Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Taizé a francia-gall kereszténység bölcsőjének, Lyonnak a közelében található, másfelől pedig a francia és európai egyházi megújulás centruma, a ciszterci Cluny is közel fekszik. E szent helyek így egymást erősítik. A taizéi közösség nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség, amelyet a svájci születésű Roger Schütz (Roger testvér) a bur­gundiai Taizében (Franciaország) 1940-ben alapított. A közösség vezetője 2005 augusztusától a stuttgarti születésű Alois testvér. Az ökumenikus közösség 2015-ben háromszoros jubileumot ünnepel. Roger testvér – az alapító – születésének századik, halálának tizedik és a közösség alapításának hetvenötödik évfordulója lesz. E hármas jubileum jegyében a bizalom világméretű zarándokútját járó Taizéi Közösség egész évben várja a látogatókat és a zarándokokat.

Ebből az alkalomból kérdeztük meg James testvért, aki Taizében a Romániából érkezett fiatalokért felelős. 

Ó, Taizé, ez a kis tavasz! – e szavakkal köszöntötte Roger testvért 1986-ban Szent II. János Pál, amikor megérkezett a francia településre. Közössége ebben az évben ünnepli alapításának 75. évfordulóját. Hogyan látja a saját lelkiségüket a közösségnek ebben az életkorában?

A közösség arra érez indíttatást, hogy folytassa azt az utat, amelyet Roger testvér nyitott meg 75 évvel ezelőtt, amikor a taizéi házban kezdett el élni. Ez a bizalom útja. Számára a bizalom szó nem könnyed kifejezés volt, hanem felhívás: egész egyszerűen fogadni azt a szeretetet, amelyet Isten mindannyiunk számára hordoz, belegyökereztetni az életünket ebbe a szeretetbe, és felvállalni azt a kockázatot, ami ezzel jár. Hálásak vagyunk, amikor látjuk, hogy a fiatalok ilyen nagy számban továbbra is látogatják ezt a helyet.

Itt, Taizében egész életünket az ő személye kíséri még mindig. Az örökség, amit ránk hagyott, nagyon élő. A napi három közös ima talán a legnagyobb kifejezése ennek az örökségnek. A maguk egyszerűségében az éneklés, a csend és a szentírási szövegek, az ezekkel való imádkozás egyenesen a lényeghez visz minket: Isten szeretetéhez. Ebben az imában azt kaphatjuk meg, amit Roger testvér annyira erőteljesen keresett egész életében: a szív békéjét.

Egy másik fontos része ennek az örökségnek az a szenvedély, amely Roger testvért lelkesítette, függetlenül attól, hogy ezer emberrel vagy csak egy személlyel volt a templomban: hogy megértse a másik személyt, felfedezze, milyen ajándékot ad Isten a másik számára, és ezt bátorítsa mindenkiben. Ez a hozzáállás továbbra is mély hatást gyakorol a közösség életére.

Végül, de nem utolsósorban azt hiszem, ez az örökség magába foglalja a béke és a kiengesztelődés fáradhatatlan keresését és a szegények iránti erős felelősségérzetet és szolidaritást. Ezért a nemzetközi találkozónk fő témája, amelyet ezen a nyáron tartunk Taizében, az „új szolidaritás” és a feléje vezető lehetséges utak. Roger testvér egész életében a lelkiség és a mások iránti elkötelezettség, a belső élet és a szolidaritás egyesítésére törekedett. Szeretnénk mi is folytatni ezt és hasonló módon élni.

Milyen kapcsolat van a romániai fiatalok és a taizéi közösség között? Évente hány fiatal látogat el Romániából Taizébe?

