Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte Jakubinyi György érsek 

A gyulafehérvári székesegyházban, április 29-én hálaadó szentmise keretében együtt ünnepeltek a jelen levő papok és hívek Jakubinyi György érsekkel, s nemcsak megemlékeztek, hanem hálát is adtak az ezelőtt 25 évvel Csíksomlyón történt püspökszentelésért. Az eseményre a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspöke, számos pap és zarándok hívő érkezett Erdély tájairól. A jubiláló főpásztor a hálaadó szentmise keretében elmondott szentbeszédében kitért a nap ünnepeltjének, Sziénai Szent Katalin egyháztanítónak az életpéldájára, majd pedig a hivatás kegyelméről elmélkedett. A hivatás Isten ajándéka, a feladat, a küldetés pedig nem öncélú. A jelenlevőket arra biztatta a jézusi mondás alapján, hogy ne feledkezzenek meg szüntelenül imádkozni hivatásokért, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Mt 9,37–38).

A szentmisét követően az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola moderálásával rövid visszatekintő, hálaadó ünnepség volt. Elsőként Tamás József segédpüspök szólt az egybegyűltekhez.

Beszédében kiemelte a főpap eddigi életpályájának fontosabb szakaszait, ezáltal visszatekintést nyújtva az elmúlt évtizedek fontosabb helyi egyháztörténelmi eseményeire. Beszédében kiemelte: a kommunista rezsim bukása utáni püspökszentelés ünnep volt, az örökség pedig, amelyet az új püspök, majd gyulafehérvári érsek örökölt, a jelenkor megpróbáltatásainak volt és van alávetve: a kettős kisebbségben élő erdélyi katolikusoknak, főpásztorukkal együtt az új idők megpróbáltatásaival kellett és kell szembenézniük. Végezetül pedig a jelenlevőket Pál apostol szavaival buzdította az imára: Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten igéjét hirdették nektek! (Zsid 13,7).

Kelemen Arnold kispap szavalatát követően Marton József professzor, nagyprépost az erre az alkalomra elkészült, Márton Áron hagyatékát feldolgozó sorozat legújabb kötetét mutatta be. Utána Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója, a Keresztény Szó erre az ünnepre készült különszámát mutatta be. Végezetül pedig Kovács Sándor főesperes, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kuratóriumának elnöke az ünnepeltnek szimbolikus ajándékot nyújtott át, a Keresztény Szó különszámának 25 példányát, majd pedig Marton József professzor ajándéka következett: az újonnan megjelent köteteket adta át a jubiláns érseknek. Az ünneplést követően a zarándokoknak lehetőségük volt személyesen találkozni az ünnepelt főpásztorral, aki külön köszöntött minden zarándokcsoportot.