Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezzük az egyházmegyei ministránstáborokat külön fiúknak és lányoknak a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. A tavaly 85 fiú és 50 lány ministráns vett részt a ministránslelkészség által szervezett programokon.

Elsősorban azokat a fiúkat és lányokat várjuk, akikben már felismerhető vagy sejthető a papi vagy szerzetesi hivatás ajándéka, és/vagy akik a helyi, egyházközségi ministránscso­port vezetői. A táborokat papok, szerzetesek, gyakorlati éves kispapok és elkötelezett világi fiatalok vezetik. (A tavaly 6 pap, 4 szerzetesnővér, 2 kispap és 17 önkéntes ifjúsági munkatárs segített.) Az ő tanúságtételük, barátságuk által szeretnénk megéreztetni az Istennek szentelt élet teljességét és szépségét.

Az egyházmegyei minist­ránspasztoráció és e táborok célja is a hivatásébresztés és -ápolás. Sajnos a táborokban a helyek száma korlátozott, ezért egy-egy egyházközségből csak 2 fiút, illetve 2 lányt tudunk fogadni, hogy az egyházmegye minél több egyházközsége részt vehessen a programokon. 

A ministránsokat buzdítjuk és segítjük abban, hogy hazatérve helyi szinten szervezzék meg az ő kis ministránstáborukat. Ezek a táborok teljesen követhetik az egyházmegyei tábor struktúráját, témáját.

A tábor befejezését mindig a pap-, illetve a diakónusszentelésen való részvételhez kötjük, ezzel is megerősítve a ministránsok ébredező hivatását. Az idén a lányokat is szeretnénk elvinni Gyulafehérvárra.

 

 

Tamás Huba

 

ministránslelkész