Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotó: Albert LeventeA sepsiszentgyörgyi  székhelyű Arany­liliom cserkészotthon udvarán május 2-án a 014. számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapat negyed évszázados emlékünnepségére gyűltek össze a meghívottak, a körzet cserkészcsapatainak vezetői és cserkészei, valamint több cserkészszülő. Megemlékeztek a csapatalapító Gaál Sándor parancsokról, aki a 014-es csapat mellett tizenhét évig vezette a többek közt általa is újraindított cserkészmozgalmat, amely szintén idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.

A zászlófelvonás után Kovács Levente református lelkipásztor és Szabó Lajos kanonok, plébános, cserkészparancsnok megáldotta az új zászlót, majd a jelenlévőkhöz szóltak. „Boldog az az ember, akinek életében vannak ünnepek. A cserkész mindig az isteni meghívásnak tesz eleget.” – hangsúlyozta Kovács Levente, a csapat lelkivezetője. A 90. életévében járó, a Tisza partjáról érkező, dr. Vekerdy Sándor cserkészvezető meghatottan emlékezett vissza cserkészéletének jelentős mozzanataira és a gróf Teleki Pál főcserkész-miniszterelnökkel, illetve Márton Áron püspökkel való személyes találkozásra. A két Sanyi bácsi, akiket szoros barátság kötött össze, egymás táborait látogatták, így Erdélyországba, a Vadas-tetői nagytáborba is eljöttek a Tisza partjáról.

Szabó Lajos kanonok megköszönte az Úrnak a csapat létezését, és megemlékezett azokról a felnőttekről, akik annak idején Gyergyó­szárhegyen összedugták a fejüket, merészet gondoltak, és a romániai magyar fiatalok sorsát a cserkészetre bízták. Kitartásra, a cserkészeszmékhez való hűségre buzdított. Tischler Ferenc alpolgármester, aki 23 évvel ezelőtt tett fogadalmat, megköszönte, hogy a város minden ünnepségen számíthat a cserkészekre. Lukács János öregcserkész ott volt a csapat születésénél, a sok dolgos hétköznapon is. Szakács Gusztáv vezető a Cserkész Fórum nevében szólt, amely állandó kapcsolatban van az erdélyi cserkészekkel is. A 20 000 összmagyar cserkész nevében tolmácsolta a jókívánságokat. Györgyjakab Pál, az RMCsSz ügyvezető elnöke a cserkészet értékteremtő erejét emelte ki. Puskás Melinda a csapat részéről felsorolta mindazt a sokrétű tevékenységet, amelyet Gál Sanyi bácsi vezetésével a csapat, a szövetség és a város életében tettek. „Nem tanított, hanem észrevétlenül emelt fel generációkat.”

Az ünnepségre készült el a Negyed évszázad Isten, haza, embertárs és természet szolgálatában című kiadvány, amely színes fotókban örökíti meg az utókornak a 014-es számú cserkészcsapat főbb tevékenységeit, az elkészített emlékjeleket és emlékműveket, a különböző táborokat, zarándokutakat.

A rendezvény befejezéseként a cserkészmúzeumban található kiállítást is megtekintették a jelenlevők.

Sepsiszentgyörgy a városnapokon néhai Gaál Sándor tanárnak, cserkészparancsnoknak Pro Urbe díjat adományozott. A Bod Péter megyei könyvtárban Antal Árpád polgármestertől a díjazott özvegye, Gaál Ibolya néni vette át a kitüntetést. Laudációt mondott Székely István, az RMCsSz Háromszék körzetének elnöke.