Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A nagyváradi püspökség idén is egyházmegyei zarándoklatot szervez híveknek és papoknak május 6-án, vasárnap. Böcskei László püspök zarándoklatra buzdító szavai szerint „az elmúlt évben Szent László királyunk ünnepét a helyi hagyomány szerint húsvét V. vasárnapján már egyházmegyei zarándoklati napként élhettük át egyházmegyénk főtemplomában. Felemelő érzés volt a plébániákról érkező zarándokcsoportokat fogadni és a hívekkel együtt ünnepelni a szentmisét, amelyben szent királyunk közbenjárását kértük egyházmegyénkért és népünkért… Ezzel nemcsak őseink szép hagyományait ápoljuk, hanem hitünk megerősítésén fáradozunk, és másokat is a hit útjára vezethetünk. A zarándoklat alkalmával az ilyenkor felajánlott búcsúkban is részesülhetünk” – írja Böcskei püspök a zarándoklatot meghirdető körlevelében.

A tavalyi évhez hasonlóan az ünnepi szentmisét idén is ráhangolódás előzi meg de. 10 órai kezdettel, ekkor idézik fel Szent László király életének főbb eseményeit. A de. 11 órakor kezdődő szentmisét követően körmenet lesz.

Az ünnepet idén is megtisztelik jelenlétükkel a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai, akik egyenruhában kísérik majd védőszentjük nagyváradi hermáját, amint azt a győri körmenetek alkalmával is teszik. A Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont rövid műsorral emlékezik meg az egyházmegye és a tanintézet védőszentjéről.