Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Április 21-én zenével, tapssal, Isten dicséretével telt meg a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium díszterme. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által szervezett Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztivál keretében hét zenecsoport/együttes jött össze Erdély különböző részeiről, hogy együtt dicsérje Istent tehetségével, hangszereivel, örömével, színességével.

Bevezetőként Botár Gábor székelyudvarhelyi plébános, a Hálaluja zenecsoport lelki vezetője és lelkes támogatója osztotta meg a jelenlévőkkel tapasztalatait az ifjúsági zenével kapcsolatban. Ezt követően kezdődött a zenekarok fellépése. Elsőként a Csíkszereda környéki fiatalokból alakult ÁSZÁF zenekar zenélt, majd sorra következett a csíkszentkirályi SZIK és a baróti BAKI. Öröm volt látni a sok lelkes fiatalt, a különböző korosztályokat egyszerre a színpadon sugárzó arccal énekelni Istenről. Ebéd után a kolozsvári KEL (Katolikus Egyetemi Lelkészség) Zenecsoportja vezette tovább a résztvevőket a zenés-imás együttlétben. Hirdetésként hangzott el: Kovács Attila csíksomlyói plébános, a CSIT házigazdája László Rezső és Tamás Barna ifjúsági lelkészekkel közösen indította el az idei CSIT weboldalát (www.csitinfo.ro).

A brassói BOLdoGICS zenecsoport következett, egysze­rű, szelíd jelenlétük mosolyt csalt az arcokra is. A szé­kely­udvarhelyi Hálalúja Ifjúsági Zenekar hatalmas lélekkel és nem kis létszámmal volt jelen. A fellépők sorát a csíkszeredai Psallite zenekar zárta, akik bár egy többnapos turné végén voltak, nagyon látszott rajtuk az, amit Izajás próféta írt: „akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak…” (Iz 40,31).

Ezzel a nap még korántsem ért véget. Bogács Endre, a csíkszeredai Búzamag közösség dicsőítésvezetője elmélkedést tartott arról, hogy mindennek az Istennel való kapcsolat az alapja, a zenei szolgálatnak is, és ettől lesz élő. A napot közös dal zárta. A résztvevők közfelkiáltással megszavazták, hogy a fesztiválnak legyen folytatása. Így hát: viszlát a CSIT-en, és jövőre, ha Isten is úgy akarja, a második Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztiválon. Köszönet Hargita Megye Tanácsának a támogatásért.