Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 19. szám, 2011. május 8.

Panoráma

Hat évvel és egy hónappal Karol Wojtyła halálát követően XVI. Benedek május 1-jén délelőtt a Szent Péter téren megtartott ünnepi szentmise keretében boldoggá avatta elődjét. Szombat éjszaka óta gyülekeztek az ünnepi alkalomra Rómába érkezett hívek a Szent Péter tér környékén. Másfél millióan vettek részt a szertartáson a világ minden részéről, 2300 újságíró akkreditáltatta magát a boldoggá avatásra. Az egykori merénylő, Ali Agca is szeretett volna jelen lenni a boldoggá avatáson, ám az olasz hatóságoktól nem kapott vízumot.

A szertartás elején Agostino Vallini bíboros felolvasta II. János Pál életrajzát, majd felkérte a pápát, hogy avassa boldoggá őt. A pápa ezt követően felolvasta latinul a boldoggá avatási formulát, amellyel a lengyel pápát a boldogok közé emelte. Ez volt az egyház történetében a leggyorsabb boldoggá avatási eljárás. Az új boldog emléknapja október 22. lesz, pápasága megkezdésének dátuma.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató tanácsadó irodája és a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság közös programjaként április 27-én ismét találkoztak az őrangyalok Csíkszeredában, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében.

Panoráma

Húsvét a börtönben 

Nehéz szívvel mehettek az asszonyok, ám a szeretet sürgette őket, hogy ragaszkodásuk jeleként adják meg a Mesternek az őt megillető tiszteletet. Elképzelhető riadalmuk, amikor nem találták a követ a sír bejáratánál. Az égi küldöttek tájékoztatása örömül szolgált, de ez akkor teljesedett ki, amikor feladatuk végzése közben megmutatta magát nekik az Üdvözítő. Valószínű, hogy a köszöntésből származó ígéretre csak később eszméltek rá, egyelőre a legfontosabb tenni, amit a feltámadott kért, ez pedig a legnagyobb csodáról szóló híradás továbbvitele.

Panoráma

Lelkiségtörténeti konferencia Piliscsabán 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Piliscsabán szervezte meg a Lelkiségtörténeti Műhelyének IV. konferenciáját április 29–30-án. Az idei rendezvény témája:  Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyar­országon.

Panoráma

Idén is sor került a hagyományos katolikus hittan­verseny egyházmegyei szakaszára. Május 29-én mindenki reményteljesen indult Székely­udvarhelyre, ahol aztán két élményteli napot tölthetett Erdély néhány részéből érkezett katolikus fiatalokkal együtt, és szellemileg gazdagodhatott. Emellett nagyon jó alkalom volt néhányunk számára arra is, hogy a várost, ennek érdekességeit és látnivalóit megismerhessük. A kétnapos kirándulásunk tehát nem csak tudásunk megmérettetését jelentette, hanem új ismeretek, új barátok szerzését – és mindenekfelett lelki gazdagodást.

Panoráma

Gazdag és változatos programokkal ünnepelte és ünnepli Sepsiszentgyörgy a város fennállásának 550. születésnapját a 20. Szent György Napokon. Május elsején a belvárosi református templomban In memoriam Liszt Ferenc címmel tartották a város nyitó hangversenyét, a Georgius és a Csíki Kamarazenekar (vezényelt a budapesti Werner Gábor, szólista a sepsiszentgyörgyi Szilágyi Zsolt) és május 8-án este (éjjel) negyed 12-kor perckor tűzijátékkal ér véget. A két dátum között a hét minden napjára jut érdekes esemény minden korosztálynak (részletek a www.szentgyorgynapok.sepsiszentgyorgyinfo.ro honlapon).

Panoráma

Idősek és kicsinyek zsúfolásig megtöltötték az idei Szent György Napok keretében felavatott közösségi termet.

Caritas-programok vehették birtokba a polgármesteri hivatal által felújított és április 27-én átadott közösségi termet. Bartis Kinga és Cosma István, a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatának munkatársai már „házigazdákként” fogadták az avatóra érkezőket, így Sófalvi Szabolcs polgármestert is, aki köszöntőjében elmondta, hogy nem nagy dolog ez, hanem inkább egy szimbolikus ajándék, hiszen az idősek régóta találkoznak hol az iskolában, hol a kultúrotthonban, és végre lehetőség adódott, hogy legyen egy saját termük, ahol időnként összegyűlhetnek.

Panoráma

A piarista szerzetes, a Vigilia főszerkesztője pontosan öt­ven esztendeje pap: 1961. március 18-án szentelték áldozópappá. Budapesten született 1936. július 31-én, tizennyolc évesen lépett be a kegyes tanítórendbe. Kivételesen gazdag életutat mondhat a magáénak. Magyar–angol nyelv és irodalom szakos tanár, közben teológiából is doktorált, kollégiumi és gimnáziumi igazgató volt, kiemelkedő szerepe volt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola létrehozásában. Máig a katolikus sajtó meghatározó személyisége: 1984-től főszerkesztője a Vigilia katolikus folyóiratnak, két ízben igazgatója volt a Magyar Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodájának, 1998-tól a Nemzetközi Katolikus Sajtóegyesület (UCIP) egyházi asszisztense.

