Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Köz­pontja a tavalyi évhez hasonlóan idén is április 16–20. között szervezte meg az ani­mátorképzőt Sólyom­kőváron. A program elsődleges célja az volt, hogy olyan közösségi vezetőket képezzünk, akik a helyi plébános segítségével ifjúsági csoportot szerveznek és irányítanak. A résztvevők Tasnádszántóról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Székelyhídról, Margittáról és Nagyváradról érkeztek.

A napirend összeállításánál külön figyeltünk arra, hogy nagy hangsúlyt helyezzünk az imádságra, hiszen a fiatal vezetők az Istennel való kapcsolatukból meríthetnek erőt, biztatást és lelkesedést kaphatnak munkájukhoz, Isten jóságának és szeretetének továbbadásához.

Az imádság mellett jelen volt az elméleti és gyakorlati képzés is. Konrád Katalin, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont hitoktatója, a Partiumi Háló Egyesület tagja interaktív jelleggel mutatta be a közösség célját, fontossággát és jellemzőit. A tanulás mellett jutott idő a játékokra is. Dulău Diana moderálásával a részt vevő fiatalok közösségépítő játékokkal, majd a nap végén a pályázatírás fortélyaival ismerkedhettek meg.

Egy csoport alapvető jellemzője a kommunikáció. Ennek a gondolatnak az elmélyítésére vállalkozott Simon Melinda, bemutatva a kommunikáció fontosságát és formáit.

Mint a jövő csoportvezetői a hét folyamán a résztvevők különböző feladatokkal voltak megbízva (lelki programok megszervezése, az étkezések előkészítése, vidám est vezetése stb.), s így saját képzésük társszervezői lehettek. Jövőbeli tervek, vágyak, elhatározások és célkitűzések fogalmazódtak meg az animátorképző végén.

Köszönettel tartozunk a plébános úrnak, aki befogadott minket, a lelkipásztoroknak, akik meglátogattak minket, a képzés vezetőinek, valamint a részt vevő fiataloknak, akik küldetésüket bátran vállalva indulnak útnak, hogy plébániájukon életet adjanak egy ifjúsági közösségnek.