Taizéi testvérek és fiatalok már a kommunista rezsim ideje alatt ellátogattak Romániába, hogy találkozhassanak az ott élő keresztényekkel. Nem volt mindig könnyű, a rendőrség figyelte őket, és azoknak is nagyon óvatosaknak kellett lenniük, akiket meglátogattak. Azt hiszem, napjainkban nem tudjuk igazán megérteni, hogy milyen volt akkor, csak ha mi magunk is átéltük azt. Pár évvel ezelőtt meglátogattam egy templomot Szebenben, ahol megmutattak nekem egy taizéi ikon-keresztet, amelyet a 80-as évektől kezdve használtak. Közelebbről megnézve látható volt, hogy sok apró, gondosan összeragasztott kis darabkából rakták össze a teljes képet. Az egyik testvér egy könyvbe rejtve, darabokban csempészte át, mindegyik darabka egy másik laphoz volt rejtve, hogy a rendőrség ne kobozhassa el.

Az 1989–90-es változások után a látogatások száma mindkét irányba nagyon megnőtt – testvérek és fiatal önkéntesek látogatták Romániát, és körülbelül két–háromezer fiatal jön évente Taizébe. Hasonló létszámban érkeznek a többi európai téli találkozókra is. Ami leginkább szembetűnő, az, hogy a Romániából érkező zarándokok különböző származásúak: ortodoxok, protestánsok, római és görögkatolikusok, románok, magyarok, szászok és svábok… Ezek a csoportok, akik különféle felekezetekből érkeznek Taizébe, nagyon fontosak számunkra.

Ebben az évben van Roger testvér születésének 100. évfordulója és ugyanakkor halálának 10. éve. Milyen rendezvényeket szerveznek?

A 2015-ös év folyamán a közösség alapításának 75. évfordulóját ünnepli és mindenkit meghív arra, hogy megemlékezzen Roger testvér születésének 100. és halálának 10. évfordulójáról. De nem szeretnénk, hogy ez az ünnep csupán visszaemlékezés legyen. Alois testvér, Roger testvér utódja és a közösség elöljárója elmondta, hogy Roger testvérről az első benyomása az volt, hogy mindig gyorsan elsietett a reggeli ima után, hogy elkezdje a munkanapot. Mindig érezte annak fontosságát és sürgetését, hogy továbbmozduljon.

A 2015-ös év előkészítésére Alois testvér egy hároméves készületet javasolt, amelynek célja: a megújulás keresése az Evangélium fényében, közös elköteleződésünk az emberi szolidaritás mellett. Ebben az évben éri el tetőpontját ez a készület egy különleges Új Szolidaritás Találkozóval, amely Taizében lesz augusztus 9–16. között, és amely 18–35 év közötti fiataloknak szól. A találkozó augusztus 16-án zárul, halála napjának 10. évfordulóján, egy különleges hálaadó imával.

Az év többi részében is lesznek különleges ünnepléseink. Május 10-én, születése napjának 100. évfordulóján egy különleges imaalkalom lesz a Taizé körüli barátokkal.

Júliusban lesz egy speciális hét a szerzetesi hivatásról is, olyan fiatalokkal, akik szerzetesi vagy monasztikus életet élnek, szeptemberben pedig egy speciális találkozó fiatal teológusokkal, akik Roger testvér gondolatait és írásait tanulmányozzák.

A Romániában élő fiatalok régóta várják, hogy itt is egy téli találkozót megszervezzenek, mikor lenne lehetséges? Kitől függ ennek a találkozónak a megszervezése?

Többször voltam Romániában Alois testvérrel, aki mindig arról álmodott, hogy egyszer visszajöhessen ide az európai téli találkozóra. Ha meghívnak, mi jövünk! De nem tudjuk megígérni, hogy mikor, lehet, hogy az idő éppen most nem alkalmas erre. A romániai fiatalok nagyon hűségesen jönnek a többi országban megrendezett találkozókra. Ezért fontos, hogy meghívják azokat, akiknek ők voltak a vendégeik, hogy felfedezhessék szívélyes vendéglátásukat, mély hitüket, e szép vidékük óriási gazdagságát.

 

 

  Kérdezett Veres Stelian