Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az önátadásról szóló első tematikus évben Hitmélyítő címmel indult hosszú lelkigyakorlat a szatmári egyházmegye számos plébániáján, a püspökség által kiadott segédanyagra építve. Csoportok alakultak, amelyek tagjai időről időre találkoznak, és együtt hatolnak egyre mélyebbre személyes hitéletükbe. Az egyházmegye pasztorális irodái tartják a csoportok vezetőivel a kapcsolatot, és meghatározott időközönként visszaigazolást, tapasztalatcserét, véleményt kérnek. Április közepén Nagybányán és Máramarosszigeten, valamint Szatmárnémetiben és Nagykárolyban tartottak egyeztető találkozókat, amelyeken szóba került a következő két év közös tervezése is.

A résztvevők beszámolóikban elmondták, hogy a hívek lelkesen fogadták a lelkigyakorlatot, bár nehéz elszakadni a hétköznapokból és időt találni, hiszen sok a kötődés a gyakorlati világhoz kevés idő jut a lelki életre, az önmagukkal való foglalkozásra. A Hitmélyítő kezdetén mindenkinek meg kellett tanulnia megnyílni, megbízni, gondolatairól beszélni, de a megtapasztalt diszkréció és a vélemények tiszteletben tartása segítette ezt. Aki kitartott és következetesen részt vett a találkozókon, lelki fejlődésről, meghatározó élményekről mesél.

A Krisztus-közösség gondolatkörének szentelt következő két év megtervezéséhez a pasz­torális irodák összeállítottak egy szerkezeti vázat, amelyet ismertettek, ezt követően pedig véleményt, ötleteket vártak. Mindegyik helyszínen pezsgő beszélgetések indultak, a résztvevők javasolták a lelkigyakorlat folytatását, és gyűltek a témák, amelyek a megíródó segédanyag részei lehetnek. Életközeli, modern, a mindennapi helyzetekből, belső konfliktusokból forrásozó és azokra választ váró témák kerültek jegyzetlapra, hogy az egyházmegyében folytatódjék az a valós párbeszéd, amely a meglévők megtartását, megerősítését és a távollevők megszólítását célozza meg.

A püspökség irodái ezeket az ötleteket összegezik majd, és így kezdődik meg a tematika kibontása, használhatóvá, élhetővé tétele. Megélni azonban a hívek fogják, lelket a tervbe azok a hívek visznek, akik látogatják a szentmiséket, élnek a szentségekkel, imádkoznak, részt vesznek a közösségi programokon, és mások számára is láthatóvá teszik jó példájukat a hétköznapokban. Hiszen, ahogy Reszler Mihály máramarosi főesperes a hétvégi találkozók egyikén hangsúlyozta: „Isten országát a közösség által építjük, a közösséget Isten országába visszük bele, hogy az mustármagként kifejlődjék”.