Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Jézus elrejtőzik azok elől, akik királlyá akarják tenni őt. Elutasítja azt az embert is, aki öröklési osztozkodáshoz kéri az ő segítségét.
  • Jézus, aki azért jött, hogy elvágja azon gyökereket, amelyek a dolgokhoz kötnek és azok rabjává tesznek, nem fog támogatni bennünket ugyanazon kérdésekben. Mert „csak egy a szükséges…” (Lk 10,42).
  • És mégis, az örök Ige megjelenhet és meg is akar jelenni minden földi kérdésben, de csak azzal a feltétellel, hogy azokban őt keressük. Így tehát az emberi kérdések átalakulnak Krisztusban.
  • Jézus nem bírálja Mártát azért, hogy a háztartással törődik, csupán arra tesz utalást, 
  • hogy miközben sok mindenért nyugtalankodik és aggodalmaskodik, nem figyel az egy szükségesre. Mert a legsürgetőbb tevékenység sem zárja ki a Jézusra való pillantást és hallgatást.
  • Melyik szolgálat zárhatná ki az Úrra való figyelést? Egyik sem. A szolgálat megszakítása nélkül is lehet úgy élni, hogy a jobbik részt választom. Sőt, ezáltal a szolgálatom is átalakul Krisztusban.
  • Szikár lakói, miután kitódultak és odasereglettek Jézushoz, azt mondták a szamariai asszonynak: „Most már nem a te szavaidra hiszünk, mert magunk is hallottuk őt.” (Jn 4,42)
  • El kell jönnie annak a pillanatnak, amikor már nem valaki miatt figyelünk Jézusra, hanem azon vágy miatt, ami a személyes érintkezésből fakad. Már nem arra figyelek, amit más mond róla, hanem közvetlenül akarom hallgatni őt.