Panoráma

Gyulafehérvári emlékezés II. János Pálra 

Boldog II. János Pál pápa munkásságára és életpéldájára reflektált virágvasárnap este a gyulafehérvári kispapok Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskolája, amely 1878 óta a papságra készülők önképző köre, s amely Szalézi Szent Ferenc nevét viseli.

Panoráma

Immár hónapok óta készültünk a május 1-jei nagy eseményre.  A világegyház készületét szemlélve, a világi média tájékozódást és tájékoztatást segítő kérdéseire válaszokat megfogalmazva volt alkalmam átgondolni a nagy pápa élete eseményeit és végigelmélkedni tettei, tanítása következetes, egymásra épülő sorát. II. János Pál pápa boldoggá avatási szertartása közben, a tévé képernyője előtt figyelve az eseményt, annak fenséges liturgiáját, a különböző adók kommentárjait és a megszólaltatottak vallomásait hallgatva próbáltam a magam számára összegezni a friss boldog élete tanításának lényegét.

Interjú

Fennállásának húszéves évfordulóját ünnepli hamarosan a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont. Az évfordulót méltóképpen igyekeznek megünnepelni, változatos programokkal, amelyek a léleknek, az értelemnek szólnak, de sportnappal az ép testre is odafigyelnek. Jubileumi évkönyvet adnak ki, amelyben egykori diákok is megszólalnak, színvonalas előadásokat szerveznek, szentmisén vesznek közösen részt és gálaesten mutatják be a húsz év legemlékezetesebb produkcióit. Az elmúlt húsz évről, az elért eredményekről és a jubileumi rendezvényekről Ádámkó István igazgatót kérdeztük.

Egy falat a léleknek

• Van-e különbség a vonzó és a csodálatos között?

• A vonzó benső természeti adottság, amely kívánatos, szenzációéhséget kelt, gerjeszt. Nem véletlen, hogy akár akarja, akár nem, a vonzó túlságosan is a média látószögébe kerül.

• A vonzó könnyen érthető és eladható. Nem értéktelen, de könnyen azzá válhat. A vonzó véges, nem időtálló. Végessége ellenére – mint az emlékezet tárgya – még jó ideig megmaradhat, amely folyamán egyre nyilvánvalóbbá válnak hiányosságai, fogyatékosságai.

Útjelző

I. parancsolat (14. rész) 

Egy öreg hithirdető Afrikában a vadonba indult híveihez. Megzörrent a vadon, egy éhes oroszlán ugrott elő. A pap Istenhez fohászkodott: Adj, Uram, keresztény szívet neki, rám vicsorgó fogait fordítsd imádságra! Az oroszlán megállt s így imádkozott: Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, amit adtál, áldd meg, kérünk! Aztán megette a papot. – A tanító céllal írt mese arra jó, hogy már a kisgyermeknek is megtanítsa: még az oroszlán is imádkozik evés előtt!

Könyv

Akiről ez a Sopronban 2008-ban kiadott 837 oldalas regény szól, az Boldog Gizella, Szent István király bajor származású, elmagyarosodott felesége, élet- és munkatársa. Ki nem mondva is azt sugallja terjedelmes művével a szerző, Elisabeth Faltin, hogy Gizella nélkül István műve az idők homályába veszett volna. Lehet vitatkozni, valóban így lett volna-e, de tagadhatatlan, hogy Gizella alakja, István oldalán kifejtett több évtizedes munkássága az utókor részéről több figyelmet érdemelt volna.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Velem is fordult elő már olyan eset, amikor a legjobb barátnőmmel nagyon összevesztünk, már nem tudom, hogy mi okból, de az érzést még mindig érzem. Nagyon rossz volt vele veszekedni, mert már egészen kiskorom óta ismerem őt, és nagyon összenőttünk. Nem is lehet igazán leírni azt az érzést. Először is sajnáltam, hogy pontosan vele volt vitám, azzal, aki nagyon fontos nekem. Aztán még mintha egy féreg is rágott volna bennem. Egyszerűen nem tudtam a szemébe nézni, annyira haragudtam. És azt hiszem, önző is voltam, mert nem tudtam arra gondolni, hogy ő mennyire szenvedhet, és mennyire megbánta már, amit tett, hanem csak magamra, hogy miért pont velem történt ez meg. De aztán megbeszéltük, és minden rendbe jött. Azóta is ő a legjobb barátnőm és remélem, az is marad.

Pitypang

Jézus és a szamariai asszony 

Isten igéje: Keresztül kellett mennie Sza­ma­rián. Odaért Szamaria egyik városához, Szikar­hoz, ez annak a földnek a közelében volt, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, ezért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idő. Egy szamariai asszony odament vizet meríteni.

Hírek, hirdetések

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2011/2012-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2011. szeptember 12-ig nem töltik be a 18. életévüket. Előszeretettel várjuk azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben vagy kántori oklevelet óhajtanak szerezni (ez opcionális – a képzés hétvégeken történik a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság révén), vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni. A 2009/2010-es iskolai évtől kezdődően – szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) biztosítunk mindazoknak, akik ezt vállalják és óhajtják (szabadidejük rovására).