Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Kolozs megyét a Szűzanya pártfogásába ajánlották 

A Kolozs Megyei Tanács április 30-i ülésén a tanácsosok egyenhangúan fogadták el, hogy a Szűzanya legyen a megye védőszentje.

Már a Mária-ünnepek nagy száma is kifejezi azt a szeretetteljes és hálatelt nagyrabecsülést, amellyel a kereszténység s a történelmi egyházak fordulnak a Szűzanya felé. Még a protestáns Hiszekegy is tételesen kimondja: „…születék Szűz Máriától”.

Nekünk, magyaroknak Nagyasszonyunk az, akinek már Szent István király felajánlotta országát. Szűz Máriát a béke királynőjeként is tiszteljük, ezért alapos reményünk van arra, hogy közbenjárására megyénkben is minél többen megkapják az egyik legnagyobb kegyelmet, a bölcsességet. Ez pedig tudatosítja a közhatalmat gyakorló többségi keresztény testvéreinkben (és nemcsak), hogy megértéssel kell közelítsenek kisebbségi jogaink tiszteletben tartásához, az olykor feszültségeket okozó problémáink megoldásához, ezek között Kolozsváron (is) a többnyelvű – köztük a magyar – feliratok, utcatáblák kihelyezéséhez, az anyanyelvhasználatra vonatkozó jogszabályok érvényesítéséhez, tiszteletben tarva régiónk történelmi és nyelvi hagyományait, sajátosságait. Nem hallgathatjuk el, hogy idetartozik az egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatása is. A hivatalosságoknak kötelességük orvosolni mind a nemzetközi jogrend, mind a keresztény erkölcs szellemében a nemzeti kisebbségeket ért jogsértéseket. Igazság nélkül soha nem beszélhetünk őszinte szeretetről.  A római katolikus hitét nyilvánosan is megvalló és gyakorló Vákár István ideiglenes tanácselnök nyomatékosította, hogy előzőleg konzultált minden vallási felekezet képviselőivel, akik szintén hangot adtak azon reményüknek, hogy ez a határozat egyesíteni fogja a sokféleséget mind a megye, mind a megyeszékhely, Kolozsvár lakossága körében. Elmondotta: amint a vallásszabadság kihirdetése Tordán, 1568-ban úttörőnek számított Európa történelmében, és kihatott a későbbi erdélyi vallási béke megteremtésére, Isten akaratából és a Szűzanya közbenjárására ugyanez történhet régiónkban.

A Szűzanyát Kolozs megye védőszentjévé nyilvánító hivatalos ünnepségre Mária hónapjában, május folyamán kerül sor.