Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Április 23–25. között tartották meg az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének lelkigyakorlatos találkozóját Kolozsváron. A résztvevők 21 helységből érkeztek: Barótról, Bras­só-Bolonyából, Besztercéről, Csíkszeredából, Felsőbá­nyá­ról, Krasznabéltekről, Mar­git­tá­ról, Ma­ros­vá­sár­hely­ről, Nagy­károlyból, Nagyvá­rad­ról, Nyá­rád­re­me­té­ről, Pa­rajd­ról, Szatmárnémetiből, Szász­medgyes­ről, Szé­kely­ud­var­hely­ről, Szi­lágy­som­lyó­ról, Tas­nádról, Tusnádról, Te­mesvár­ról és Zilahról, valamint a vendéglátó kolozsváriak is szépen képviseltették magukat: szám szerint 69 vendég és 18 kolozsvári résztvevővel együtt töltötte e napokat 12 lelki vezető. Az eseményről következő lapszámunkban olvashatnak beszámolót.


Képeinken: 

1. Kovács Sándor kolozsvári főesperes, a nőszövetségek egyesületének lelki vezetője jó házigazdaként fogadott minden csoportot. Képünkön a második nap előadójával, Vizi Zakariás plébánossal és a székelyudvarhelyi csoporttal. 

2. Pék Sándor Imádkozzál és dolgozzál címmel tartott előadást. Képünkön a kolozsvári szervezőcsapattal. 

3. A medgyesi nőszövetség képviselői 

4. Fábián Mária elnök mellett Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, aki a rózsafüzér közösségépítő erejéről beszélt, s aki a következő találkozó házigazdája lesz. A csoportokat 12 pap lelki vezető kísérte el. 

5. A marosvásárhelyi csoport Balázs Ferenc plébánossal

6. Udvarhelyi asszonyok a Piarista templomban, ahol Fodor György mutatta be a templom és kripta értékeit.