldetés, misszió… az ő „nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek”.
  • Csak azt tudjuk erőteljesen hirdetni, amit mélységesen és személyesen megtapasztaltunk. Isten belépett az érzékeink világába és betöltötte azokat. Így mondhatjuk el azt, hogy „amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel tapintottunk, azt hirdetjük nektek.” (1Jn 1,1)

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Medgyesi János. Gyulafehérváron született 1870. június 6-án. Tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1893. július 16-án Lönhart Ferenc püspök. Gyergyószentmiklóson, Baróton, Kolozsváron káplán. Székelykeresztúron, majd Maros­illyén plébános. Meghalt 1916. május 8-án, 46 éves korában.

Pitypang

A bálványosvári fürdőtől továbbindulva Kézdivásárhely felé vesszük utunkat. Ez a város évszázadok óta Háromszék legfontosabb kézműipari központja és vásárvárosa. Az 1400-as években kapott városi rangot, akkor Torjavására néven szerepelt. Az 1848–1849-es szabadságharc idején itt öntötte ágyúit Gábor Áron. Települési rendszere egyedi, a főtérről nyílnak az úgynevezett udvarterek. Ez azt jelenti, hogy minden, Gábor Áron nevét viselő, főtérre nyíló ház kapuján keresztül kisebb utcasorokra jutunk. Ma is vannak olyan utcaelnevezések, mint például a 25-ös udvartér, az 54-es udvartér, a 17-es udvartér stb. Az egykori városi tanácsházban megnyílt Incze László Céhtörténeti Múzeum és Gyűjtemények Háza mellett a babamúzeum az, amelyik évente több ezer látogatót vonz. Viselettörténeti szempontból lényeges a 244 babából álló kiállítás. Ugyanakkor itt található Gábor Áron ágyújának egy másolata is. A határában van a Fortyogófürdő nevű gyógyüdülőhely. Miután megcsodáltuk a várost, haladjunk Kovászna városkája felé. Az első település Szentkatolna (Catalina), majd Gelence (Ghelinţa). A község bejáratánál nagyméretű székelykapu köszönti a látogatókat. Itt láthatjuk a gelencei erődített templomot. A gótikus templomban egy csodás, Szent László legendáját ábrázoló freskó látható. A turizmus szempontjából általános érdeklődésre tart számot a község felső részén levő római katolikus műemlék templom. Értékei miatt szerepel az UNESCO nyilvántartásában. Az erődtemplomot a mai napig körbeveszi egy szabályos kör alakú várfal lőrésekkel és kaputoronnyal. Orbán Balázs szerint egy várkastély terjedelmes romjai is láthatóak a hegyoldalban.

Hírek, hirdetések

Tiszta beszéd?!

Kommunikáció a párkapcsolatban

A Caritas Ki-Út programjának munkatársai tematikus hétvégére várnak minden olyan házaspárt, akik családjában nem ismeretlen a szenvedélybetegség és annak hatásai a családra, és akik a függőség által sérült kapcsolatban fejlődni szeretnének, hogy együtt keressék a változáshoz szükséges lépéseket: közösen imádkozva, előadásokat hallgatva, csendben reflektálva, kreatívan és játékosan.