Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A férjeknek, illetve a feleségeknek tartott hétvége után a Gyulafehérvári Egyházmegye Családpasztorációs központja újabb hasznos és érdekes programot szervezett, ezúttal házaspároknak. A meghívott előadók, a budapesti Családok Jézusban közösséghez tartozó Gorove László és Kriszta saját, harminchárom éves házasságukból, illetve tizennyolc éves jegyesoktatói, közösségvezetői tapasztalatukból kiindulva adtak útmutatást arra, hogyan lehet fejleszteni a házastársi kapcsolat alapjait, a felek közti kommunikációt. A marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központban április 17–19. között megtartott hétvégén a harminchárom részt vevő pár előadásokban, páros beszélgetésekben vizsgálhatta meg a házasságukat tartó hét legfontosabb oszlopot, azok épségét vagy hiányosságait.

A bibliai alapokig visszamenő felvezetések és magyarázatok érdekes és változatos bemutatása, majd a jelenlegi valóság és a mindennapok gyakorlatának felvázolása után mindenki más megvilágításban látta a saját helyzetét.

Az első napon bemutatott oszlop a romantikus intimitás volt, ahol a résztvevők felidézhették azt az időszakot, amikor azt látták a párjukban, amit szerettek volna. Emlékezhettek ennek energiaforrás jellegére. Az, hogy a romantika oszlopa meggyengült, sajnálatos, de javítható állapot, és ha nem is abban a mértékben, de újraélhető az életnek ez a boldog szakasza, ha folyamatosan és tudatosan dolgoznak rajta.

A második oszlop a gyakorlati élet volt, amely a legtávolabb áll a romantikától: ez a mindennapok apróságait foglalja magába. Ha a házastársak ezt is közösen és racionális beosztással végzik, a kapcsolat megerősítését szolgálhatja. Fontos azt megérteni, hogy vannak olyan munkák, amelyeket mi nehéznek tartunk, és nem szeretnénk azt felvállalni: azt kell mérlegelni, hogy kinek van valamire több ideje, de ha a másik ezt jobban, hamarabb és kevesebb ráfordítással el tudja végezni, akkor tegye meg ő. Idetartozik az együtt eltöltött idő, ahol a házastársak tudatosan keresik egymás társaságát: naponta időt kell szakítaniuk az aktuális dolgok megbeszélésére, heti egy estét és havonta egy hétvégét pedig a kapcsolatuk építésére.

A harmadik oszlop az érzelmi terület, amely erősen hasonlít a romantikához (amely tulajdonképpen a pillanatnyi erős érzelem), de magába foglalja a konfliktus-megoldási képességet, a lelki terhelhetőséget, és itt kapnak helyet azok a viselkedésformák, amelyeket a felek a saját családjukból hoztak akár tudatosan, akár beidegződések révén.

A negyedik oszlop a szexuális intimitás, amely által Isten a szentségi házasságban élő férfit és nőt bevonta a saját teremtő munkájába.

Az ötödik oszlop a szociális terület, amely a házaspár külső, a világ, a társadalom felé mutató arcát jelenti.

A második nap szentségimádással zárult, amelyen Gorove László a vak Bartimeus történetét elevenítette fel, aki, meghallván, hogy Jézus arra jár, fennhangon kérte a segítséget. A példázat alapján arra biztatta a részt vevő házaspárokat, hogy a koldushoz hasonlóan merjenek Jézushoz fordulni és kérni, hogy erősítse meg azt az oszlopot a házasságukban, amely erre rászorul.

A harmadik nap a hatodik oszlopot, a lelki (spirituális) intimitást mutatták be, amely a házastársak közös kapcsolata Istennel: az a többször is említett harmadik kötél, amely erősebbé teszi a kapcsolatot (Préd 4,12). Ez az oszlop az, amely által a szülők példát mutatnak gyermekeiknek az Istennel való kapcsolatról, eddig terjed a szülők evangelizációja: csak a követendő utat tudják a gyermekeknek megmutatni, a döntés nem az övék.

A hetedik oszlop a baráti intimitás, amelynek lényege, hogy a férj vagy a feleség egyben a legjobb barát is, akiben teljesen megbízhat a másik fél, akinek kiöntheti a szívét. Fontos, hogy a házasok minél több alkalmat kihasználjak arra, hogy együtt örüljenek, és ennek érdekében beszélniük kell az álmokról, vágyakról, hiszen a ki nem mondott vágyak csak véletlenül teljesülnek.

Az előadások során számtalanszor előtérbe került a férfi és a női gondolkodásmód közötti különbség, amely sok esetben a félreértések, sértődések okozója a házasságban. Az oszlopok ismertetését követően a házaspároknak alkalmuk volt közösen, megadott kérdések alapján végiggondolni és megbeszélni saját életüknek a hét területét, és a befejező kérdésekben arra biztattak, hogy keressék meg a házasságuk szilárd oszlopait, amelyre támaszkodva a többit is erősíthetik, és konkrét elhatározásokkal térjenek haza. Olyan elhatározásokkal, amelyek a zsúfolt hétköznapok szürke felhőjén áttörve erőt adnak arra, hogy bátran és tudatosan tegyenek lépéseket a jobb, szeretetteljesebb, boldogabb házasság felé.