Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Lelki nap Csíksomlyón

Évek óta hagyomány, hogy virágvasárnap előtti szombaton, amikor a világegyház az ifjúságra figyel, a sepsiszentgyörgyi 40-es számú Szent György cserkészcsapat és plébániai közösség, valamint a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia cserkészei és ministránscsoportja együtt tartanak lelki napot, együtt zarándokolnak a csíksomlyói Szűzanyához. Tavaly dr. Kerekes László szentszéki tanácsos, a Boldog Özséb templom plébánosa, csapatparancsnok a szentmise homíliájában beszélt a csapatszellemről, a cserkész közösségépítés hogyanjáról. Idén Szabó Lajos c. kanonok, esperes, szentszéki tanácsos, csapatparancsnok elsősorban azokért ajánlotta fel a szentmisét, akik nem imádkoznak, de a családtagokért, otthon maradt testvérekért, az egyházközségekért s azokért is, akik életútjuk állomásain egyre fáradtabbak és reménytelenebbek. Említette a sok tíz- és százezer zarándokot, aki az évtizedek folyamán ellátogatott a csíksomlyói Szűzanyához. Sok imameghallgatás történt, ezeket igazolja a hálából készült sok kis márványtábla. A Szent György csapat nevében Karácsony Csaba alparancsnok is helyezett el néhány éve ilyet, a Szűzanya oltalmába ajánlva a csapatot.

A közös szentmise után a két csapat külön folytatta programját, a szentgyörgyiek a plébániai hívekkel elvégezték a Mária-keresztutat, az édesanya szemszögéből kísérték végig a stációkon a szenvedő Jézust. A cserkészek közül sokan először látogatták meg a Szűzanyát, nagy élmény volt felmenni a szoborhoz, letérdelni, imádkozni a családta­gokért, a betegekért, a tanulásért, a csapatért. Hazafelé megnézték a húsvéti kirakodó vásárt és az angyalos Millenniumi templomot is.