Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Így határozta meg képszerűen Sárközi Sándor piarista a szerzetesség mibenlétét a Gyulafehérvári Főegyházmegye apostoli szolgálatot teljesítő szerzeteseinek találkozója végén celebrált szentmisén. 

A találkozót Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos házban tartották december 13-án. Az elhivatottság mindenekelőtt osztozás Jézus prófétai életében, otthonélmény és idegenség, öröm és küzdelem, fény és néha sötétség, szolgálat és tehetetlenség egyidejűségének paradoxona, amelynek titkához a találkozó végén ünnepelt eukarisztikus hálaadás is egy lépéssel közelebb vitte a résztvevőket.

A találkozó adventi csillaggyújtással kezdődött: minden résztvevő megosztotta, hogy milyen fények gyúltak ki számára az adventi várakozás idején akár személyes, akár közösségi vagy apostoli életében. Utána Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója tartott interaktív előadást a boldog emlékű püspök pasztorációs módszereiről. Kiemelte, hogy a mai ember szomjazik az életbölcsességekre, de idegen helyeken keresi a lelki növekedés lehetőségeit, holott nagy elődeink öröksége bőven tartalmaz ilyen kincseket.

Márton Áron tanítása erős tanítás és a mi nyelvünkön szól, mondta az előadó. Majd a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Archívumának néhány fotója mentén vázolt fel olyan élethelyzeteket a püspök életéből, amelyek a pasztoráció szempontjából kulcsfontosságú momentumok. A résztvevők találóan kiválasztott és előkészített szövegeket olvashattak fel arról, hogyan gondolkodott a család, a politikum, a több vallású s nemzetiségű Erdély hitgyakorlatáról, hogyan adott irányt az apostoli munkának, mennyire kreatívan és a helyzethez alkalmazkodva találta meg a nevelő munka lelkipásztori támogatásának módját egy olyan korszakban, amelyben az anyanyelvű oktatás kizárólag felekezeti iskolákban volt lehetséges. Az Erdélyi Iskola lapszámait fellapozva, aktívan bekapcsolódva győződhettek meg erről a résztvevők.

A felmerült témák, elvek aktualitása, Márton Áron püspök példája és szavai valóban inspiráló erejűek ma is mindazok számára, akiket Isten apostoli munkára hív. Az előadó azonban felhívta a figyelmet arra, hogy – szakavatott életrajzírói szerint – a püspököt nem az aktivitás, hanem a házi őrizet kezdte igazán szentté tenni… A magányban, a sivatagban fel tudta fedezni a forrást, az isteni bölcsességet.

A délutáni rekreatív játék után a résztvevők arról beszélgettek, hogy mire hívja a megszentelt élet éve a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a szerzetesközösségeket, és milyen módon válaszolhatnak együtt a szentatya felhívására konkrét eseményeken, programokon (is). A tervek között a médián keresztül történő kommunikáció is ott van, tehát érdemes majd figyelni a Vasárnap és más katolikus lapok, a Mária Rádió híreit, cikkeit, illetve műsorait is.

A találkozót az egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői félévente szervezik meg, minden alkalommal más és más közösség vállalja a házigazda szerepét. Ez alkalommal a segítőnővérek vendégszereteté­nek örvendhettek mindazok, akiket szolgálat, betegség vagy más körülmények nem akadályoztak a részvételben: a mallersdorfi ferences nővérek, a betegápoló ferences nővérek, a segítő nővérek, a szociális testvérek, a ferences testvérek mintegy 30 fős csoportja ünnepelt együtt advent 3. vasárnapjának vigíliáján, átélve a hivatás örömét, a szolgálat szépségét és felelősségét.